รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน (ทางรถ)

9164-tour-phuket-2-days

นำท่านชม วัดฉลองภูเก็ต หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง อีกทั้งที่วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-PKT4-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพ – ภูเก็ต

19.30

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความ  สะดวกแก่ท่าน

 

นำท่านเดินทางสู่ จ. ภูเก็ต

ทัวร์วันที่ 2) ดำน้ำสำรวจโลใต้ทะเล
  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ท่าเรือรัษฎา
  เดินทางไปยัง ท่าเรือรัษฎา ท่าเรือมาตรฐานของภูเก็ต
  ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่สู่ หมู่เกาะพีพี บริการเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
10.00

ถึง เกาะพีพีเล แวะเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง และปลาหลากสีสันที่ อ่าวมาหยา เจ้าหน้าที่จะจัดอุปกรณ์ดำน้ำไว้ให้

  เดินทางต่อ  เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบ เกาะพีพี ผ่าน อ่าวปิเละ โล๊ะซามะ และ ถ้ำไวกิ้ง
 
www.weloveandaman.comเกาะพีพี 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2.) ณ ร้านอาหารเกาะพีพีดอน
  เดินเล่นชมร้านค้า และหมู่บ้านชาวเกาะพีพี หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนพร้อมกันที่ท่าเรือ
14.30 เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือต้นไทร เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต ท่านสามารถชมทัศนียภาพเกาะพีพีดอนบนดาดฟ้าเรือ พนักงานบริการของว่าง และผลไม้บนเรือ
16.30 เดินทางถึง ท่าเรือรัษฎา เดินทางกลับสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) วัดฉลองภูเก็ต – กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านชม วัดฉลองภูเก็ต หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง อีกทั้งที่วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นที่ประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา
 
www.palanla.comวัดฉลอง 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารแหลมหินซีฟู้ด
  ให้ท่านแวะช้อปปิ้งที่ ร้านพรทิพย์ หรือ ร้านแม่จู้
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
18.00 รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร.....
23.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 779 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์