รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เชียงใหม่ 2 วัน

9140-tour-chiang-mai-2-days

แพคเก็จทัวร์ ชม ชมดอยอินทนนท์ เที่ยวชมจุดสูงสุดแดนสยาม เดินชมเส้นทางธรรมชาติอ่างกา เพื่อชมดอกกุหลาบพันปี และข้าวตอกฤาษี ซึ่งเป็นมอสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แวะเที่ยวชม ตลาดม้งดอยอินทนนท์ ที่เป็นแหล่งจำหน่ายผลไม้สด และของฝากพื้นบ้านต่าง พาคณะท่านเที่ยว โครงการหลวงพระราชดำริ เป็นสถานีวิจัยไม้ดอก และ ไม้ผล และ ชม ฟาร์มปลาเทราต์

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-CMI3-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – อำเภอแม่ริม - ม่อนแจ่ม  - สวนองุ่นเอเดน – สวนพฤกษศาสตร์ - วัดพระธาตุดอยคำ 

06.00

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

08.00

เหิรฟ้าสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ PG 215

09.20 ถึง สนามบินเชียงใหม่
  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร...
  เดินทางไป อำเภอแม่ริม เพื่อไป ม่อนแจ่ม ชื่นชมกับธรรมชาติ ทิวเขา และชมทัศนียภาพและธรรมชาติที่สวยงามบนดอยม่อนแจ่ม
  เที่ยว สวนองุ่นเอเดน
 
www.zthailand.comสวนองุ่นเอเดน 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2)  ณ ร้านอาหารเอเดน
 

นำท่านเดินทางไปยัง สวนพฤกษศาสตร์ เป็นสวนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”

 
www.matichon.co.thสวนพฤกษศาสตร์ 
  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดพระธาตุดอยคำ นมัสการพระเจ้าทันใจ ขอโชคลาภ
   
www.tripgether.comพระธาตุดอยคำ 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ - แวะซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00

นมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา

 
www.packagetourhub.comวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
  นำท่านชม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ใช้เส้นทางเดียวกันกับพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักฯ อยู่เลยจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร พระตำหนักภูพิงค์ฯ เป็นพระตำหนักที่ประทับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 
www.thairath.co.thพระตำหนักภูพิงค์ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5)  ณ ร้านอาหารเอกทิพย์โชคดี
  แวะซื้อของฝาก ของอร่อย ของที่ระลึก จากเชียงใหม่ ที่ ร้านวนัสนันท์เชียงใหม่ อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ใส้อั่ว  ฯลฯ
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สนามบินเชียงใหม่
16.40 เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 226
18.05 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1488 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์