รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR จันทบุรี 2 วัน

9079-program-activity-teambuilding-csr-chanthabur-2-days.jpg

เหมาทัวร์ ศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำ กิจกรรม CSR กรอกปุ๋ยเพื่อนำไปแจกเกษตรกร ทำ กิจกรรม Sport Day เพื่อสร้างบรรยากาศของการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลมากขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการช่วยเหลือให้กำลังใจกันและดูแลซึ่งกันและกัน

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CTI4-2BKK

 

ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย​

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. จันทบุรี – วัดเขาสุกิม – ทำกิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. จันทบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00 นำทุกท่านเข้าชมและไหว้พระทำบุญ ณ วัดเขาสุกิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยู่บนเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
  ให้ท่านได้ทำกิจกรรม CSR อาทิเช่น กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด เก็บขยะ และ อื่นๆ
 
www.genedcu.blogspot.comกวาดลานวัด

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารยายตุ๊ซีฟู้ด

13.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  กิจกรรม Team Building

18.00

รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) อ่าวคุ้งกระเบน - อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว - แวะซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  นำท่านเข้าชม อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เป็นโครงการป่าชายเลนที่เกิดจากราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9
ให้อนุรักษ์ป่าชายเลนที่นี่ "แบบยั่งยืน" เป็นการใช้ระบบนิเวศน์บำบัดน้ำเสีย ไม่พึ่งสารเคมี ใช้ ป่าโกงกาง ทำความสะอาดน้ำ แถมไม้ป่าโกงกางใช้ตัดทำฟืนได้ มีประโยชน์2ต่อเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำตัวจิ๋วจำนวนมาก กุ้ง ปู ปลา  มาช่วงเย็นจะเจอปู ปลาทรีนเดินเล่นกันสนุกสนาน
 
www.mgronline.comอ่าวคุ้งกระเบน  
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารปูจ๋า ท่าแฉลบ
13.00 นำท่านออกเดินทางมุ่งสู่  อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 134.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,062.50 ไร่ ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทำให้มีอากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปี ยอดเขาสลับซับซ้อนสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 20-924 เมตร จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่ที่ยอดเขามาบหว้ากรอก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 924 เมตร และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย
 
www.travel.kapook.comน้ำตกพลิ้ว 
  นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  พร้อมนำทุกท่าน แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์