รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR สมุย 3 วัน

9186-program-activity-teambuilding-csr-samui-3-days

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม Team Building นำท่านเดินเล่น หาดละไม จากหาดละไมท่านสามารถมองเห็นโขดหินบริเวณหินตายายแบบไกลๆอยู่ฝั่งขวามือ ทำกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาด ชม หินตาหินยาย แบบใกล้ๆ ดำน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค แวะชม ทะเลใน ดูหมู่เล็กๆที่มองไปมีรูปร่างคล้ายสัตว์

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-SNI2-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินสุราษฎร์ธานี – ท่าเรือดอนสัก – เกาะสมุย - พระใหญ่เกาะฟาน และ ผ่านชมบ่อ - ผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ -  หาดละไม   - หินตาหินยาย

05.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.05

เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3235

08.15  ถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี
  เดินทางไปยัง ท่าเรือดอนสัก
10.00  เดินทางไปยัง ท่าเรือดอนสัก
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหารครัวชาวบ้าน เกาะสมุย
  จากนั้นนำท่านไปสักการะ พระใหญ่เกาะฟาน และ ผ่านชมบ่อ - ผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ
 
www.thailandtourismdirectory.go.thพระใหญ่เกาะฟาน-samui-3-days  
  นำท่านเดินเล่น หาดละไม จากหาดละไมท่านสามารถมองเห็นโขดหินบริเวณหินตายายแบบไกลๆอยู่ฝั่งขวามือ
 
www.palanla.comหาดละไม  
  ทำกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาด
  จากนั้นเดินทางต่อไปชม หินตาหินยาย แบบใกล้ๆ
  นำท่านกลับสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวดำน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค - ทะเลใน

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  ดำน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (3) ณ เกาะพารวย
  แวะชม ทะเลใน ดูหมู่เล็กๆที่มองไปมีรูปร่างคล้ายสัตว์
 
 
15.00  ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (5) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 3) กิจกรรม Team Building – ท่าเรือเฟอร์รี่ซีทราน – ท่าเรือดอนสัก – สนามบินสุราษฎร์ธานี – สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.30 ทำกิจกรรม Team Building
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ ร้านอาหาร...
  เดินทางไป ท่าเรือเฟอร์รี่ซีทราน (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเที่ยวเรือเฟอร์รี่) เพื่อเดินทาง ท่าเรือดอนสัก
16.00 นำคณะเช็คอินที่ สนามบินสุราษฎร์ธานี
17.45 เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง.โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3332
18.55  ถึง สนามบินดอนเมือง.โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์