รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เชียงราย 2 วัน

9080-tour-chiang-rai-2-days

ท่องเที่ยวเชียงรายกับเรา พาชม ไร่ชาฉุยฟง รับชา + เค้กคนละ 1 ชุด ชม ไร่บุญรอด ชมไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดของเชียงราย สามารถทำกิจกรรม ณ ไร่บุญรอด นั้นคือ กิจกรรมZipline เป็นกิจกรรมการโหนสลิง ชมวัดร่องขุ่น ชม "ไร่บ่าวน้อย" คือไร่สตรอว์เบอร์รี่ที่สวยและโรแมนติกที่สุดของจังหวัดเชียงราย ช้อปปิ้ง ที่ ตลาดแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-CRI4-2CRI

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงราย – แม่จัน – ไร่ชาฉุยฟง – ไร่บุญรอด – วัดร่องขุ่น  

05.30

พร้อมที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.30

เหิรฟ้าสู่ สนามบินเชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8714

08.45 ถึง สนามบินเชียงราย

 

จากนั้นเดินทางมุ่งสู่ แม่จัน พาชม ไร่ชาฉุยฟง เที่ยวชมไร่ชาเลือกมุมถ่ายภาพไร่ชาสวยๆ รับชา + เค้กคนละ 1 ชุด ชิมชา ซื้อชา คุณภาพดีกันตามอัธยาศัย

 
www.travel.trueid.netไร่ชาฉุยฟง 

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร.....

  จากนั้นพาแวะชม ไร่บุญรอด ชมไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดของเชียงราย ชมทุ่งดอกไม้ภูเขาสีชมพูแสนสวย พานั่งรถรางเที่ยวชมไร่บุญรอด จากนั้นให้เวลาอิสระกับการเดินเที่ยวชม ถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย
  ท่านสามารถทำกิจกรรม ณ ไร่บุญรอด นั้นคือ กิจกรรมZipline เป็นกิจกรรมการโหนสลิง ความยาวกว่า 1400 เมตร ระดับความสูงของแต่ละเนิน เฉลี่ย 430-450 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งทำให้เราเห็นวิวทิวทัศน์ของไร่บุญรอด ไร่ชา และธรรมชาติอันสวยงามของสิงห์ปาร์ค ได้แบบ 360 องศา (ค่ากิจกรรมรวมไม่รวมในค่าทัวร์)
 
www.paiduaykan.comไร่บุญรอด 
  เดินทางไป วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540 จากเดิมมีเนื้อที่3 ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาคคือคุณวันชัย วิชญชาคร จนปัจจุบันมีเนื้อที่9 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์ กัลยาโณ รักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
 
www.govivigo.comวัดร่องขุ่น 
  จากนั้นทำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ทัวร์วันที่ 2) ไร่สตอเบอรี่ (ไร่บ่าวน้อย) - ตลาดแม่สาย – สนามบินเชียงราย - สนามบินดอนเมือง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

09.30

นำท่านชม "ไร่บ่าวน้อย" คือไร่สตรอว์เบอร์รี่ที่สวยและโรแมนติกที่สุดของจังหวัดเชียงราย

  นำท่านไปชม และ ช้อปปิ้ง ที่ ตลาดแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตลาดที่ใครๆก็ให้ความสนใจอยากจะมาช็อปสินค้ากันที่นี่เป็นอันดับต้นๆ เนื่องด้วยตลาดแม่สายแม่สินค้าจากหลากหลายสถานที่ โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีนที่นำมาขายที่นี่ ถือว่ามีราคาถูกมากแทบไม่น่าเชื่อ แต่เรื่องคุณภาพก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่า เป็นสินค้าเกรดต่ำ ตลาดแม่สายจะแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ก็คือ ตลาดแม่สายฝั่งไทย กับ ตลาดฝั่งท่าขี้เหล็ก ชายแดนประเทศพม่า
 
www.welovetogo.comตลาดแม่สาย 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหาร.....
13.00 หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินเชียงราย
16.00 เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8719
17.15 ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์