รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding เกาะช้าง 2 วัน (ดำน้ำ)

9128-program-activity-teambuilding-trat-2-days.jpg

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม Team Building จ. นำท่านชม อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของไทย กิจกรรม Team Building เสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ทำความรู้จักกับเพอื่นพนักงานด้วยกันมากยิ่งขึ้น

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-TRT5-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ– ท่าเรือเฟอร์รี่ –ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง-กิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ตราด โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
12.00 รับประทานอาหารมื้อเที่ยง (2) ณ. ร้านอาหารครัวเสวย
  นำท่านเดินทางไป ท่าเรือเฟอร์รี่
 

ศาลเจ้าพ่อเกาะช้างเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนเกาะช้างให้ความเคารพรับถือเป็นอย่างมาก ความศักดิ์สิทธิ์

ซึ่งเป็นที่เล่าขานของคนในพื้นที่
  กิจกรรม Team Building
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) กิจกรรมดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเล   – ท่าเรือเฟอร์รี่ - ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  กิจกรรมดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเล ที่ เกาะหยวก (โดยประมาณ 1-2 ชั่วโมง)
 
www.allkohchang.comเกาะหยวก 
11.30 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
12.30 มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่
13.00 ถึง ท่าเรือเฟอร์รี่
 

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

  ซื้อของฝากกลับบ้านระหว่างทาง
17.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์