รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน (ทางรถ)

www.travel.mthai.comเขื่อนเชี่ยวหลาน

ชม นำท่านชมกุ้ยหลินเมืองไทย ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำพายเรือแคนนู ทุกท่านสามารถเล่นน้ำ และ พายเรือได้ที่หน้าแพ (มีชูชีพให้) นั่งเรือดูพระอาทิตย์ตกยามเย็น บรรยากาศพระอาทิตย์ตก ถ่ายรูปกับแสงสุดท้ายก่อนตะวันลับขอบฟ้า พบกับไอหมอกแบบธรรมชาติ พร้อมเสียงนก ที่ส่งเสียงร้องในยามเช้า

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SNI5-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ

17.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

18.00

เดินทางสู่จ. สุราษฎร์ธานี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

ทัวร์วันที่ 2) จ. สุราษฎร์ธานี -  ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชประภา
06.00 ถึง จ. สุราษฎร์ธานี ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว ณ ปั๊ม....
  จากนั้นเดินทางไปยัง ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชประภา
 

รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่องบนรถ เพื่อให้ทันเวลาขึ้นเรือ

  ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชประภา
  นำท่านลงเรือเพื่อไปยังที่พัก
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
  นำท่านชมกุ้ยหลินเมืองไทย
 
www.travel.mthai.comเขื่อนเชี่ยวหลาน 
  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำพายเรือแคนนู ทุกท่านสามารถเล่นน้ำ และ พายเรือได้ที่หน้าแพ (มีชูชีพให้)
17.00 นั่งเรือดูพระอาทิตย์ตกยามเย็น บรรยากาศพระอาทิตย์ตก ถ่ายรูปกับแสงสุดท้ายก่อนตะวันลับขอบฟ้า
18.30 กลับที่พัก
19.00  รับประทานอาหารค่ำ เป็นบุฟเฟ่ต์ อาหารชุด  (3)  ห้องอาหารบนแพที่พัก อาหารเติมได้ (มีกิจกรรมสังสรรค์พนักงาน มีชุดเครื่องเสียง ไม่มีคาราโอเกะ ทางอุทยานไม่อนุญาตให้เสียงดัง)
ทัวร์วันที่ 3) จ. สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารบนแพที่พัก
08.00 พบกับไอหมอกแบบธรรมชาติ พร้อมเสียงนก ที่ส่งเสียงร้องในยามเช้า
09.00 ลงเรือขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  ถึงฝังท่าเรือ สามารถซื้อของฝาก ของที่ระลึก
11.00  รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณร้านอาหารวังกุ้ง สุราษฎร์
  หลังอาหารเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  นำท่านกลับสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารเย็น ä (6) ณร้านอาหาร....(ระหว่างทางกลับ)
23.00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1481 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์