รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์สิมิรัน 3 วัน

www.travel.kapook.comหมู่เกาะสิมิรัน

ระหว่างทาง แวะให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์ของ สะพานสารสิน เป็นสะพานที่มีชื่อเสียงคู่กับเมืองภูเก็ตมาช้านาน เป็นเส้นทางที่ข้าม ช่องปากพระ เพื่อเชื่อมระหว่างเกาะภูเก็ต ตรงบริเวณ ท่าฉัตรชัยกับท่านุ่น จังหวัดพังงา มีความยาวทั้งหมด 660 เมตร เปิดใช้เมื่อ 07 กรกฎาคม 2510 โดยชื่อของสะพาน ตั้งตามชื่อสกุลของ นายพจน์ สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ในขณะนั้น

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-PNA2-3BKK 

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินภูเก็ต – จังหวัดพังงา – สะพานสารสิน – วัดสุวรรณคูหา – อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

05.30

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.50

เหิรฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3037

  รับประทานอาหารเช้า (1) บนเครื่อง
09.20  ถึง สนามบินภูเก็ต
 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดพังงา

  ระหว่างทาง แวะให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์ของ สะพานสารสิน เป็นสะพานที่มีชื่อเสียงคู่กับเมืองภูเก็ตมาช้านาน เป็นเส้นทางที่ข้าม ช่องปากพระ เพื่อเชื่อมระหว่างเกาะภูเก็ต ตรงบริเวณ ท่าฉัตรชัยกับท่านุ่น จังหวัดพังงา มีความยาวทั้งหมด 660 เมตร เปิดใช้เมื่อ 07 กรกฎาคม 2510 โดยชื่อของสะพาน ตั้งตามชื่อสกุลของ นายพจน์ สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ในขณะนั้น ผู้คนส่วนใหญ่รู้จัก สะพานสารสิน ผ่านทางตำนานรัก ของหนุ่มสาวต่างฐานะ ต่างชนชั้น ที่ตัดสินใจจบชีวิตของทั้งคู่ ลงที่สะพานแห่งนี้ มากกว่าเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสะพานแห่งนี้ ตัวสะพานใหม่ ยกตัวสะพานเดิม ให้มีความสูงเท่ากับสะพานสารสิน 2 และสะพานท้าวเทพกระษัตรี รวมทั้งการสร้างอาคารจุดชมวิว 8 เหลี่ยม สไตล์ชิโนโปรตุกีส ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ทางด้านสถาปัตยกรรมของ จังหวัดภูเก็ต ให้เป็น แลนด์มาร์ค แห่งใหม่ของภูเก็ต เพิ่มขึ้นอีกแห่งนึง ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
 
www.pantip.comสะพานสารสิน 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร.....
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดสุวรรณคูหา เดิมชื่อว่า วัดถ้ำ เป็นวัดมีถ้ำขนาดใหญ่ ประดิษฐานพระพุทธรูป และมีหินงอกหินย้อยสวยงาม บริเวณวัด ท่านจะพบฝูงลิงมากมาย ท่านสามารถให้อาหาร แต่ต้องระมัดระวัง และภายในถ้ำ มีพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ให้ท่านได้สักการะ เพื่อเป็นสิริมงคล
 
www.youtube.comวัดสุวรรณคูหา 
  นำท่านเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพื่อล่องเรือชมทัศนียภาพใน อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา หรือ “มิลด์ฟอร์ดชาวเมืองไทย” ชม เขาหมาจู ภูเขาที่ถูกการกัดเซาะของธรรมชาติ จนทำให้มีรูปร่างคล้ายกับหมาจู แวะ ชมถ้ำลอด ถ้ำที่ถูกการกัดเซาะของคลื่นน้ำทะเล ทราย และ เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก บันทึกภาพเป็นที่ระลึกก่อนแวะชม เขาพิงกัน ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวเปลือกโลก ทำให้ภูเขาเกิดรอยแยก และ ร่วงลงมา ชมลายพระหัตถ์ของบรมวงศ์นุวงศ์ ชมเขาตะปู ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล และ ยังเป็นสัญลักษณ์ของตราประจำจังหวัดพังงา และ ที่สำคัญเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังมาแล้ว คือ “เจมส์บอนด์ 007” จนชาวต่างประเทศให้ชื่อว่า “JAMES BOND ISLAND”นำท่านชมวิถีชีวิตของชาวเลที่อาศัยอยู่ร่วมกันจนตั้งเป็นชุมชน
 
www.phangnga.go.thอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร.....
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
ทัวร์วันที่ 2) ท่าเรือทับละมุ - หมู่เกาะสิมิลัน - เกาะ 4 หรือ เกาะเมียง -    เกาะ7 หรือ เกาะบายู - ดำน้ำที่ เกาะ9 หรือเกาะบางู - หมู่เกาะสิมิลัน
06.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.00 นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ เพื่อเช็คอิน พร้อมทั้งบริการ อาหารเช้า ชา กาแฟ ขนมปัง
09.00 ออกเดินทางไปที่ท่าเรือ โดยจะมีไกด์ผู้เชี่ยวชาญอธิบายโปรแกรมท่องเที่ยว และ รายละเอียด ข้อปฏิบัติตัวในการนั่งบนเรือและข้อห้ามต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างสูงสุด อีกทั้งสิ่งสำคัญที่เราปฏิบัติและบอกต่อมาตลอดคือการเที่ยวด้วยหัวใจสีเขียว เที่ยวอย่างไรไม่ขัดใจปะการัง และพร้อมลงเรือออกเดินทางไป หมู่เกาะสิมิลัน
 
