รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR เขาใหญ่ 3 วัน

9099-program-activity-teambuilding-csr-kao-yai-3-days.jpg

เหมากรุ๊ปทัวร์ ชม ไร่ทองสมบูรณ์ เลือกเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย ชม เขาใหญ่ พาโนรามา ฟาร์ม ชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อไปทำ กิจกรรม CSR กำจัดวัชพืช ต้นสาบเสือ หรือ บริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง หรือ กิจกรรม CSR ที่ วัดมกุฏคีรีวัน ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม ชมปาลิโอ เขาใหญ่ 

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NMA5-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - ไร่ทองสมบูรณ์ - The Chocolate Factory

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)

10.00

นำคณะทัวร์ทางสู่ ไร่ทองสมบูรณ์ เลือกเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย เช่น เอทีวี,ลูจ,กระเช้าลอยฟ้า โกคาร์ท, รอกลอยฟ้า, คาร์ทครอส, ล็อกไรด์ (เล่นเครื่องเล่นได้ฟรี 1 ชนิดต่อท่าน)

 
www.traave.comไร่ทองสมบูรณ์ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหารไร่ทองสมบูรณ์
13.00  นำท่านชม The Chocolate Factory ร้านอาหารและเบเกอรี่ในบรรยากาศชิลๆ สไตล์ลอฟท์ในโทนสีดำเทาสวยงาม จำลองบรรยากาศให้เหมือนโรงงาน Chocolate บรรยากาศภายนอกล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวให้ความสดชื่น ร่มเย็น ภายในร้านมีทั้งโซน Indoor และ Outdoor ให้เลือกนั่ง เมนูอาหารในร้านจะเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นอิตาเลียนและไทย เพื่อให้ถูกปากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
 
www.google.comช้อกโกแลตแฟคทอรี่ 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 2) กิจกรรม CSR - กิจกรรมละลายพฤติกรรม
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
09.30 นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อไปทำ กิจกรรม CSR กำจัดวัชพืช ต้นสาบเสือ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ โดยวิธีการขุดถอนรากออก และ นำไปทิ้ง
 
www.khaoyainationalpark.comกำจัดวัชพืช 
หรือ นำท่านเดินทางไปบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับน้องๆได้มีอุปกรณ์การเรียนที่ดีต่อไป
หรือ นำท่านเดินทางไปยัง วัดมกุฏคีรีวัน นำทุกท่านทำกิจกรรม CSR กวาดลานวัด ทำความสะอาดบริเวณวัด
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารครัวเขาใหญ่
  นำท่านเข้าที่พัก
  ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวปาลิโอ เขาใหญ่ – วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม – แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ

07.00

ปาลิโอ เขาใหญ่ – วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม – แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ

 

ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

09.30  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  เดินทางสู่ ปาลิโอ เขาใหญ่ แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ เพลิดเพลินกับบรรยากาศของอาคารในสไตล์อิตาเลียน ที่สวยงาม เกินบรรยาย ที่มีร้านค้ากว่า 100 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ และถ่ายรูปในมุมสวยๆของ ปาลิโอเขาใหญ่ตามอิสระ
 
www.mu ku ra.comปาลิโอ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารครัวหญ้าคา
13.00 นำท่านชม วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นวัดที่ประดิษฐาน "พระพุทธสกลสีมามงคล" เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่า "หลวงพ่อขาว" หรือ "หลวงพ่อใหญ่" เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบทนั่งปางประทานพรสีขาวขนาดใหญ่ ขนาดหน้าตักกวัาง 27 เมตร สูง 45 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับพื้นดิน 112 เมตรหรือ 56 วา หมายถึง พระพุทธคุณ 56 ประการ ส่วนความสูงขององค์พระ 45 เมตร หมายถึง พระพุทธองค์โปรดเวไนยสัตว์อยู่ 45 พรรษา หรือเรียกว่าทรงทำพุทธกิจอยู่ 45 พรรษา หลังจากที่ตรัสรู้แล้วทางขึ้นไปนมัสการองค์พระเป็นบันไดแยกออกสองข้าง เป็นรูปโค้งเว้าเหมือนขอบใบโพธิ์ นับรวมทั้งด้านซ้ายและขวาทั้งหมด 1,250 ขั้นซึ่งหมายถึง จำนวนพระอรหันต์ที่ไปชุมนุมกัน โดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชา
 
www.touronthai.comวัดปุณณาราม 
  พร้อมแวะซื้อของฝาก ที่ ร้านครูต้อ
  นำคณะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.30 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

 

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์