รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กระบี่ 2 วัน

9122-tour-krabi-2-days

กระบี่ เที่ยวชม เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขาปะ – บางคราม ชม สระมรกต สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดิน ไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการลงเล่นน้ำ นมัสการ พระอาจารย์จำเนียร และกราบไหว้เจ้า แม่กวนอิม ที่มีพระพักต์สวยที่สุดในภาคใต้ที่ วัดถ้ำเสือ ชม หาดนพรัตน์ธารา ชม สุสานหอย

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-KBI3-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินกระบี่ - น้ำตกร้อน – สระมรกต

04.30

พร้อมกัน สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.30

เหิรฟ้าสู่ สนามบินกระบี่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7910

07.45 ถึง สนามบินกระบี่
  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหารติ่มซำ กระบี่
  จากนั้นชม สระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระ น้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต
 
www.paiduaykan.comสระมรกต 
  นำท่านชม น้ำตกร้อน นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว unseen  Thailand อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ตัวน้ำตกตั้งอยู่ใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ใกล้ๆ กับสระมรกต  เป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติกลางป่ารองรับ สายน้ำตก ที่ไหลหลั่นลง มาจากเนินเขา ใครได้มาสัมผัสต่างบอกกันว่า ไม่ใช่น้ำตกธรรมดาๆ แน่นอน ก็ใครจะเชื่อว่า นี่คือน้ำตกร้อน สายน้ำแร่ ที่ไหลมาพร้อมๆ กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็นธารน้ำพุร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดินตาม ธรรมชาติ มีสารกำมะถั เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะตกลงมาในแอ่ง สามารถอาบน้ำได้ บริเวณ ธารน้ำตกร้อนขนาดเล็ก ที่ไหลลดหลั่นกันมาตามธรรมชาติ ในน้ำพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อนคลาย
 
www.adaytochill.comน้ำตกร้อน 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารเรือนทิพย์
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.30  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) วัดถ้ำเสือ -– พิพิธภัณฑ์ลูกปัด - สนามบินกระบี่ - สนามบินดอนเมือง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  นำท่านชม วัดถ้ำเสือ ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่มาไม่ไกลนัก ราวๆ 5-6 กิโลเมตร ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของวัดนี้น่าจะมาจากพระธุดงค์ที่เดินทางจาริกไปเพื่อหาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรม มาอาศัยอยู่ตามถ้ำ และมีชาวบ้านที่ศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก
 
www.mu ku ra.comวัดถ้ำเสือกระบี่ 
  ชม พิพิธภัณฑ์ลูกปัด ศูนย์การเรียนรู้ฯอันดามัน สถานที่ท่องเที่ยว เรียนรู้แห่งใหม่ในตัวเมืองกระบี่ ที่มีมุมสวยๆเก๋ๆ ให้ถ่ายรูปในหลายจุดด้วยกัน
 
www.mgronline.comลูกปัด 
 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารอัญชลี กระบี่
  ให้ท่านได้แวะ ซื้อของฝาก ของดี ของ จ. กระบี่
  ได้เวลาสมควร ส่งท่านยัง สนามบินกระบี่
17.50 เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7915
19.00 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1224 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์