รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR สระแก้ว 2 วัน

www.pantip.comโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

แวะสักการะ หลวงพ่อขาว วัดนครธรรม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้เคาระศรัทธากันมาก โดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนจะมีงานประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุและงานนมัสการหลวงพ่อขาวเป็นประทุกปีเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน โดยวัดนครธรรมตั้งอยู่ที่ บ.สระลพ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นำท่านชม โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ สถานที่ฝึกฝนกระบือ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SKW1- 2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. สระแก้ว - โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  - สามารถทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้ อาทิเช่น การใช้แรงงานกระบือ, ปั้นดิน, สอนทำปุ๋ยหมักพระราชทาน - หลวงพ่อขาว

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. สระแก้ว โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00 นำท่านชม โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ สถานที่ฝึกฝนกระบือ หรือ ควาย ให้สามารถทำเกษตรได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงอีกด้วย สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์มีทั้งการอบรมเกษตรกรและการฝึกกระบือเรียนรู้ นิทรรศการแสดงเครื่องมือการทำนา การวิจัย แปลงนา สระมะรุมล้อมรัก และ บ้านดิน
 
www.pantip.comโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 
  สามารถทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้ อาทิเช่น ปั้นดิน, สอนทำปุ๋ยหมักพระราชทาน
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารควายคะนอง
13.00  แวะสักการะ หลวงพ่อขาว วัดนครธรรม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้เคาระศรัทธากันมาก โดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนจะมีงานประเพณีแห่พระบรมสารีริกธาตุและงานนมัสการหลวงพ่อขาวเป็นประทุกปีเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน โดยวัดนครธรรมตั้งอยู่ที่ บ.สระลพ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 
หลวงพ่อขาว วัดนครธรรม
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) พระสยามเทวาธิราช  - ตลาดโรงเกลือ  - พร้อมแวะซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

10.00

กราบสักการะ พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ อ.อรัญประเทศ และชาว จ.สระแก้ว ตั้งอยู่หน้าสถานีตำรวจภูธร อ.อรัญประเทศ ถ.มหาดไทย มีความสูงประมาณ 1.29 เมตร

 
พระสยามเทวาธิราช
  แวะช็อปปิ้งกันที่ ตลาดโรงเกลือ ตลาดค้าส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดและใกล้เขตชายแดนไทย-กัมพูชา โดยภายในตลาดโรงเกลือมีพื้นที่ถึง 5 ตลาด คือ ตลาดโรงเกลือเดิม ตลาดเดชไทย ตลาดเทศบาล3 ตลาดเบญจวรรณ และตลาดทรัพย์สมบูรณ์ มีร้านค้ามากกว่า 3,000 ร้าน
 
www.edtguide.comตลาดโรงเกลือ
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารยายต๊ามอาหารเวียดนาม
13.00 เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  พร้อมแวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 ถึง กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจในบริการ

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์