รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน (ทางบิน)

9086-tour-phuket-3-days

กรุ๊ปเหมา แวะ วัดพระทอง อนุสาวรีย์สองวีรสตรี เมืองเก่าภูเก็ต นำท่านชม วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม แวะชม แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต เที่ยวหมู่เกาะพีพี ดำผิวน้ำชมปะการัง และ ปลาหลากสีสันที่ อ่าวมาหยา ชมทัศนียภาพโดยรอบ เกาะพีพี ผ่าน อ่าวปิเละ โล๊ะซามะ และ ถ้ำไวกิ้ง

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-PKT1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินภูเก็ต - แหลมพรหมเทพ  - ภูเก็ตแฟนตาซี

07.30

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

09.45

เหิรฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3029

11.05 ถึง สนามบินภูเก็ต
12.30  รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหารแหลมหินซีฟู้ด
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในที่พัก
16.00  ชม แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต ห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้นั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน ถ้าใครอยาก เดินสำรวจแหลมพรหมเทพก็สามารถเดินไปได้ถึงปลายแหลม มีทางเดินลงไปที่ด้านล่าง เมื่อลงไปที่ด้านล่างจะเห็น น้ำทะเลสีเขียวมรกต เวลามีคลื่นซัดเข้ามากระทบก้อนหินจะเป็นฟองสีขาวดูสวยงาม
 
www.raktiaw.comแหลมพรมเทพ 
18.00  รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหาร...
ทัวร์วันที่ 2) หมู่เกาะพีพี – เกาะพีพีเล - เกาะพีพี ผ่าน อ่าวปิเละ โล๊ะซามะ และ ถ้ำไวกิ้ง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 เดินทางไปยัง ท่าเรือมาตรฐานของภูเก็ต
  ออกเดินทางโดยเรือเฟอรี่ ลำใหญ่ (แบบจอย) สู่ หมู่เกาะพีพี บริการเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
10.00 ถึง เกาะพีพีเล แวะเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง และ ปลาหลากสีสันที่ อ่าวมาหยา เจ้าหน้าที่จะจัดอุปกรณ์
ดำน้ำไว้ให้
 
www.weloveandaman.comเกาะพีพี 
  เดินทางต่อเพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบ เกาะพีพี ผ่าน อ่าวปิเละ โล๊ะซามะ และ ถ้ำไวกิ้ง
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหารเกาะพีพีดอน
13.00 เดินเล่นชมร้านค้า และ หมู่บ้านชาวเกาะพีพี หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนพร้อมกันที่ท่าเรือ
14.30  เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือ เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต ท่านสามารถชม ทัศนียภาพเกาะพีพีดอน พนักงานบริการของว่าง และผลไม้บนเรือ
  เดินทางถึง ท่าเรือ
  กลับสู่ที่พัก
18.00

รับประทานอาหารมื้อค่ำ (5) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 3) ร้านพรทิพย์ หรือ ร้านแม่จู้ – สนามบินภูเก็ต - สนามบินดอนเมือง

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 6)

09.00 เช็คเอาท์จากที่พักพร้อมสัมภาระ
  ให้ท่านแวะช้อปปิ้งที่ ร้านพรทิพย์ หรือ ร้านแม่จู้
11.30 รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ ร้านอาหารครัวสะปำ
12.30 สมควรแก่เวลาเดินทางไปยัง สนามบินภูเก็ต
  สมควรแก่เวลาเดินทางไปยัง สนามบินภูเก็ต

16.30

เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3008

17.55 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 488 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์