www.travel.kapook.comหมู่เกาะสิมิรัน 
  เดินทางถึง เกาะ 4 หรือ เกาะเมียง เกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาดสามารถเดินทะลุถึงกันได้ หาดทรายที่นี่ ขึ้นชื่อเรื่องความขาวสะอาด และน้ำทะเลสีครามใส ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน เดินเล่นถ่ายรูป หรือดำน้ำตื้น ได้อย่างสบายใจ
11.30 อิ่มเอม กับอาหารเที่ยง (5) แบบบุฟเฟต์ สุดอร่อย พร้อมทั้งผลไม้และครื่องดื่ม นานาชนิด ณ จุดทานอาหาร สุดโร
12.15  นำทุกท่านออกเดินทาง สู่โลกใต้ทะเลอันสวยงาม กับจุดดำน้ำตื้น ขึ้นชื่อของหมู่เกาะสิมิลันที่ เกาะ7 หรือ เกาะบายู สถานที่ที่ทุกท่านจะได้พบกับ ความอลังการ ของแนวปะการังแข็งอันสมบูรณ์ (Blue coral) ฝูงปลาเล็ก ปลาน้อยหลากหลายชนิดว่ายเวียนไปมา นอกเหนือจากนั้น ยังเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งและแวะเวียนมาเล่นกับนักท่องเที่ยวเสมอๆ
  ดำน้ำที่ เกาะ9 หรือเกาะบางู สถานที่ดำน้ำ ที่มักจะพบปลาขนาดใหญ่หลากหลายชนิด ที่มีทั้ง พันธุ์ปลาหายาก และ ปลาที่พบมักเป็นฝูงขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นจุดยอดฮิต ในการบันทึกภาพน้ำสีครามเข้ม ตัดกับกองหินสวยงามตระการตา
 
www.siamfreestyle.comเกาะบางู 
  เกาะสุดท้าย ที่ขาดไม่ได้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวสู่ หมู่เกาะสิมิลัน ในครั้งนี้ก็คือ เกาะ8 หรือ เกาะสิมิลัน สถานที่ตั้งของ หินเรือใบ "Sail Rock" จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่องชื่อ ใช้เวลาเพียง 10 นาทีเพื่อปีนขึ้นไป สามารถมองเห็นวิว อ่าวเกือกหรือ Donald Duck Bay ที่มีน้ำทะเลสีครามตัดกับแดดระยิบระยับ โอบล้อมๆไปด้วยกองหินขนาดใหญ่ สวยงามแปลกตา เป็นภาพที่ท่านจะลืมไม่ลงเลยทีเดียว
15.15 ได้เวลา บ๊าย บาย สิมิลัน ออกเดินทางสู่ท่าเรือ
16.30 เดินทางกลับสู่ท่าเรือ
19.00-22.00 บริการอาหารค่ำ (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ทัวร์วันที่ 3) แหลมพรหมเทพ – วัดฉลอง – มุกภูเก็ต – ตึกเก่าชิโนโปตุกีส – ร้านพรทิพย์ - สนามบินภูเก็ต - สนามบินดอนเมือง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  นำท่านเช็คเอ๊าส์ออกจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามที่ แหลมพรหมเทพ ซึ่งอยู่ห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชาวบ้านเรียกว่า “แหลมเจ้า” บริเวณ  แหลมพรหมเทพเป็นส่วนที่สวยงามที่สุดส่วนหนึ่งของเกาะภูเก็ต สามารถมองเห็นเกาะหลายเกาะ รวมทั้งเกาะแก้วพิสดาร ทางด้านขวามือจะเห็นแนวหาดทรายของหาดในหานชัดเจน จากบนหน้าผานี้ทางเดินทางลงเขาไปจนถึงสุดแหลมพรหมเทพได้ เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกได้งดงามยิ่งนัก
 
www.emagtravel.comแหลมพรมเทพ 
  นำท่านนมัสการพระพุทธรูป หลวงพ่อแช่ม ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต  ถ้าใครมา ภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง  พร้อมทั้งชม พิพิธภัณฑ์ และ วัตถุโบราณ ภายในวัดด้วย
 
www.palanla.comวัดฉลอง 
  จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก อันลือชื่อ มุกภูเก็ต ซึ่งเป็นสินค้าของคนไทย ที่ผลิตโดยคนไทย และ จำหน่ายในราคาถูก

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหาร.....

  นำท่านชมอาคาร ตึกเก่าชิโนโปตุกีส ของเมืองภูเก็ต ผ่านถนนดีบุก ตึกเก่าที่ตั้งตระหง่านอยู่ในย่านการค้าเก่าเเก่ของเมือง เป็น อาคารสไตล์ "ชิโนโปรตุกีส ที่ผสมผสานเอาความเป็นศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่าง กลมกลืน จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต
 
www.travel.kapook.comตึกโปรตุกิส 
  จากนั้นนำท่านชมผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ร้านพรทิพย์ ซีสโตร์ ผลิตอาหารทะเลแห้งแปรรูป ปรุงสมุนไพร เพื่อสุขภาพ อาทิ แกงไตปลาแห้ง น้ำพริกกุ้งเสียบ ปลาฉิ้งฉ้าง ขนมเต้าส้อ ขนมพริก และอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งสินค้าโอท็อป พรีเมี่ยม ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันจากภาครัฐและมีการนำส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศชั้นนำต่างๆ ทั่วโลกซึ่งท่านสามารถสัมผัสกับความรู้สึกเหล่านี้ได้ อาทิเช่น ผ้าปาเต๊ะ และของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อฝากคนทางบ้าน
 

สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต

17.35  เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3022
  รับประทานอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร.....
19.00 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1705 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์