รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์มหกรรมพืชสวนโลก-ดอยอินทนนท์-ชมหมีแพนด้า 3 วัน (เริ่มเชียงใหม่)

4147-tour-ro-yal-flora-expo-mae-doi-in-tha-non-panda-visit-3-days-starting-chiang-mai

โปรแกรมทัวร์พืชสวนโลกเที่ยวเต็มอิ่มกับเทศกาลทัวร์มหกรรมพืชสวนโลกที่เชียงใหม่และทัวร์แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย เช่น ปางช้างแม่สา พระธาตุดอยสุเทพ และอื่นๆอีก และในโปรแกรมทัวร์พืชสวนโลกนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THAG-CMIJ4-3CMI

 

ทัวร์วันที่ 1) ท่องเที่ยวพืชสวนโลก

ช่วงเช้า รถรับจากสนามบินเข้าเช็คอินที่โรงแรม Royal Lanna ในตัวเมืองเชียงใหม่ หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากที่ท่านเดินทางมาถึงประมาณ 1 ชม.

เดินทางไปสวนสัตว์ เพื่อชมความน่ารักของทูตสันถวไมตรีไทย-จีน ช่วง ช่วง หลินฮุ่ย และรับขวัญหลินปิง แพนด้าน้อย อาหมวยน้อยแสนซน

12.00

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00

เยี่ยมชมบ่อสร้างสันกำแพง เลือก ซื้อเลือกชมหัตถกรรมท้องถิ่น มีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องเขิน เครื่องหนัง เครื่องปั้นดินเผา และผ้าฝ้าย ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้ออีกด้วย

15.00

เดินทางไปเยือน พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ์ นั่ง รถรางชมรอบบริเวณงาน หรือเดินเที่ยวชมการจัดสวนของประเทศต่างๆตามอัธยาศัย รอจนถึงค่ำ ชมแสงสีแบลคไลท์ในยามค่ำคืน เต็มอิ่มกับการถ่ายรูปบรรยากาศสวนสวยทั้งกลางวัน กลางคืน

19.00

แวะส่งท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ก่อนกลับที่พัก

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ : (Breakfast, lunch, dinner)

8.30

เดินทางไปยังดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ

11.00

หลังจากไหว้สาพระสถูปของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ บนยอดสูงสุดของดอยอินทนนท์แล้ว เดินเที่ยวบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา เนื่องจากอากาศหนาวเย็นและชุ่มชื้น ต้นไม้จึงเต็มไปด้วยมอสและเฟิร์นชนิดต่างๆห่อหุ้มเต็มต้น เหมือนกับต้นไม้ห่มผ้า ทำให้สภาพป่าคล้ายกับป่าโลกล้านปี นอกจากนั้น ยังสามารถเห็นนกพันธุ์หายากที่อาศัยอยู่บนที่สูง พรุน้ำจืดที่สูงที่สุด และพรรณไม้แปลกๆ ไม่ว่าจะเป็น กุหลาบพันปี หรือ มอสที่ใหญ่ที่สุดของโลก เช่น ข้าวตอกฤาษีขึ้นอยู่หนาแน่น

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน หน้าที่ทำการกรมป่าไม้

13.00

นมัสการพระธาตุนภเมทินีดลและพระธาตุ นภพลภูมิศิริ พระธาตุแห่งศรัทธาของชาวไทย ด้านบนขององค์พระเจดีย์ เป็นจุดชมวิวซึ่งเมื่อฟ้าเปิด สามารถเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่แจ่มทั้งอำเภอ และเมืองลำพูนอีกด้วย

14.00

เยือนโครงการหลวงพระราชดำริ ซึ่งเป็นสถานีวิจัย ไม้ดอกและไม้ผลเมืองหนาว จากนั้น เยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งดำรงชีวิตด้วยการเพาะปลูกพืชผักในโครงการหลวงขาย

15.00

ชุ่มชื่นฉ่ำเย็นกับน้ำตกวชิรธาร และ น้ำตกสิริภูมิ

19.00

อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเหนือไม่ว่าจะเป็น แคบหมู น้ำพริกอ่อง แกงฮังเล หมี่กรอบ ฯลฯ แบบขันโตก ณ คุ้มขันโตก พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำตามแบบฉบับชาวล้านนาและการแสดง ของชาวเขาเผ่าต่างๆอันแสนประทับใจ

21.30

กลับที่พัก

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวปางช้างแม่สา - ดอยสุเทพ : (Breakfast)

8.00

เดินทางสู่ปางช้างแม่สา อ.แม่ ริม ชมความน่ารักแสนรู้ในการแสดงช้าง และทำความรู้จักกับศิลปินช้างที่สามารถวาดภาพดอกไม้ หัวช้าง หรือล่าสุด เขียนหนังสือ จนโด่งดัง ข้ามโลก เยี่ยมลูกช้างแรกเกิดที่เนิร์สเซอร์รี่และชมความงามของกล้วยไม้และผีเสื้อ หลากสีสันที่ฟาร์มกล้วยไม้

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00

นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนีย สถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกัน ทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่

17.00

เดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 436 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์