รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ชัยภูมิ ป่าหินงามเทพสถิตย์ ชวนพิศดอกกระเจียวบาน 2 วัน 1 คืน

140-tour-chaiyaphum-pa-hin-ngam-thepsathit-flowers-bloom-2-days-1-night

โปรแกรมทัวร์ชัยภูมิ เมื่อดอกกระเจียวบานอีกครั้ง  สักการะวัดป่าโนนสวรรค์และพระพุทธบาทดงหลวง ชมพุทธอุทยานผาน้ำย้อย แวะชม ชิม ช้อปที่ตลาดอินโดจีนริมแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพที่หาดหินเวินไชย แวะชมวัดถ้ำขาม  และในโปรแกรมทัวร์ชัยภูมินี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CPM1-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1 ท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ น้ำตกตาดโตน - อุทยานแห่งชาติภูแลนคา - มอหินขาว

06.30

ต้อนรับคณะ ณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   ริมถนนอังรีดูนังต์  โดยมีเจ้าหน้าที่ของนิววิวทัวร์

พร้อมแล้วออก เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ดินแดนแห่งรอยต่อสาม ภาค อีสาน กลาง เหนือ จังหวัดชัยภูมิเมืองผู้กล้าพระยา 

และ บริการอาหารเช้า (1) และเครื่องดื่ม ชา –  กาแฟบนรถในระหว่างการเดินทาง

12.00

บริการอาหารเที่ยง (2) ณ โรงแรมเลิศนิมิตร

หลังอาหารนำท่านสู่ น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกที่สวยงาม ใกล้ที่ทำการอุทยานฯ มีน้ำไหลตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษ มีความสูงประมาณ 6  เมตร และกว้าง 50 เมตร ด้านบนเป็นธารน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่งธารร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำ บริเวณน้ำตกมี ศาลเจ้าพ่อตาดโตน (ศาลปู่ด้วง) มีประวัติว่า  เจ้าพ่อตาดโตนเป็นคนเชื้อสายเขมรอพยพเข้าเมืองไทย ในเวลาใกล้เคียงกับพ่อพระยาแล (พระยาภักดีชุมพล) ท่านบำเพ็ญตนเป็นชีปะขาวยึดมั่นในสมถะ กรรมฐาน ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด และช่วยรักษาคนไข้ เป็นที่นับถือ เลื่อมใสของราษฎรมาก เมื่อถึงแก่กรรมจึงมีการสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพ สักการะไว้หลายแห่ง  

จากนั้นำท่านสู่  อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ที่ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอคือ อำเภอเมือง  บ้านเขว้า หนองบัวแดง และเกษตรสมบูรณ์  ชมความมหัศจรรย์ของประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นเอง  มอหินขาว เสาหินขนาดยักษ์ 5 ต้น คือกลุ่มหินกลุ่มแรก ที่คล้ายวงกลมชั้นในสโตนเฮนจ์ในอังกฤษที่มี 5 ต้นเหมือนกัน  แต่ที่นี่ใหญ่กว่ามากๆ ทั้งแท่งหินและขนาดเส้นรอบวงของแท่งหิน 1 ใน 5 นั้นใหญ่ขนาดคนโอบกว่า 30 คน  และใหญ่กว่าที่ผาเทิบถึง 5 เท่าเรียงรายขนานแบแนวแสงตะวัน แต่ละต้นห่างกันไม่เกิน 15 เมตร สูงจากพื้นดินถึง 12 เมตร กลุ่มที่ 2  เป็นทุ่งหินรูปร่างต่างๆ คล้ายกับที่ทุ่งอเวเบรี่ในอังกฤษ  กินเนื้อที่หลายสิบไร่ตามจินตนาการเป็นได้ทั้งรูปสฟิงซ์  โขลงช้างลุยน้ำซึ่งเห็นหลังช้างทั้งโขลงบางแท่งก็เหมือนดอกเห็ดยักษ์ จากการสำรวจทางธรณีวิทยาทราบได้ว่าสภาพแปลกๆ  ของเสาหินดังกล่าวเกิดจากความแตกต่างขอหมวดหิน  กลุ่มโคราชที่ทับซ้อนกันอยู่ 2 หมวด คือหมวดหมู่หินภูกระดึงและหมวดหินพระวิหารและมีอายุระหว่าง 175-195 ล้านปี  สาเหตุที่เรียก มอหินขาว ก็เพราะเนื้อเสาหินจะอมโทนสีขาว  ชมทิวทัศน์ของเมือง  ชัยภูมิที่ผาหัวนาค หลังจากเก็บภาพความประทับใจของมอหินขาวแล้ว

