รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์อุบล 1 วัน เที่ยวชมวัด-แก่ง-เขื่อน (เริ่มอุบล)

191-tour-ubon-1-day-travel-temple-kang-dam

โปรแกรมทัวร์อุบล ให้ครบเครื่อง ต้องท่องเที่ยวกับทัวร์โปรแกรมนี้ ซึ่งจะพาท่านชมวัด เช่น วัดภูเขาแก้ว วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ชมแก่ง เช่น แก่งสะพือ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ และชมเขื่อนสิรินธร พร้อมกับพ่าท่านข้ามไปชายแดนฝั่งประเทศลาว และในโปรแกรมทัวร์อุบลยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-UBN4-1UBN

 

ทัวร์วันเดียว ท่องเที่ยว วัดภูเขาแก้ว – แก่งสะพือ - อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - วัดสิรินธรวราราม - ด่านชายแดนช่องเม็ก - พัทยาน้อย - เขื่อนสิรินธร

เช้า

ต้อนรับคณะทัวร์สู่เมืองดอกบัวงาม จ.อุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่ New View Tour ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก...

นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไปยัง วัดภูเขาแก้ว ชมและไหว้พระขอพร วัดภูเขาแก้ว อยู่บนเนินเขา ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร ก่อนถึงอำเภอพิบูลมังสาหารประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในวัดมีพระอุโบสถสวยงาม ประดับกระเบื้องเคลือบทั้งหลัง ภายในพระอุโบสถจะตกแต่งด้วยภาพนูนสูงอยู่เหนือบานประตูและหน้าต่างขึ้นไป เป็นเรื่องราว และภาพจำลองเกี่ยวกับพระธาตุที่สำคัญของประเทศไทย

และเดินทางต่อไปยัง แก่งสะพือ  ซึ่งเป็นแก่งหินที่สวยงามในแม่น้ำมูล ตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 45 กิโลเมตร คำว่า “สะพือ” เพี้ยนมาจากคำว่า “ซำฟืด” หรือ “ซำปึ้ด” ซึ่งเป็นภาษาส่วยแปลว่า งูใหญ่ หรือ งูเหลือม เป็นแก่งที่มีหินน้อยใหญ่สลับซับซ้อน เมื่อกระแสน้ำไหลผ่านกระทบหินเกิดเป็นฟองขาวมีเสียงดังตลอดเวลา ช่วงที่เหมาะสำหรับเที่ยวชมแก่งสะพือคือ หน้าแล้งราว เดือนมกราคม - พฤษภาคม เพราะน้ำจะลดจนเห็นแก่งหินชัดเจนสวยงาม ส่วนหน้าฝนน้ำ จะท่วมมองไม่เห็นแก่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จพระราชดำเนินมาชมแก่งนี้ 2 ครั้ง ริมฝั่งแม่น้ำมีศาลาพักร้อน และร้านขายสินค้า พื้นเมืองในช่วงวันหยุดมีประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วในเดือน เมษายนของทุกปี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์แก่งสะพือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประเพณีอันดีงามด้วย

สมควรแก่เวลานำท่านแกเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอสิรินธรและอำเภอโขงเจียม แก่งตะนะ เป็นแก่งกลางลำน้ำมูลที่ใหญ่ที่สุด กลางแก่งตะนะมีโขดหินมหึมาเป็นเกาะกลางลำน้ำมูลที่เกิดจากลำน้ำมูลทั้งสองสายที่เชี่ยวกราก และกัดเซาะลงในแนวหินสูงประมาณ 1 เมตร ถ้าสังเกตเกาะกลางแก่งตะนะจะเห็นสิ่งก่อสร้างรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสยังล่าอาณานิคม เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้ร่องน้ำในการเดินเรือ นอกจากนี้ยังมีโพรงถ้ำใต้น้ำหลายแห่งจึงทำให้มีปลามาอาศัยบริเวณแก่งตะนะชุกชุม

