รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เชียงคาน 4 วัน

www.packagetourhub.comวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ ตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2448 มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด โดยก่อตั้งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดย อาจารย์เพชรตะบอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเชียงคานร่วมกับชาวบ้าน บ้านนาป่าหนาดในการจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-LEI1-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินเลย - อ.เชียงคาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ – แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน

08.30

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.30

เหิรฟ้าสู่ สนามบินเลย โดยสายการบินแอร์เอเชีย

11.45 ถึง สนามบินเลย
  รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหาร.....
 12.30

เดินทางสู่ อ.เชียงคาน เมืองน่ารักที่เงียบสงบริมแม่น้ำโขง ที่ยังคงความสวยงาม

  ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ ตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2448 มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด โดยก่อตั้งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดย อาจารย์เพชรตะบอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเชียงคานร่วมกับชาวบ้าน บ้านนาป่าหนาดในการจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตรวมทั้งประวัติ ความเป็นมาของชนชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ มีบ้านที่สร้างขึ้นตามแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทดำ รวมทั้งเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
 
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ 
  นำท่านชม แก่งคุดคู้ ชม แก่งหินกลางลำน้ำโขง จุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่งดงามแห่งหนึ่ง และให้ ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก อาทิ ผ้านวมเชียงคาน,มะพร้าวแก้ว ที่เป็น สินค้าที่ขึ้นชื่อของเชียงคาน
 
แก่งคุดคู้ 
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (2) ณ. ร้านอาหาร.....
  หลังอาหารให้ท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินเชียงคาน บนถนนชายโขง ที่มีร้านค้ามากมาย เชิญท่านเลือกชมสินค้าและของที่ระลึกต่างๆตามอิสระ
ทัวร์วันที่ 2) ภูทอก -    ภูลำดวน  - สกายวอล์ก – หาดนางคอย
07.00 รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  ขึ้นสู่ ภูทอก ภูเขาที่ไม่สูงมากนัก เป็นที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณทีโอที และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้โดยรอบ
 
ภูทอก 
  ชม ภูลำดวน เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอปากชมที่มาแรงเป็นอย่างมาก ... จากตัวเมืองเลยมุ่งหน้าไปอ.เชียงคาน วิ่งเลาะริมโขงไปจนเกือบถึงตัวอำเภอปากชมสักประมาณ ๓ ก.ม.
 
www.pakchom60.blogspot.comภูลำดวน 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหาร.....
  ชม สกายวอล์ก พื้นกระจกใส พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน เผยเป็นจุดที่มองเห็นแม่นํ้าเหืองไหลมาบรรจบแม่นํ้าโขง เกิดเป็นแม่นํ้า 2 สีได้ชัดเจน และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
 
www.mgronline.comสกายวอล์ก 
  ชม หาดนางคอย อยู่ห่างจากเมืองเชียงคานประมาณ 14 กม. มีหาดทรายกว้างๆ มีนั่งร้าน อาหารเครื่องดื่มไว้บริการ ลงเล่นน้ำไม่ต้องกลัวว่าตัวจะเหนียวหรือน้ำจะเค็ม ตกเย็นมี Beach Bar ให้ชิลล์ริมหาดด้วย
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (5) ณ. ร้านอาหาร.....
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ทัวร์วันที่ 3) ภูลมโล   - อ. ด่านซ้าย – พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน – พระธาตุศรีสองรัก - ชาโตเดอเลย
07.00 รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  ชม ภูลมโล ตั้งอยู่ในตำบลกกสะทอน  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ภูลมโลเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย สิ่งที่ทำให้ภูลมโลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในเวลานี้ คือ เป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่มีพื้นที่กว้างขวางนับ 1000 ไร่  นางพญาเสือโคร่งของภูลมโลจะไม่ได้มีให้ชมเพียงจุดเดียว แต่จะกระจายมีให้ชมในหลายจุดโดยจะบานแทรกตัว อยู่ในหุบเขา ป่าไม้และต้นหญ้า ภูลมโลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติ ที่สวยงามของขุนเขาและอากาศที่หนาวเย็นโดยนางพญาเสือโคร่งจะบานใน ช่วงกลางเดือน ม.ค. ของทุกปี ทั้งนี้ในแต่ละปีจะบานไม่ตรงกันก่อนเดินทางต้องเช็คข้อมูลอีกครั้ง
 