เดินทางกลับสู่ตัวเมืองชัยภูมิ

18.00

นำท่านเข้าพักที่ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

19.00

บริการอาหารเย็น (3) ณ  ร้านอาหาร 

หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยว อ.เทพสถิต อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม - บ้านเขว้า - อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)

06.00

บริการอาหารเช้า (4) ณ โรงแรม

07.00

นำท่านออกเดินทางสู่ อำเภอเทพสถิต สัมผัสกับสายหมอกยามเช้าเคล้าดอกกระเจียวบานสะพรั่งทั้งท้องทุ่งที่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  ชมหินรูปร่างแปลกตาเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ชมวิวที่สุดแผ่นดินเป็นจุดที่สูงที่สุดของภูพังเหยแห่งนี้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 2 ก.ม. สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 846 ม. เป็นแนวรอยต่อระหว่างภาคอีสานกัลภาคกลาง ที่จุดชมวิวแห่งนี้จะมองเห็นวิวของสันสันเขาสลับซับซ้อนกันสวยงามมากปะทะกับสายลมที่พัดผ่านเย็นสบายตลอดวันแม้ในฤดูร้อน

11.30

บริการอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านชม บ้านเขว้า เป็นแหล่งทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของชัยภูมิ โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ผู้ที่นิยมใช้ผ้า พื้นเมืองของไทยมีทั้งลวดลายดั้งเดิมและลายที่คิดขึ้นใหม่ มีจำหน่ายทั้งผ้าผืนและตัดเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผู้สนใจเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหล่านี้สามารถติดต่อร้านจำหน่ายผ้าไหมในตัว อำเภอบ้านเขว้าซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายร้าน

จากนั้นนำสักการะ อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) ตั้ง อยู่กลางวงเวียนศูนย์ราชการ ในตัวเมือง ชาวชัยภูมิได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ ตามประวัติเล่าว่า ในปี 2360 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2 นายแล ซึ่งเป็นข้าราชการสำนักเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ได้อพยพครอบครัวและบริวารข้ามลำน้ำโขงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านน้ำขุ่น บริเวณอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน ต่อมาจึงได้ย้าย ชุมชนมาตั้งใหม่ที่โนนน้ำอ้อม บ้านชีลอง ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 6 กิโลเมตร ได้ส่งส่วยต่อเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ต่อมาจึงย้ายชุมชนมาอยู่ที่บ้านหลวง ในเขตอำเภอเมืองปัจจุบัน และได้หันมาขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา ส่งส่วยแก่รัชกาลที่ 3 ไม่ขึ้นแก่เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์อีกต่อไป จึงโปรดเกล้าฯ ยกบ้านหลวงเป็นเมืองชัยภูมิ และแต่งตั้ง ขุนภักดีชุมพล (แล) เป็นเจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ ครั้น พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ก่อการกบฎ ยกทัพเข้าตีเมืองนครราชสีมา ขุนภักดีชุมพลพร้อมเจ้าเมืองใกล้เคียงยกทัพไปสมทบกับคุณหญิงโม ตีกระหนาบทัพเจ้าอนุวงศ์จนแตกพ่าย เจ้าอนุวงศ์เกิดความแค้นจึงย้อนกลับมาจับขุนภักดีชุมพลประหารชีวิตที่บริเวณ ใต้ต้นมะขามริมหนองปลาเฒ่า ด้วยความดีที่ขุนภักดีชุมพลมีต่อแผ่นดินไทยจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็น พระยาภักดีชุมพล (แล)

19.00

ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอด ณ ซอยโรงเรียนหอวัง ถนนหอวัง (หลังเซ็นทรัลลาดพร้าว) กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนาน และประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ VIP ตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยงตามรายการพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (อายุ 15 – 75 ปี)
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากนิววิวทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ:
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
- สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่มค่าบริการสถานที่ท่องเที่ยวตามแต่ละสถานที่กำหนด
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 2,000 บาท
โดยโอนเงินมาที่ method-of-payment-northeast
การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,000 บาท
2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50% จากราคาทัวร์
4. ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์