รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กระบี่-ตรัง-สุราษฎร์ 4 วัน (ทางรถ)

www.oknation.nationtv.tvถ้ำมรกต (เกาะมุก)

ชม สระมรกต ซึ่งตั้งอยู่บริเวณป่าทุ่งเตียว ซึ่งจัดเป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย ที่มีพืชพรรณและสัตว์ป่าบางชนิดอาศัยอยู่ในป่านี้เท่านั้น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่า ที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้าสระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระน้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-KBI7-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ.กระบี่

18.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

19.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

ทัวร์วันที่ 2) จ. ตรัง - ทะเลตรัง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) – เกาะกระดาน - เกาะม้า เกาะเชือก
06.00 เดินทางถึง จ. ตรัง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหารเรือนไทย ติ่มซำ
 

นำท่านท่อง ทะเลตรัง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) UNSEEN THAILAND และ เดินทางต่อไปยัง เกาะกระดาน

 
www.oknation.nationtv.tvถ้ำมรกต (เกาะมุก)
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) บนเรือ
  ออกดำน้ำกันต่อที่ เกาะม้า เกาะเชือก
 
www.talaytrang.comเกาะม้าเกาะเชือก 
16.00  นำท่านกลับสู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) คลองท่อม - น้ำตกร้อน และ สระมรกต - เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  จากนั้นออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ อ.คลองท่อม
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารกุลากาสัย
  เข้าชม น้ำตกร้อน นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว unseen Thailand อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ตัวน้ำตกตั้งอยู่ใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ใกล้ๆ กับสระมรกต
www.adaytochill.comน้ำตกร้อน 
   
  ชม สระมรกต ซึ่งตั้งอยู่บริเวณป่าทุ่งเตียว ซึ่งจัดเป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย ที่มีพืชพรรณและสัตว์ป่าบางชนิดอาศัยอยู่ในป่านี้เท่านั้น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่า ที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้าสระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระน้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด
www.paiduaykan.comสระมรกต 
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ.ครัวกุ้ยหลิน
  นำท่านกลับสู่ที่พัก
ทัวร์วันที่ 4) สวนโมกขพลาราม – ระบรมธาตุไชยา – แวะซื้อไข่เค็ม - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  เข้าชม สวนโมกขพลาราม อยู่บริเวณเขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 เดิมชื่อวัดธารน้ำไหล มีท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 เพื่อเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม มีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก เรื่องพุทธประวัติในอินเดีย รอบบริเวณร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา
 
www.thailandtourismdirectory.go.thสวนโมก= 
  นำท่านชม พระบรมธาตุไชยา ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
www.muangboranmuseum.comพระธาตไชยา= 
  แวะซื้อไข่เค็ม ของฝากขึ้นชื่อของเมืองไชยา
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารพลับพลาซีฟู้ด
  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (9) ณ.ร้านอาหาร...
21.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1131 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์