รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เชียงราย 2 วัน

9080-tour-chiang-rai-2-days

ท่องเที่ยวเชียงรายกับเรา พาชม ไร่ชาฉุยฟง รับชา + เค้กคนละ 1 ชุด ชม ไร่บุญรอด ชมไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดของเชียงราย สามารถทำกิจกรรม ณ ไร่บุญรอด นั้นคือ กิจกรรมZipline เป็นกิจกรรมการโหนสลิง ชมวัดร่องขุ่น ชม "ไร่บ่าวน้อย" คือไร่สตรอว์เบอร์รี่ที่สวยและโรแมนติกที่สุดของจังหวัดเชียงราย ช้อปปิ้ง ที่ ตลาดแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-CRI4-2CRI

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงราย – แม่จัน – ไร่ชาฉุยฟง – ไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น  

05.30

พร้อมที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.30

เหิรฟ้าสู่ สนามบินเชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8714

08.45 ถึง สนามบินเชียงราย

 

จากนั้นเดินทางมุ่งสู่ แม่จัน พาชม ไร่ชาฉุยฟง เที่ยวชมไร่ชาเลือกมุมถ่ายภาพไร่ชาสวยๆ รับชา + เค้กคนละ 1 ชุด ชิมชา ซื้อชา คุณภาพดีกันตามอัธยาศัย

 
www.travel.trueid.netไร่ชาฉุยฟง 

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร.....

  จากนั้นพาแวะชม ไร่บุญรอด ชมไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดของเชียงราย ชมทุ่งดอกไม้ภูเขาสีชมพูแสนสวย พานั่งรถรางเที่ยวชมไร่บุญรอด จากนั้นให้เวลาอิสระกับการเดินเที่ยวชม ถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย
  ท่านสามารถทำกิจกรรม ณ ไร่บุญรอด นั้นคือ กิจกรรมZipline เป็นกิจกรรมการโหนสลิง ความยาวกว่า 1400 เมตร ระดับความสูงของแต่ละเนิน เฉลี่ย 430-450 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งทำให้เราเห็นวิวทิวทัศน์ของไร่บุญรอด ไร่ชา และธรรมชาติอันสวยงามของสิงห์ปาร์ค ได้แบบ 360 องศา (ค่ากิจกรรมรวมไม่รวมในค่าทัวร์)
 
www.paiduaykan.comไร่บุญรอด 
  เดินทางไป วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540 จากเดิมมีเนื้อที่3 ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาคคือคุณวันชัย วิชญชาคร จนปัจจุบันมีเนื้อที่9 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์ กัลยาโณ รักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
 
www.govivigo.comวัดร่องขุ่น 
  จากนั้นทำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ทัวร์วันที่ 2) ไร่สตอเบอรี่ (ไร่บ่าวน้อย) - ตลาดแม่สาย – สนามบินเชียงราย - สนามบินดอนเมือง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

09.30

นำท่านชม "ไร่บ่าวน้อย" คือไร่สตรอว์เบอร์รี่ที่สวยและโรแมนติกที่สุดของจังหวัดเชียงราย

  นำท่านไปชม และ ช้อปปิ้ง ที่ ตลาดแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตลาดที่ใครๆก็ให้ความสนใจอยากจะมาช็อปสินค้ากันที่นี่เป็นอันดับต้นๆ เนื่องด้วยตลาดแม่สายแม่สินค้าจากหลากหลายสถานที่ โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีนที่นำมาขายที่นี่ ถือว่ามีราคาถูกมากแทบไม่น่าเชื่อ แต่เรื่องคุณภาพก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่า เป็นสินค้าเกรดต่ำ ตลาดแม่สายจะแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ก็คือ ตลาดแม่สายฝั่งไทย กับ ตลาดฝั่งท่าขี้เหล็ก ชายแดนประเทศพม่า
 
www.welovetogo.comตลาดแม่สาย 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหาร.....
13.00 หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินเชียงราย
16.00 เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8719
17.15 ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 742 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์