รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR ภูเรือ 3 วัน

9166-program-activity-teambuilding-csr-phurua-3-days.jpg

เหมากรุ๊ปทัวร์ กิจกรรม Team Building และ กิจกรรม CSR เดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย ให้ท่านทำ กิจกรรม CSR อาทิเช่น เก็บขยะ กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด นำท่าน นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร พระธาตุศรีสองรัก

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-LEI2-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - อ.ด่านซ้าย จ.เลย - กิจกรรม CSR อาทิเช่น เก็บขยะ กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด ที่ วัดเนรมิตวิปัสสนา 

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยรถบัสปรับอากาศ VIP พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ แม่บุญมีขนมจีน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
13.00  เดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย
  ให้ท่านทำ กิจกรรม CSR อาทิเช่น เก็บขยะ กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด
 
www.genedcu.blogspot.comกวาดลานวัด 
  นำท่าน นมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
 
www.silpa-mag.comพระพุทธชินราชจำลอง 
 

เดินทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก

 *ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก
 
พระธาตุศรีสองรัก 
  นำชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน เป็นสถานที่เก็บและจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่สืบต่อกันมา รวมถึงผีตาโขนที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่                          โบราณกาล
 
www.gotoloei.comพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ภูเรือบุษบารีสอร์ทแอนด์สปา หรือ ภูเรือ รีสอร์ท
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) ทำกิจกรรม Team Building - อุทยานแห่งชาติภูเรือ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 ทำกิจกรรม Team Building
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
13.00 เดินทางไป จุดชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก
 
ภูเรือ 
18.00 รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารภูเรือ โภชนา
  นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ทแอนด์สปา หรือ ภูเรือ รีสอร์ท
  แวะเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง และ ปลาหลากสีสันที่ อ่าวมาหยา เจ้าหน้าที่จะจัดอุปกรณ์ดำน้ำไว้ให้
ทัวร์วันที่ 3) แก่งคุดคู้  - วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ที่ เชียงคาน  - แวะซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  นำท่านชม แก่งคุดคู้ ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร หากใครมาเที่ยวเชียงคาน มักจะไม่พลาดที่ จะเดินทางไปยลโฉม ความสวยงามของแก่งคุดคู้ ก่งขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งของไทย ที่เกิดจากการทอดตัว ของ แนวหินลงใน แม่น้ำโขง ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ทำให้หินเหล่านี้มีสีสันสวยงาม
 
แก่งคุดคู้ 
  นำท่านชม วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ที่ เชียงคาน อำเภอเล็กๆ น่ารักริมแม่น้ำโขง จ.เลย เมืองที่ยังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารเฮือนหลวงพระบาง เชียงคาน
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 รับประทานอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร…..(จ. สระบุรี)
24.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์