รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ระนอง 2 วัน (เกาะพยาม)

9169-tour-ranong-2-days

เที่ยวพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลอง พระราชวังอันสง่างาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองระนอง แวะกราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดวารีบรรพต เดินเล่นช็อปปิ้งกันชิลล์ๆ ที่ ตลาดศาลเจ้าไหหลำ หรือ ตลาดพม่า ตลาดใหญ่ใจกลางเมืองระนอง

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-RNG3-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – ท่าเรือเกาะพยาม สะพานปลา – เกาะพยาม – อ่าวใหญ่

04.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.05

เหิรฟ้าสู่ สนามบินระนอง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7312

07.30 ถึง สนามบินระนอง
  รับประทานอาหารมื้อเช้า (1) ณ. ร้านอาหารยามเช้าติ่มซำ
  นำคณะลงเรือที่ ท่าเรือเกาะพยาม สะพานปลา (ใช้สปีดโบ้ทเหมาลำ) มุ่งหน้าสู่ เกาะพยาม
09.45 ถึง เกาะพยาม ทัวร์รอบเกาะพยามทางบกด้วยรถท้องถิ่น ชม อ่าวต่างๆ เช่น อ่าวเขาควาย  แวะถ่ายภาพหินทะลุ ที่อ่าวเขาควาย
 
www.mgronline.comเกาะพยาม 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ร้านสมบูรณ์โภชนาเล่นน้ำหน้ารีสอร์ท พักผ่อนตามอัทธยาศัย เพลิดเพลินกับนกเงือกที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคง ซื่อสัตย์
13.30 ออกเดินทางเพื่อไป อ่าวใหญ่  ก่อนนำชมบลูสกายรีสอร์ท
16.00  เดินทางเข้าสู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง - น้ำตกหงาว  - วัดบ้านหงาว - ซื้อของฝากของดีจาก จ. ระนอง – สนามบินระนอง – สนามบินดอนเมือง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร.....
  เดินทางไป บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ซึ่งเกิดจากสายน้ำแร่ร้อน ที่มีอุณหภูมิ 35-40 องศาเซลเซียส ไหลซึมออกมาจากผิวดิน และกระจายเป็นแอ่ง มีตาน้ำมากถึง 13 ตาน้ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอาบน้ำแร่ แบบใกล้ชิดกับธรรมชาติ                 
 
www.sanook.comบ่อน้ำร้อนพรรั้ง 
  นำท่านเดินทางต่อไปยัง น้ำตกหงาว โดยตัวน้ำตกตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากเขาสูงชัน สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล สัตว์ที่น่าสนใจที่สามารถพบได้ในบริเวณน้ำตกคือ "ปูเจ้าฟ้า" ซึ่งจะอาศัยอยู่ตามซอกหิน
 
www.witter.comน้ำตกหงาว 
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารปากน้ำซีฟู้ด ระนอง
  นำท่านไปเยี่ยมชม วัดบ้านหงาว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของ จ.ระนอง วัดนี้มีชื่อเสียงอยู่กัน 3 อย่าง 1.) วังมัจฉา มีปลา    จำนวนมากและมีขนาดใหญ่แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน มีตั้งแต่ปลาบึก ปลาจาระเม็ดน้ำจืด ปลาดุก            ยักษ์ 2.) อุโบสถหลังใหม่ ที่มีการตกแต่งอย่างประณีตและสวยงามมาก 3.) พระพุทธรูปดีบุก เป็นพระพุทธรูปที่   สร้างจากแร่ดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 
www.paiduaykan.comวัดบ้านหงาว 
  ระหว่าทางแวะ ซื้อของฝากของดีจาก จ. ระนอง ตามอัธยาศัย
  สมควรแก่เวลาเดินทางไปยัง สนามบินระนอง
19.00  เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7219
20.35 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1668 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์