รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์สมุย 3 วัน

9184-tour-samui-3-days

นำท่านไปสักการะ พระใหญ่เกาะฟาน และ ผ่านชมบ่อ - ผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ นำท่านเดินเล่น หาดละไม จากหาดละไมท่านสามารถมองเห็นโขดหินบริเวณหินตายายแบบไกลๆอยู่ฝั่งขวามือ แวะชม ทะเลใน ดูหมู่เล็กๆที่มองไปมีรูปร่างคล้ายสัตว์ นำท่านเล่นน้ำที่ หาดเฉวง ตามอัธยาศัย แวะ จุดชมวิวลาดเกาะ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-SNI5-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินสุราษฎร์ธานี – ท่าเรือดอนสัก – เกาะสมุย - พระใหญ่เกาะฟาน และ ผ่านชมบ่อ - ผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ -  หาดละไม   - หินตาหินยาย

05.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.05

เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3235

08.15 ถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี
  เดินทางไปยัง ท่าเรือดอนสัก
10.00  เดินทางขึ้นเรือเฟอร์รี่ซีทรานที่ ท่าเรือดอนสัก (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเที่ยวเรือเฟอร์รี่) เพื่อเดินทางไป เกาะสมุย
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหารครัวชาวบ้าน เกาะสมุย
  จากนั้นนำท่านไปสักการะ พระใหญ่เกาะฟาน และ ผ่านชมบ่อ - ผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ
 
www.thailandtourismdirectory.go.thพระใหญ่เกาะฟาน  
  นำท่านเดินเล่น หาดละไม จากหาดละไมท่านสามารถมองเห็นโขดหินบริเวณหินตายายแบบไกลๆอยู่ฝั่งขวามือ
  จากนั้นเดินทางต่อไปชม หินตาหินยาย แบบใกล้ๆ
 
www.palanla.comหาดละไม  
  นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ วิมานบุรี รีสอร์ท สมุย
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 2) ดำน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค - ทะเลใน
07.00 รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  ดำน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (3) ณ เกาะพารวย
  แวะชม ทะเลใน ดูหมู่เล็กๆที่มองไปมีรูปร่างคล้ายสัตว์
 
www.blog.bangkokair.comทะเลใน  
15.00 ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ
18.00  รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ทัวร์วันที่ 3) หาดเฉวง – จุดชมวิวลาดเกาะ – ท่าเรือเฟอร์รี่ซีทราน – ท่าเรือดอนสัก – สนามบินสุราษฎร์ธานี – สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 นำท่านเล่นน้ำที่ หาดเฉวง ตามอัธยาศัย
  จากนั้นแวะ จุดชมวิวลาดเกาะ ชมทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวง
 
www.phototechthailand.comลาดเกาะ  
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ ร้านอาหาร...
  เดินทางไป ท่าเรือเฟอร์รี่ซีทราน (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเที่ยวเรือเฟอร์รี่) เพื่อเดินทาง ท่าเรือดอนสัก
16.00  นำคณะเช็คอินที่ สนามบินสุราษฎร์ธานี
17.45  เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง.โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3332
18.55  ถึง สนามบินดอนเมือง.โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 536 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์