รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์น่าน 3 วัน

9153-tour-nan-3-days

เหมากรุ๊ปทัวร์ เที่ยวภาคเหนือ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - จุดชมวิว ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู - เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม - นมัสการพระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน - ต้นดิกเดียม - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-NAN1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง - สนามบินน่าน - พระธาตุแช่แห้ง   - วัดภูมินทร์   -วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดมิ่งเมือง  - วัดศรีพันต้น

05.30

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่าน

07.40

เหินฟ้าสู่ สนามบินน่าน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3554

08.55 ถึง สนามบินน่าน ทำธุระส่วนตัว

 

จากนั้นนำท่าน นมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ เพื่อความเป็นสิริมงคล

 
www.th.wikipedia.orgพระธาตุแช่แห้ง 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหารสุริยาการ์เด้น
  ชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ของวิหารจตุรทิศ ภายใน วัดภูมินทร์ Unseen In Thailand และนมัสการพระประธาน  จตุรทิศเพื่อความเป็นสิริมงคล
 
www.paiduaykan.comวัดภูมินทร์ 
  นำท่านชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางเมืองตรงข้ามกับคุ้มเจ้าหลวง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน)
 
www.info.dla.go.thพระธาตุช้างค้ำ 
  นำท่านชม วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็น เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ
 
www.paiduaykan.comวัดมิ่งเมือง 
  นำท่านชม วัดศรีพันต้น ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านทิศตะวันตกเฉียงใตของเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา
 
watsripantonวัดศรีพันต้น 

18.00

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ครัวกาสะลองริมน้ำน่าน

  นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมเทวราช
ทัวร์วันที่ 2) บ่อเกลือ – ชมวิธีการผลิตเกลือ - อ. ปัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  - ศาลเจ้าหลวงภูคา – จุดชมวิวลานดูดาว - ต้นชมพูภูคา
07.00 รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 จากนั้นเดินทางสู่ บ่อเกลือ ตั้งอยู่ใน อ. บ่อเกลือ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 80 กิโลเมตร มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบน ภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือนเกลือสินเธาว์เพื่อบริโภค และจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมา      แต่โบราณ และจะนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา
  ถึง บ่อเกลือ ชมวิธีการผลิตเกลือ
  จากนั้นเดินทางไปยัง อ. ปัว
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหาร.......อ. ปัว
  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาสูงของ ดอยภูคา มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์
 
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
  แวะสักการะ ศาลเจ้าหลวงภูคา
  ชมวิว ณ จุดชมวิวลานดูดาว ที่จะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน
  จากนั้นนำคณะชม ต้นชมพูภูคา ที่มีเป็นพันธุ์ไม้หายาก และมีที่นี่แห่งเดียว
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (5) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 3) ดอยวาว  - วัดหนองบัว - หอศิลป์ริมน่าน  - สนามบินน่าน - สนามบินดอนเมือง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00

เดินทางสู่ ดอยวาว ชมจุดชมวิวถ่ายภาพจุใจ และชมต้นดอกซากุระ กับอากาศหนาวเย็นตลอดปี จุดนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพ ได้กว้าง และชัดเจนสวยงาม

  นำท่านชม วัดหนองบัว เป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว ต. ป่าคา อ. ท่าวังผา จ. น่านอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออัน สงบร่มเย็น วัดแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม
 
วัดหนองบัว 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ ร้านอาหารกิ่งโพธิ์
  นำท่านชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ทางเข้าติด ริมถนนทางหลวง (กม.20)  ห่างจากตัวอำเภอเมืองน่านไปประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมศิลปะและ วัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ก่อตั้งและดำเนินการโดยศิลปินชาวน่าน วินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่านชื่อดังที่รักใน ศิลปะตัวอาคารไม่ได้ดัดแปลงจากคุ้ม เวียง วัง หรือตึกอื่นๆ แต่อย่างใด แต่เป็นความตั้งใจของเขาที่ต้องการสร้าง หอศิลป์ขึ้นในสภาพภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้คนที่มาเสพศิลปะนั้นได้ความรู้สึกสบายใจและพักผ่อน ไปด้วย
 
หอศิลป์ริมน่าน 
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินน่าน
16.15 เหินฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3557
17.25  ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1537 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์