รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน

9059-tour-chiang-mai-3-days

เหมากรุ๊ปทัวร์ เที่ยวภาคเหนือ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร บ้านบ่อสร้าง หมู่บ้านทำร่ม ถนนคนเดินท่าแพ ดอยอินทนนท์ ตลาดม้งดอยอินทนนท์ โครงการหลวงพระราชดำริ น้ำตกวชิรธารปางช้างแม่สา การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา (ไม่นั่งช้าง)

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-CMI2-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง  - สนามบินเชียงใหม่ -  ปางช้างแม่สา – การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา – สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้งออร์คิด – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

05.00

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น.....เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

06.50

เหิรฟ้าสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3437

08.00 ถึง สนามบินเชียงใหม่

 

รับประทานอาหารเช้า (1)  ร้านอาหารอร่อยลืมอิ่ม

  นำคณะท่านออกเดินทางไป ปางช้างแม่สา
  นำคณะท่านชม การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา (ไม่รวมค่านั่งช้าง) ท่านจะชมความน่ารักแสนรู้ของช้างไทย จากการแสดงต่างๆ เช่นช้างลากซุง, ช้างวาดรูป, เตะฟุตบอล ฯลฯ
 
www.traveloka.comปางช้างแม่สา 
 

แวะเที่ยวชม สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้งออร์คิด มีกล้วยไม้นานาชนิดทั้งพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์หายาก ออกดอก สวยงามตลอดทั้งปี และมีประวัติความเป็นมาของกล้วยไม้ไทย และกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างประเทศ

เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่

 
www.topchiangmai.comสวนกล้วยไม้ 

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ สวนอาหารสวนน้ำผึ้ง

 

นำท่านชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางสะดวกด้วยรถยนต์ส่วนตัว และ รถสองแถว ที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์ฯ อยู่ที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ติดถนนแม่ริม – สะเมิง (1096) ถนนสายท่องเที่ยว อ.แม่ริม

 
www.matichon.co.thสวนพฤกษศาสตร์ 
  จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ä ณ ห้องอาหารกาแล เชียงใหม่
ทัวร์วันที่ 2) ดอยปุย - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - บ้านบ่อสร้าง หมู่บ้านทำร่ม
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านชม ดอยปุย เป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) อยู่เลยขึ้นไปจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 4 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
 
www.punseentourthailand.comดอยปุย 
  นำท่านชม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ใช้เส้นทางเดียวกันกับพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักฯ อยู่เลยจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร พระตำหนักภูพิงค์ฯ เป็นพระตำหนักที่ประทับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 
www.thairath.co.thพระตำหนักภูพิงค์ 
  นมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา
 
www.packagetourhub.comวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหารสันผักหวาน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
  นำท่านชม บ้านบ่อสร้าง หมู่บ้านทำร่ม เป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านานหลายชั่วอายุคนแล้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะต้องแบ่งเวลาแวะเวียนไปที่อำเภอสันกำแพง
 
www.thainorthtour.comบ้านบ่อสร้าง 
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 3) สวนสัตว์เชียงใหม่ - แวะซื้อของฝาก ของอร่อย ของที่ระลึก จากเชียงใหม่ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินดอนเมือง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นพาท่านเที่ยว สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของหมีแพนด้า

 
www.sites.google.comสวนสัตว์เชียงใหม่ 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหารสวนพัก เชียงใหม่
แวะซื้อของฝาก ของอร่อย ของที่ระลึก จากเชียงใหม่
  ได้เวลาเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่
17.30 เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 3432
18.45 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1497 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์