รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์ภูเก็ต-ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน-เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-ล่องเรือชมอ่าวพังงา 5 วัน

8386-tour-phuket-diving-similan-islands-phi-phi-island-maya-bay-cruise-phang-nga-bay-5-days

โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต-พังงา จะนำท่านเดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลันโดยเรือเร็วสปีดโบ๊ต พักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำชมปะการัง หรือปีนจุดชมวิวบนหินเรือใบ เกาะพีพีสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ชมอ่าวมาหยา แวะดำผิวน้ำ ที่อ่าวโละซามะ  และในโปรแกรมทัวร์ภูเก็ต-พังงานี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-2PROVJ24-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพ – ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา

16.00

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

17.00

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1)

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวท่าเรือทับละมุ – ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน (สปีดโบ๊ต) - ภูเก็ต

07.00

เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

08.30

ออกเดินทางไปยังหมู่เกาะสิมิลันโดยเรือเร็ว สปีดโบ๊ต

10.00

ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นและปลาสวยๆ หลากหลายชนิดที่ฮันนีมูนเบย์ (Honey Moon Bay) (เกาะ 5)

จากนั้นเดินทางถึงอ่าวหน้า เกาะเมี่ยง (เกาะ4) ซึ่งท่านสามารถดำน้ำตื้นในปรินเซสเบย์ (Princess Bay) สำรวจชมความสวยงามของเกาะ ปีนขึ้นจุดชมวิว หรือพักผ่อนบนหาดทรายสวยสีขาว

12.00

รับประทานอาหารเที่ยงที่ เกาะ 4 ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน (มื้อที่ 3) ออกเดินทางต่อสำหรับช่วงบ่าย, ดำน้ำตื้นที่คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) ที่เกาะบางู (เกาะ 9) เดินทางถึงโดนัลดัคเบย์ (Donald Duck Bay) ของเกาะสิมิลัน (เกาะ 8) ซึ่งท่านสามารถพักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำชมปะการัง หรือปีนจุดชมวิวบนหินเรือใบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน

15.00

ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ

เดินทางต่อไปยัง จ.ภูเก็ต

18.00

เดินทางถึง จ.ภูเก็ต

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

เช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวเกาะไข่นอก – ดำน้ำหมู่เกาะพีพี (สปีดโบ๊ต)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 5)

จากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือเกาะสิเหร่

08.30

ออกเดินทางโดยเรือเร็วมุ่งหน้าสู่ เกาะไข่นอก เล่นน้ำชายหาดสวยงามทรายละเอียดขาวรอบเกาะ ดำน้ำชมปลาเสือ ปะการังเขากวางและปะการังหินซ้อน

11.30

บริการอาหารกลางวันบนเกาะไข่นอก (มื้อที่ 6)

บ่าย

หลังอาหารเที่ยงเดินทางสู่ เกาะพีพี สวรรค์ของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเล่นน้ำทะเลดำผิวน้ำ ชมปะการังน้ำตื้น ชมอ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ชื่อดังก้องโลก "เดอะบีช" เดินทางต่อไปเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ที่อ่าวโละซามะ อ่าวที่ยังอุดมไปด้วยปะการังและสัตว์ทะเลนานาชนิดใช้เวลาประมาณ 30 นาที แวะอ่าวปิเละ เล่นน้ำดำผิวน้ำ สถานที่ที่ได้รับการขนานนามว่า "สระว่ายน้ำกลางทะเล" ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผ่านชมถ้ำไวกิ้ง ถ้ำกลางทะเล

15.00

ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับสู่ท่าเรือ....อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

18.00

บริการอาหารเย็น(มื้อ 7)

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวภูเก็ต – ล่องเรืออ่าวพังงา – สวนโมกขพลาราม - สุราษฎร์ธานี

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 8)

จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.พังงาโดยรถโค้ช ชมทัศนียภาพของจังหวัดภูเก็ตและพังงาสองข้างทางระหว่างการเดินทาง

10.00

เที่ยวชมวัดสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปนอนภายในถ้ำ ให้อาหารลิงแสนรู้ ที่จะลงมาทักทายและรับอาหารจากนักท่องเที่ยวเดินทางถึงท่าเรือ ลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ ล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางป่าโกงกางชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ แวะชมเขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 ชมความแปลกประหลาดของ เขาตะปู ล่องเรือผ่านถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผา และหุบเขา หรือ เกาะที่มีรูปร่างแปลก ๆ แตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการ

12.00

รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี (มื้อที่ 9) หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน

หลังอาหารเดินเล่นเลือกซื้อของฝากพื้นเมืองบนเกาะปันหยี จากนั้นเดินทางกลับฝั่ง ออกเดินทางมุ่งสู่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

แวะสวนโมกขพลาราม สถานปฏิบัติธรรมที่ก่อตั้งโดยท่านพุทธทาสภิกขุ

18.00

บริการอาหารเย็น ณ ร้านพลับพลาซีฟู้ด (มื้อที่ 10)

จากนั้นออกเดินทางกลับ

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

06.00

เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าเรือนำเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน เกาะพีพี
3. ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
4. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน โรงแรมเมโทรโพล
5. ค่าอาหารตามที่ระบุตามโปรแกรม รวมทั้งหมด 10 มื้อ
6. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆเจ้าหน้าที่ทีมงานที่ชำนาญคอยดูแลตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
- รองเท้าแตะ, ชุดว่ายน้ำหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแห้งง่าย, ถุงกันน้ำ, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ไฟฉาย, ยารักษาโรคประจำตัว
เงื่อนไขในการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ 30% ของราคาทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
method-of-payment
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
การยกเลิกการจอง
• ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 651 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์