รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เชียงราย 3 วัน

9081-tour-chiang-rai-3-days

แพคเก็จทัวร์ ชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชม Canopy Walkway เส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ ชมดอยอินทนนท์ เที่ยวชมจุดสูงสุดแดนสยาม ชม เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา อยู่บริเวณยอดดอยอินทนนท์ชม ตลาดม้งดอยอินทนนท์

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-CRI5-3CRI

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง - สนามบินเชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง   - พระธาตุดอยตุง - ไร่แม่ฟ้าหลวง หรือ สวนดอยตุง -มินิปาร์ตี้

05.30

พร้อมที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก

07.30

เหิรฟ้าสู่ สนามบินชียงราย โดยสายการบินนกแอร์  เที่ยวบินที่ DD 8714

08.45 เดินทางถึง สนามบินชียงราย
  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร….
  หลังรับประทานอาหารนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติที่  ไร่ชาฉุยฟง  ไร่ชาคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยไร่ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ตัวไร่ชาตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกไล่ระดับลงมาเป็นขั้นบันได มีร้านชาเล็กๆ ตั้งอยู่คล้ายระเบียงยื่นไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่นและอิ่มหนำไปกับเมนูสารพัดชา พร้อมชื่นชมความงามของไร่ได้อย่างเต็มที่
 
www.travel.trueid.netไร่ชาฉุยฟง 
 

นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยตุง เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า) ซึ่งนำมาจากมัธยมประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ได้มาประดิษฐานที่ล้านนาไทย เมื่อก่อสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ได้ทำธงตะขาบ (ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ตุง) ใหญ่ยาวถึงพันวา ปักไว้บนยอดดอย ถ้าหากปลายธงปลิวไปไกลถึงเมืองไหนก็กำหนดหมายเป็นฐานพระสถูปเพียงนั้น ด้วยเหตุนี้ดอยซึ่งเป็นที่ประดิษฐานปฐมเจดีย์แห่งล้านนาไทย จึงปรากฏนามว่า ดอยตุง

 
www.thailandexhibition.comพระธาตุดอยตุง 
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ  ร้านอาหารภูภิรมย์ไร่บุญรอด
 

พาท่านชม ไร่แม่ฟ้าหลวง หรือ สวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของ  พระตำหนัก สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2534 ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี

 
www.tourismchiangrai.comไร่แม่ฟ้าหลวง 
  นำท่านกลับสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ร้านอาหารเอกโอชา

ทัวร์วันที่ 2) วัดพระธาตุจอมกิตติสามเหลี่ยมทองคำ - หอฝิ่น

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านชม วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (อยู่ถนนเลียบแม่น้ำเชียงแสน - เชียงของ) ตามพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าพังคราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง เมื่อ พ.ศ. 1483 สมัยเดียวกับการสร้างพระธาตุจอมทอง เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสองสมัยเชียงแสน ต่อมาในปี พ.ศ. 2030 หมื่นเชียงสงได้ก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่อยู่อีกองค์หนึ่ง คือ พระธาตุจอมแจ้ง

 
www.th.tripadvisor.comวัดพระธาตุจอมกิตติ 
  นำท่านชม สามเหลี่ยมทองคำ ตั้งอยู่ห่างจากเชียงแสนไปทางทิศเหนือ 9 กิโลเมตร ตามถนนเลียบริมแม่น้ำโขง สบรวกเป็นบริเวณที่แม่น้ำโขง ซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว มาพบกับแม่น้ำรวก ซึ่งกั้นดินแดนระหว่าง ประเทศไทยและประเทศพม่า จากจุดนี้ นักท่องเที่ยวจะมองเห็นฝั่งพม่าและลาวได้ถนัดชัดเจน สามเหลี่ยมทองคำ เป็นที่กล่าวขวัญกันในหมู่นักท่องเที่ยว เพราะครั้งหนึ่ง เคยเป็นไร่ฝิ่นที่ใหญ่โตมาก เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้
 
www.u magzz.blogspot.comสามเหลี่ยมทองคำ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารตะวันริมโขง เชียงแสน
  นำท่านชม หอฝิ่น แสดงลำดับเรื่องราวของฝิ่น โดยเริ่มจากธรรมชาติวิทยาของฝิ่น การสืบประวัติการใช้ฝิ่นในยุคโบราณกลับไป 5,000 ปี ประวัติการแพร่กระจายของฝิ่นจากการค้าสมัยจักรวรรดินิยม เหตุการณ์พลิกประวัติศาสตร์ ที่สร้างความอดสูแก่ผู้ชนะและผู้แพ้สงครามฝิ่น อันนำไปสู่การล่มสลายของราชวงค์แมนจู ความชาญฉลาดของประเทศสยามในการเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตก
 
www.thai.tourismthailand.orgหอฝิ่น 
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม) (คาราโอเกะ)
ทัวร์วันที่ 3) ไร่บุญรอด -วัดร่องขุ่น  - แวะซื้อของฝากจากเชียงราย - สนามบินเชียงราย - สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  พาท่านเดินทางสู่ ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เป็นแหล่งท่อง เที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในไร่บุญรอดมีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงาม นานา ชนิด มีพื้นที่เกษตรกรรม
  ชม วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540 จากเดิมมีเนื้อที่3 ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาคคือคุณวันชัย วิชญชาคร จนปัจจุบันมีเนื้อที่9 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์ กัลยาโณ รักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
 
www.govivigo.comวัดร่องขุ่น 
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหารภัตตาคารยูนนาน
  แวะซื้อของฝากจากเชียงราย อิสระตามอัธยาศัย
  ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงราย
18.25 เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8723
20.00 ถึง  สนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1696 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์