รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กระบี่-พังงา-ภูเก็ตแฟนตาซี-เกาะปันหยี 5 วัน 2 คืน

5445-tour-krabi-phang-nga-phuket-fantasea-koh-pan-yee-5-days-2-nights

โปรแกรมทัวร์กระบี่-พังงา ทัวร์ควบหลายจังหวัดในภาคใต้ ซึ่งแต่ละที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก ลงเรือ Speed Boat ลำหรู พาท่องทะเลกระบี่ สัมผัสกับทะเลแหวก ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น  ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซีที่ยิ่งใหญ่อลังการ และนมัสการพระผุด และในโปรแกรมทัวร์กระบี่-พังงานี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-2PROVJ18-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - กระบี่

18.30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับท่าน และ คอยอำนวยความสะดวก

19.00

นำท่านเดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยรถบัสปรับอากาศ

บริการอาหารกล่อง (1) บนรถพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นพบกับทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดีสร้างบรรยากาศสนุกสนาน และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวกระบี่ - วัดถ้ำเสือ - ท่องทะเลกระบี่ - ทะเลแหวก - ถ้ำพระนาง

05.00

รุ่งอรุณที่ จ.กระบี่ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า (2)

08.00

นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ นมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ำ และเจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ภายใน

09.30

แล้วเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ Speed Boat ลำหรู นำท่าน ท่องทะเลกระบี่ นำท่านชื่นชมกับความงดงามของทะเลกระบี่ ผ่านเกาะแก่งต่างๆ อาทิ เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ นำท่านสัมผัสกับ ทะเลแหวก (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ) เดินเล่นบนสันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะสองเกาะ 1 ใน Unseen in Thailand จากนั้นนำท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ชมฝูงปลาทะเลหลากสีสันนานาชนิด หรือพักผ่อนเล่นน้ำตามอิสระ บนเกาะปอดะ

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

13.00

นำท่านชม ถ้ำพระนาง และ อ่าวไร่เลย์ สถานที่ขึ้นชื่อเรื่องกีฬาปีนหน้าผา

15.00

เดินทางกลับสู่ท่าเรือ เข้าสู่ที่พัก โรงแรม กระบี่เมอรี่ไทม์ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอิสระ

18.00

บริการอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวกระบี่ - พังงา - ล่องอ่าวพังงา - ภูเก็ต

06.00

รับประทานอาหารเช้า (5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.00

อำลา จ.กระบี่ นำท่านเดินทางสู่ จ.พังงา

09.30

นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำใหญ่ ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ และประกอบไปด้วยทิวทัศน์ของเขาหินปูน รูปร่างแปลกตา ชมถ้ำลอด สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำ ที่เรือสามารถลอดผ่านไปได้ จากนั้นชม เขาหมาจู และผ่านชม เกาะนมสาว ที่เป็นที่มาของนอทานพื้นบ้าน“พระรถ เมรี” นำท่านขึ้นเขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกัน และเขาตาปู

13.00

บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหารบน เกาะปันหยี หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าทะเลตากแห้งเป็นของฝาก

15.00

เดินทางกลับสู่ ท่าเรือ แวะให้ท่านชมภาพเขียนสีสมัยโบราณ ที่ เขาเขียน

15.30

ขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางเข้าสู่ เกาะภูเก็ต เกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

17.30

นำท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ให้ท่านชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตก จุดที่สวยที่สุดของประเทศ แล้วชม ประภาคารกาญจนาภิเษก

18.30

เดินทางสู่ หาดกมลา นำท่านเข้าสู่ ภูเก็ตแฟนตาซี สัมผัสกับความอลังการของร้านค้าต่างๆ ที่ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา

19.00

บริการอาหารค่ำ (7)ห้องอาหารมโนราห์ทอง เพลิดเพลินกับอาหารนานาชนิด นำท่านชมโชว์ “มหัศจรรย์กมลา” ที่ยิ่งใหญ่อลังการ

22.30

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เมโทรโพล หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวเที่ยวชมเมืองภูเก็ต-พระธาตุไชยา-สุราษฎร์ธานี

07.00

รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00

นำท่านสู่ วัดฉลอง ให้ท่านนมัสการ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นที่นับถือและรู้จักกันดีของชาวภูเก็ต จากนั้นนำท่านชมย่านตัวเมืองเก่า ชม ตึก “ชิโน-โปตุกีส” อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่สวยงาม

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร

13.00

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ เต้าส้อ น้ำพริกกุ้งเสียบ ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และของที่ระลึกต่างๆ อาทิ ผ้าบาต ริก และเครื่องประดับ จากนั้นแวะวัดพระทอง ให้ท่านนมัสการ พระผุด 1 ใน Unseen in Thailand

15.00

อำลาเกาะภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่ จ.สุราษฎ์ธานี

17.00

นำท่านสักการะ พระบรมธาตุไชยา พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล

19.00

รับประทานอาหารค่ำ (10) ณ ร้านอาหาร อ.ไชยา

แล้วเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

05.00

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
2. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
3. ค่าที่พัก โรงแรม 2 คืน ตามที่ระบุ,ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
4. ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5. ค่าอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- ชุดสำหรับเล่นน้ำ , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1655 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์