รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เกาะเต่า 3 วัน (บิน)

9232-tour-koh-tao-3-days

แวะสักการะ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่ชิ้นพระชนม์ของพระองค์ ลงเรือนำท่านออก ดำน้ำตื้นชมปะการัง รอบเกาะเต่า เกาะนางยวน ดำน้ำตื้นชมปะการัง รอบเกาะเต่า เกาะนางยวน

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-SNI3-3BKK 

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินชุมพร – ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ - ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ. ชุมพร – ท่าเรือเกาะเต่า - พักผ่อนตามอัธยาศัย

05.30

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.25

เหิรฟ้าสู่ สนามบินชุมพร โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3148

08.35 ถึง สนามบินชุมพร
  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหารคุณสาหร่าย
  แวะสักการะ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่ชิ้นพระชนม์ของพระองค์
 
www.chillpainai.comศาลกรมหลวงชุมพร 
 11.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารลุย
  เดินทางสู่ ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ. ชุมพร
13.00  เรือเร็วออกจากท่าเรือทุ่งมะขามน้อย มุ่งหน้าสู่ เกาะเต่า
  เดินทางถึง ท่าเรือเกาะเต่า
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 2) ดำน้ำตื้นชมปะการัง สำรวจโลกใต้ทะเล
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  ลงเรือนำท่านออก ดำน้ำตื้นชมปะการัง สำรวจโลกใต้ทะเล
 
www.traveleastthailand.orgดำน้ำ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) บนเรือ (แบบกล่อง)
13.00  ดำน้ำตื้นชมปะการัง รอบเกาะเต่า เกาะนางยวน
16.30  ได้เวลาเดินทางกลับที่พัก
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (5) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) สนามบินชุมพร – สนามบินดอนเมือง              
06.30 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ได้เวลาเดินทางสู่ สนามบินชุมพร
09.10  เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3149
10.10 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 975 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์