รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กระบี่ 4 วัน (ไปรถ-กลับเครื่อง)

www.adaytochill.comน้ำตกร้อน

ชม น้ำตกร้อน นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว unseen  Thailand อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ตัวน้ำตกตั้งอยู่ใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ใกล้ๆ กับสระมรกต  เป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติกลางป่ารองรับ สายน้ำตก ที่ไหลหลั่นลง มาจากเนินเขา ใครได้มาสัมผัสต่างบอกกันว่า ไม่ใช่น้ำตกธรรมดาๆ แน่นอน ก็ใครจะเชื่อว่า นี่คือน้ำตกร้อน สายน้ำแร่ ที่ไหลมาพร้อมๆ กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-KBI5-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. กระบี่

18.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

19.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. กระบี่ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

ทัวร์วันที่ 2)  จ. กระบี่ - น้ำตกร้อน - สระมรกต
07.00 

ถึง จ. กระบี่ พร้อมให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว ณ ......

  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหารติ่มซำ กระบี่
  นำท่านชม น้ำตกร้อน นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว unseen  Thailand อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ตัวน้ำตกตั้งอยู่ใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ใกล้ๆ กับสระมรกต  เป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติกลางป่ารองรับ สายน้ำตก ที่ไหลหลั่นลง มาจากเนินเขา ใครได้มาสัมผัสต่างบอกกันว่า ไม่ใช่น้ำตกธรรมดาๆ แน่นอน ก็ใครจะเชื่อว่า นี่คือน้ำตกร้อน สายน้ำแร่ ที่ไหลมาพร้อมๆ กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็นธารน้ำพุร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดินตาม ธรรมชาติ มีสารกำมะถั เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะตกลงมาในแอ่ง สามารถอาบน้ำได้ บริเวณ ธารน้ำตกร้อนขนาดเล็ก ที่ไหลลดหลั่นกันมาตามธรรมชาติ ในน้ำพุร้อนประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยให้ผ่อนคลาย
 
www.adaytochill.comน้ำตกร้อน 
  จากนั้นชม สระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระ น้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต
 
www.paiduaykan.comสระมรกต 
12.00 

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารเรือนทิพย์

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก

18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 3) ชมความงามท้องทะเลใต้
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 นำท่านขึ้นเรือสปีดโบ๊ทบริเวณชายหาดของโรงแรม
09.30 เดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี
 

อ่าวมาหยา : นำท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ ดำน้ำดูปะการัง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์หลายเรื่อง

อ่าวลอซะมะบีเละห์ : เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง ท่านจะใด้เพลิดเพลินกับหมู่มวลปะการังและฝูงปลาอันมากมาย

อ่าวมังกี้ : อ่าวนี้ที่เป็นศูนย์รวมของฝูงลิงอันมากมาย และท่านยังสามารถให้อาหารมันใด้ด้วย

อ่าวปิเละห์ ( ลากูน ) : อ่าวที่มีความสวยงาม เป็นแอ่งน้ำที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา มีพื้นน้ำทะเลเป็นสีเขียวมรกต

ถ้ำใวกิ้ง : แวะชมถ้ำที่มีประวัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ
 
www.travel.mthai.comอ่าวปิเละ 
  พีพีดอน : จุดพักเที่ยงอิ่มอร่อยกับ อาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ (5) ทานที่ร้านอาหาร และยังเป็นแหล่งร้านค้าขายของฝากอันมากมาย
  หินกลาง : อีกหนึ่งจุดที่เหมาะแก่การดำน้ำดูปะการัง มากที่สุดในบริเวณนี้
  เกาะไม้ไผ่ : เดินเล่นชายหาดทราย ขาว เนียน ของเกาะไม้ไผ่ เล่นน้ำชายหาดและยังสามารถดำน้ำดูปลาดูปะการังใด้ด้วย
15.30 นำท่านเดินทางโรงแรมที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 4) สุสานหอย – วัดถ้ำเสือ - ซื้อของฝาก ของดี ของ จ. กระบี่ – สนามบินกระบี่ - สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  นำท่านชม สุสานหอย อยู่ในบริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 17 กม. มีซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นหอยขม มีขนาดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ซากหอยเหล่านี้ได้ทับถมกันจนกลายเป็นสุสานหอย โดยมีน้ำประสานธาตุปูนจับตัวให้กลายเป็นหินแข็งทับอยู่ชั้นหินลิกไนท์ และหินดินดาน
 
www.nairobroo.comสุสานหอย 
  นำท่านชม วัดถ้ำเสือ ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่มาไม่ไกลนัก ราวๆ 5-6 กิโลเมตร ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของวัดนี้น่าจะมาจากพระธุดงค์ที่เดินทางจาริกไปเพื่อหาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรม มาอาศัยอยู่ตามถ้ำ และมีชาวบ้านที่ศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก
 
www.mu-ku-ra.comวัดถ้ำเสือกระบี่ 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหารอัญชลี กระบี่
  ให้ท่านได้แวะ ซื้อของฝาก ของดี ของ จ. กระบี่
  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินกระบี่
19.00 เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3222
20.25 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1542 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์