รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน (ทางรถ)

www.packagetourhub.comวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

นำท่านชม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ใช้เส้นทางเดียวกันกับพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักฯ อยู่เลยจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร พระตำหนักภูพิงค์ฯ เป็นพระตำหนักที่ประทับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CMI6-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

17.00

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความ  สะดวกแก่ท่าน

18.00

เดินทางสู่ จ. เชียงใหม่ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

ทัวร์วันที่ 2) เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
07.00 รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร...
  นมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา
 
www.packagetourhub.comวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
 

นำท่านชม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ใช้เส้นทางเดียวกันกับพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักฯ อยู่เลยจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร พระตำหนักภูพิงค์ฯ เป็นพระตำหนักที่ประทับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 
www.thairath.co.thพระตำหนักภูพิงค์ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2)  ณ ร้านอาหารเอกทิพย์โชคดี
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
19.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระสิงห์  - แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 นำท่านชม วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 465 เมตร
 
www.tripgether.comพระธาตุดอยคำ 
  นำท่านชม วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์   มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามเป็นที่รู้จักและ คุ้นชื่อกันอย่างดี  วัดพระสิงห์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพ สักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็นประจำ ทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทางราชการ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธา ประชาชนได้พากันมา สรงน้ำเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่  ตามคติล้านนา คนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
 
www.emagtravel.comวัดพระสิงห์ 
  ถึงฝังท่าเรือ สามารถซื้อของฝาก ของที่ระลึก
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารสวนผัก
  แวะซื้อของฝาก ของอร่อย ของที่ระลึก จากเชียงใหม่ ที่ ร้านวนัสนันท์เชียงใหม่ อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ใส้อั่ว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1928 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์