สมควรแก่เวลานำคณะทัวร์เดินทางไปชมและสักการะ หลวงปู่คำคนิงจุลมณี ณ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ก่อนถึงอำเภอโขงเจียม ประมาณ 6 กิโลเมตร วัดนี้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย "หลวงปู่คำคนิง จุลมณี" ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษาปัจจุบันหลวงปู่ท่านได้มรณภาพแล้ว แต่ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อย บรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่านไว้ในโลงแก้วเพื่อบูชา บริเวณวัดมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของลำน้ำโขง และฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน จากนั้นเดินทางไปยังอำเภอโขงเจียม

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหารริมโขง พร้อมชมบรรยากาศของแม่น้ำโขง

บ่าย

นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไปยัง อ.สิรินธร เพื่อสักการะหลวงพ่อสีทน กมโล ณ วัดสิรินธรวราราม หรือ วัดภูพร้าว เป็นวัดเก่าของหลวงปู่บุญมาก ฐิติปัญโญ เป็นสถานที่สำคัญที่บูรพาจารย์หลายท่านได้มาพำนักจำพรรษาบำเพ็ญสมณธรรม นำพาพระภิกษุ สามเณรอุบาสก อุบาสิกา มาอบรมสมาธิภาวนา ต่อมาด้วยความล่วงเลยไปตามกาลเวลา และความทุรกันดาร วัดสิรินธรวราราม แห่งนี้จึงทรุดโทรมลงเพราะขาดการบูรณะ หลวงพ่อสีทนจึงได้ขึ้นมาพัฒนาวัดภูพร้าว ผลงานที่หลวงพ่อสีทนได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกจากการเผยแผ่ธรรมะซึ่งเป็นงานสำคัญของพระสงฆ์ ที่วัดสิริรธรวราราม จะสามารถเห็นวิทิวทัศน์ของประเทศลาว และด่านชายแดนช่องเม็ก ซึ่งเป็นด่านชายแดนที่ใช้ข้ามไปเที่ยวฝั่งลาวตอนใต้อีกทั้งยังสามารถมองเห็นสันเขื่อนสิรินธร ได้อย่างชัดเจน และสวยงาม

จากนั้นเดินทางไปยังบริเวณหน้า ด่านชายแดนช่องเม็ก ชมและเลือกซื้อสินค้ามากมาย (ไม่ได้ข้ามไปยังฝั่งลาวเนื่องจากความล่าช้าในการดำเนินการผ่านแดน)

สมควรแก่เวลาท่านออกเดินทางไปยัง พัทยาน้อย หรือ ทะเลอีสาน ตั้งอยู่บริเวณชายหาดอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาว จ.อุบลราชธานี และนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาปัจจุบันได้ถูกตบแต่งด้วยเม็ดทรายละเอียด ให้คล้ายคลึงกับหาดทรายริมทะเลมากที่สุด บริเวณโดยรอบ มีการปลูกต้นปาล์ม แซมกับต้นมะพร้าว และปลูกต้นทานตะวันบริเวณพื้นที่ชายหาดเพื่อให้ทัศนียภาพของพัทยาน้อย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม บริเวณริมหาดมีร้านแพอาหารของผู้ประกอบการ เป็นจำนวนมากตั้งอยู่ริมหาด และริมหาดยังมีสถานที่จอดรถไว้บริการนักท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบาย

จากนั้นเดินทางไปยัง เขื่อนสิรินธร ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 70 กิโลเมตร เป็นเขื่อนหินแกนดินเหนียว สร้างกั้นลำโดมน้อยอันเป็นสาขาของแม่น้ำมูลตัวเขื่อนสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตร อำนวยประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการชลประทาน บริเวณริมทะเลสาบมีสวนสิรินธร ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ มีรูปปั้นและน้ำพุสวยงามมีบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว อิสระกับการเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึก

สมควรแก่เวลาขอจบรายการท่องเที่ยว พร้อมส่งท่านยังจุดหมายในตัวเมือง จ.อุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพและความประทับใจหรือซื้อโปรแกรมเที่ยวต่อ เชิญเลือกตามอัธยาศัย

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
3. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากอุบลราชธานี
4. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
5. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท และค่าประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
7. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
8. หมวกท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์
หมายเหตุ
1. ชาวต่างชาติที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
2. รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 30 %
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment-northeast
ยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 % และค่าใช้จ่าย 25 ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนาณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์