www.travel.mthai.comภูลมโล 
  เดินทางสู่ อ. ด่านซ้าย
  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย ชมรูปแบบของหน้ากากผีตาโขนต่างๆ ที่มีสีสันสวยงาม เรื่องราวความเป็นมาของประเพณีผีตาโขน หนึ่งเดียวในเมืองไทย
 
www.gotoloei.comพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ ร้านอาหาร.....
  ชม พระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานสำคัญของเมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาต้องแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ทว่าใครรู้บ้างว่าที่นี้มีความสำคัญเช่นไร ถ้าไม่ลองอ่าน 5 ข้อควรรู้ของพระธาตุศรีสองรัก
 
พระธาตุศรีสองรัก 
  ชม ชาโตเดอเลย ไวน์ “ชาโต เดอ เลย” (Chateau de Loei) ก่อตั้งโดยหมอชัยยุทธ กรรณสูต ผู้ก่อตั้งบริษัทอิตัลไทย ผลิตไวน์คุณภาพมาตรฐานสากลตามกฎหมายใหม่เป็นเจ้าแรกในเมืองไทย เมื่อ พ.ศ. 2534 หลังรัฐบาลสมัยนายอานันท์ ปันยารชุน ออกกฏหมายให้ประชาชนผลิตไวน์ได้ ตอนนั้นมีผู้ยื่นเรื่อง 8 ราย Chateau de Loei เป็นเจ้าแรก อย่างไรก็ตามหมอชัยยุทธได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2547 ทิ้งตำนานหน้าหนึ่งของวงการไวน์ไทยให้ทายาทได้สืบสาน
 
www.jenney09.wordpress.comชาโตเดอเลย 
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (8) ณ. ร้านอาหาร.....
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ทัวร์วันที่ 4) อ.ภูเรือ – ลานต้นคริสต์มาส - น้ำตกปลาบ่า  - ไร่สตรอเบอรี่ ณ ภูเรือ  - แวะซื้อของฝากระหว่างทาง – สนามบินเลย – สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ อ.ภูเรือ ตามเส้นทางที่สวยงามลัดเลาะไปตามเขา
 

ชม ลานต้นคริสต์มาส ที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย แห่งนี้จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพศจิกายนไปถึงมกราคม ชื่อว่า"เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ" โดยจะอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ (ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ) อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ข้างๆบ้านนายอำเภอภูเรือ จุดเด่นอยู่ที่ต้นคริสต์มาสบานเต็มลาน สีแดงสวยงาม แล้วยังมีกังหันที่ถือเป็นแลนด์มาร์ค และมีมุมถ่ายภาพอีกมากมาย สามารถเขาชมได้ไม่เสียค่าเข้าชม ด้านหน้ามีร้านกาแฟสดและร้านขายของที่ระลึกอีกด้วย

  ชม น้ำตกปลาบ่า อยู่ห่างจาก อ.ภูเรือ ประมาณ 17 กม. ห่างจากถนนเลย-หล่มสัก บริเวณแยกบ้านกกโพธิ์-แสนเอี้ยม ประมาณ 6 กม. แต่หากจะใช้เส้นทางที่ใกล้กว่า มีอีกเส้นทางหนึ่งเพียง 8 กิโลเมตรเท่านั้นถ้าหากมาจากตัวอำเภอเมืองเลย คือให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างโรงเรียนชุมชนภูเรือ ไป ต.ปลาบ่า ประมาณ 7-8 กิโลก็จะเจอกับป้ายทางเข้า น้ำตก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 1กิโลเมตร
 
น้ำตกปลาบ่า 
  ชม ไร่สตรอเบอรี่ ณ ภูเรือ มองไปทางไหนก็เห็นแปลงสตรอเบอรรี่ละลานตาไปหมด พื้นที่อันกว้างขวางพอที่จะให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชม พร้อมสัมผัสบรรยากาศที่แสนสดชื่นในไร่ได้สบายๆ
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (10) ณ ร้านอาหาร.....
  ได้เวลาเดินทางสู่ สนามบินเลย
  แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
18.55 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์