รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน (บิน)

9137-tour-choew-lan-dam-3-days

สุราษฎร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน นำท่านนั่งเรือ พร้อมชม เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย เป็นภูเขาหินปูนที่โผล่พ้นน้ำ เป็นเอกลักษณ์ของเขื่อน เชี่ยวหลานแห่งนี้ เป็นสถานที่ ที่ผู้คนต้องแวะเข้ามาชม และเก็บภาพที่ระลึก เพื่อบันทึกว่าครั้งหนึ่งได้มาเยือนดินแดนแห่งนี้ ดินแดนที่ได้รับขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” 

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-SNI1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินสุราษฎร์ธานี - ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชประภา

07.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

09.20

เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7210

10.30 เดินทางถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี
  จากนั้นเดินทางไปยัง ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชประภา
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร.....
14.30  ถึง ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชประภา
  นำท่านลงเรือเพื่อไปยังที่พัก ณ แพภูผาวารี (ลงเรือได้ไม่เกิน 16.00 น.)
  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30  รับประทานอาหารค่ำ (2) ณ ห้องอาหารบนแพที่พัก

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวเขาสามเกลอ – ถ้ำปะการัง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  นำท่านนั่งเรือ พร้อมชม เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย เป็นภูเขาหินปูนที่โผล่พ้นน้ำ  เป็นเอกลักษณ์ของเขื่อนเชี่ยวหลานแห่งนี้ เป็นสถานที่ ที่ผู้คนต้องแวะเข้ามาชม และเก็บภาพที่ระลึก เพื่อบันทึกว่าครั้งหนึ่งได้มาเยือนดินแดนแห่งนี้  ดินแดนที่ได้รับขนานนามว่า“กุ้ยหลินเมืองไทย”  ด้วยทัศนียภาพที่แวดล้อมไปด้วยภูเขาหินปูน ที่สูงชันสลับซับซ้อน แมกไม้เขียวชอุ่มปกคลุมพื้นที่ทิวเขาโดยรอบ ห้อมล้อมไปด้วยพื้นน้ำที่มีสีเขียวมรกต เนื่องด้วยอนุภาพของเขาหินปูนโดยรอบที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆ ละลายลงน้ำทำให้น้ำไม่เสีย ทำให้น้ำในบริเวณเขื่อนมีความใสบริสุทธิ์
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ห้องอาหารบนแพที่พัก
 
www.welovetogo.comเขาสามเกลอ 
13.00 พาท่านชม ถ้ำปะการัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวลักษณะแบบเดียวกับถ้ำน้ำลอด หรือ ถ้ำทะลุ สาเหตุที่เรียกถ้ำปะการังก็เพราะ หินงอกหินย้อยที่นี่ไม่เหมือนที่ถ้ำอื่นๆ หินงอกหินย้อยที่ถ้ำปะการังนี้จะแตกหน่อเล็กๆ คล้ายๆ ปะการังในทะเล ดูแล้วสวยงามเพลิดเพลินตา สภาพภายในถ้ำสมบูรณ์ และสะอาดมาก
 
www.thairath.co.thถ้ำปะการัง 
18.00  รับประทานอาหารค่ำ (5) ห้องอาหารบนแพที่พัก (มีกิจกรรมสังสรรค์พนักงาน มีชุดเครื่องเสียง ไม่มีคาราโอเกะ ทางอุทยานไม่อนุญาตให้เสียงดัง)
ทัวร์วันที่ 3) สนามบินสุราษฎร์ธานี - สนามบินดอนเมือง
07.00  รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 ลงเรือขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางกลับ สนามบินสุราษฎร์ธานี
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร......
  หลังอาหารเดินทางไป สนามบินสุราษฎร์ธานี
14.20 เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7213
15.30 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1203 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์