รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน 2 วัน

9137-tour-choew-lan-dam-3-days

สุราษฎร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน นำท่านนั่งเรือ พร้อมชม เขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย เป็นภูเขาหินปูนที่โผล่พ้นน้ำ เป็นเอกลักษณ์ของเขื่อน เชี่ยวหลานแห่งนี้ เป็นสถานที่ ที่ผู้คนต้องแวะเข้ามาชม และเก็บภาพที่ระลึก เพื่อบันทึกว่าครั้งหนึ่งได้มาเยือนดินแดนแห่งนี้ ดินแดนที่ได้รับขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย”

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-SNI2-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินสุราษฎร์ธานี - ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชประภา

05.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.10

เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3235

08.25 ถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี
  จากนั้นเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศไปยัง ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชประภา
  รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง
09.30 ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชประภา
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
  นำท่านลงเรือเพื่อไปยังที่พัก ณ แพภูผาวารี (ลงเรือได้ไม่เกิน 16.00 น.)
  นำท่านชมกุ้ยหลินเมืองไทย
 
www.travel.mthai.comเขื่อนเชี่ยวหลาน 
  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำพายเรือแคนนู ทุกท่านสามารถเล่นน้ำ และ พายเรือได้ที่หน้าแพ (มีชูชีพให้)
17.00 นั่งเรือดูพระอาทิตย์ตกยามเย็น บรรยากาศพระอาทิตย์ตก ถ่ายรูปกับแสงสุดท้ายก่อนตะวันลับขอบฟ้า
18.30  รับประทานอาหารค่ำ เป็นบุฟเฟ่ต์ อาหารชุด  (3) ห้องอาหารบนแพที่พัก อาหารเติมได้ (มีกิจกรรมสังสรรค์พนักงาน มีชุดเครื่องเสียง ไม่มีคาราโอเกะ ทางอุทยานไม่อนุญาตให้เสียงดัง)

ทัวร์วันที่ 2) สนามบินสุราษฎร์ธานี - สนามบินดอนเมือง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารบนแพที่พัก

08.00  พบกับไอหมอกแบบธรรมชาติ พร้อมเสียงนก ที่ส่งเสียงร้องในยามเช้า
09.00 ลงเรือขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางกลับ สนามบินสุราษฎร์ธานี
  ถึงฝังท่าเรือ สามารถซื้อของฝาก ของที่ระลึก
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณร้านอาหารวังกุ้ง สุราษฎร์
  หลังอาหารเดินทางไป สนามบินสุราษฎร์ธานี
16.15  เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3232
17.30 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1539 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์