รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เกาะเต่า 4 วัน (รถ)

9233-tour-koh-tao-4-days

โปรแกรมทัวร์ (ทางรถ) แวะสักการะ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่ชิ้นพระชนม์ของพระองค์ ลงเรือนำท่านออก ดำน้ำตื้นชมปะการัง รอบเกาะเต่า เกาะนางยวน ดำน้ำตื้นชมปะการัง รอบเกาะเต่า เกาะนางยวน

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SNI4-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ

20.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

21.00

เดินทางสู่ จ. ชุมพร โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

ทัวร์วันที่ 2) จ. ชุมพร – จุดชมวิวเขามัทรี - ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ - ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ. ชุมพร – เกาะเต่า – ท่าเรือเกาะเต่า
06.00 ถึง จ. ชุมพร
  ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว ณ ร้านอาหารคุณสาหร่าย
  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหารคุณสาหร่าย
  นำท่านชมจุดชมวิวเขามัทรีจุดชมวิวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร ที่สามารถมองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดทะเลชุมพรที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา พูดได้เลยว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมวิวอันเป็นที่สุดของชุมพรเลยก็ว่าได้
 
www.flickr.comจุดชมวิวมัทรี 
  แวะสักการะ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่ชิ้นพระชนม์ของพระองค์
 
www.chillpainai.comศาลกรมหลวงชุมพร 
 11.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารลุย
  เดินทางสู่ ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ. ชุมพร
13.00 เดินทางถึง ท่าเรือเกาะเต่า
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. โรงแรมที่พัก
ทัวรวันที่ 3) ดำน้ำตื้นชมปะการัง สำรวจโลกใต้ทะเล
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
10.00  ลงเรือนำท่านออก ดำน้ำตื้นชมปะการัง สำรวจโลกใต้ทะเล
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) บนเรือ (แบบกล่อง)
13.00  ดำน้ำตื้นชมปะการัง รอบเกาะเต่า เกาะนางยวน
 
www.ilovekohsamui.comเกาะนางยวน 
16.30  ได้เวลาเดินทางกลับที่พัก
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 4) ท่าเรือเกาะเต่า - ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ. ชุมพร – แวะซื้อของฝากระหว่างทาง – กรุงเทพฯ              
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 เดินทางออกจากที่พักสู่ ท่าเรือเกาะเต่า
10.15  ออกเดินทางสู่ ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ. ชุมพร
12.15 ถึง ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ. ชุมพร
  รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารคุณสาหร่าย
14.00  ได้เวลาเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
  แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
21.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 820 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์