รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์พังงา 3 วัน

9159-tour-phangnga-3-days

พังงา เดินทางล่องอ่าวพังงาชมธรรมชาติอันอุดม สมบูรณ์ของป่าโกงกาง ประกอบด้วย ภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตา ชม ถ้ำลอด เขาหมาจู ชม การแสดงของภูเก็ตแฟนตาซี คือ ธีมปาร์ค (Theme Park) ซึ่งประกอบไปด้วยโรงละคร, กลุ่มร้านจำหน่ายของที่ระลึก, กลุ่มของร้านอาหาร/ภัตตาคารขนาดใหญ่ ดำน้ำ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-PNA1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินภูเก็ต – จ.พังงา - ถ้ำลอด เขาหมาจู - เขาตะปู เขาพิงกัน (James Bond Island) - จ. ภูเก็ต – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง - ภูเก็ตแฟนตาซี

04.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

05.40

เหิรฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7500

07.00 เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต
  นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ VIP เพื่อเดินทางไป จ. พังงา
  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหารในยางติ่มซำ
  ถึง จ.พังงา
  นำท่านสู่ ท่าเรือ เพื่อเดินทางล่องอ่าวพังงาชมธรรมชาติอันอุดม สมบูรณ์ของป่าโกงกาง  ประกอบด้วย  ภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตา ชม ถ้ำลอด เขาหมาจู
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารเกาะปันหยี
  หลังอาหารเชิญเลือกซื้อสินค้า  อาหารทะเล และของที่ระลึกบนเกาะ 
  จากนั้นเดินทางต่อชมความงามอันน่าพิศวงของ เขาตะปู เขาพิงกัน (James Bond Island)
 
ขาตะปู เขาพิงกัน 
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ
  กลับถึงท่าเรือ เดินทางโดยรถตู้คันเดิมสู่ จ.ภูเก็ต
16.30 เดินทางสู่ ภูเก็ตแฟนตาซี
18.30  รับประทานอาหารเย็น (3)ณ ห้องอาหารภูเก็ตแฟนตาซี
  ชม การแสดงของภูเก็ตแฟนตาซี คือ ธีมปาร์ค (Theme Park) ซึ่งประกอบไปด้วยโรงละคร, กลุ่มร้านจำหน่ายของที่ระลึก, กลุ่มของร้านอาหาร/ภัตตาคารขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มของสวนสัตว์และสวนสนุกขนาดย่อมประกอบรวมเข้าด้วยกันกลายเป็น entertainment complex ขนาดยักษ์ ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการด้วยพนักงานมากกว่า 1,000 ชีวิต มีพื้นที่ลานจอดรถซึ่งสามารถรองรับรถยนต์/รถตู้ได้ถึง 750 คัน และรองรับรถโค้ชขนาดใหญ่ได้ถึง 200 คัน มีศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ห้องรับฝากสัตว์เลี้ยง บริการเก้าอี้ล้อเข็น (wheelchair) และ ห้องพยาบาลพร้อมทีมแพทย์ – พยาบาลอีก 4 ท่านประจำอยู่ภายในปาร์คเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เฉพาะหน้า นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลรักษาความปลอดภัย และ มีการจัดมัคคุเทศก์นำชมสถานที่ต่าง ๆ ให้สำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมากันเป็นหมู่คณะอีกด้วย [นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาเป็นหมู่คณะและต้องการมัคคุเทศก์นำเที่ยวจำเป็นต้องแจ้งความประสงค์ให้ทางภูเก็ตแฟนตาซี (Phuket FantaSea)ทราบล่วงหน้าครับ] เรียกได้ว่า “บริการพร้อมสรรพ ประทับใจ” ยากจะหาที่ไหนเหมือนเลยทีเดียว
 
ภูเก็ตแฟนตาซี 
21.00 เดินทางไปยังโรงแรมที่พัก
ทัวร์วันที่ 2) หมู่เกาะพีพี – เกาะพีพีเล - ดำน้ำ ชมปะการัง – อ่าวมาหยา -    เล่นน้ำที่ชายหาด  อ่าวต้นไทร - ภาพอ่าวโละดาลัม และ อ่าวต้นไทร – เกาะภูเก็ต
06.30 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.30 เดินทางสู่ท่าเรือรัษฎา นำท่านลง เรือเฟอร์รี่ มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพี
10.30 ถึง เกาะพีพีเล นำทุกท่าน ดำน้ำ ชมปะการัง เพลิดเพลินกับโลกใต้ทะเลที่ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ “The Beach” พักผ่อน เล่นน้ำ สัมผัสธรรมชาติบนชายหาดอันแสนบริสุทธิ์ และทิวทัศน์ที่เพลินตา
 
www.weloveandaman.comเกาะพีพี 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหารพีพี ไมยาดา รีสอร์ท บนเกาะพีพี
13.00 ช่วงบ่ายเชิญท่านตามอัธยาศัย พักผ่อน เล่นน้ำที่ชายหาด  อ่าวต้นไทร สนุกสนานกับ กิจกรรมต่างๆ ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย หรือขึ้นสู่จุดชมวิว ชม ภาพอ่าวโละดาลัม และ อ่าวต้นไทร โค้งเว้าเข้าหากัน เอกลักษณ์ความงาม
14.30 นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำเดิม เดินทางกลับสู่ เกาะภูเก็ต
  กลับเข้าสู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6 ) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต – ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต – วัดฉลอง - สนามบินภูเก็ต – สนามบินดอนเมือง  

07.00

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งรวบรวมเปลือกหอยหลากสีสัน และลวดลายจากทั่วทุกมุมโลก และยังเป็นแหล่งเก็บสะสมเปลือกหอยที่มีค่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย โดยภายในพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ตมีการจัดเรียงหอยเป็นหมวดหมู่ ซึ่งประกอบด้วย ฟอสซิล เปลือกหอย อายุหลายร้อยล้านปี เปลือกหอยยักษ์น้ำหนักกว่า 250 กิโลกรัม แอมโมไนท์ขนาดใหญ่เกือบเท่าล้อรถ ไข่มุกสีทองหนัก 140 กะรัต
 
www.lovethailand.orgพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต 
  จากนั้นนำท่านชม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ถนนเทพกระษัตรี  เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ต  เกี่ยวกับบ้านเรือน วิถีชีวิตความเป็นอยู่  ข้าวของเครื่องใช้ เมืองถลางยุคโบราณ  นอกจากนั้นยังมีห้องสมุด ที่เก็บรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย                  
 
www.phuketcity.go.thศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (8)  ณ ร้านอาหารแหลมหินซีฟู้ด
13.00 นำท่านชม วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ถ้าใครมา ภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์ในการรักษาโรค บุญญาบารมีและเมตตาธรรมที่สูงส่งของหลวงพ่อทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก
 
www.palanla.comวัดฉลอง 
  แวะช้อปปิ้งของฝากของดีเมืองภูเก็ต
  ได้เวลาเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต
17.00 เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7515
18.00  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 389 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์