รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding เชียงใหม่ 3 วัน

www.traveloka.comปางช้างแม่สา

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม Team Building จ. เชียงใหม่ นำท่านทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม นมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา ชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ชม สถาปัตยกรรมไทยภาคกลางผสมกับภาคเหนือ ชม การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา (ไม่รวมค่านั่งช้าง) ท่านจะชมความน่ารักแสนรู้ของช้างไทย จากการแสดงต่างๆ เช่นช้างลากซุง, ช้างวาดรูป, เตะฟุตบอล ฯลฯ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-CMI4-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง  - สนามบินเชียงใหม่ -  ปางช้างแม่สา – การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา – สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้งออร์คิด – กิจกรรม Team Building

04.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ และ แอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.50

เหิรฟ้าสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3437

08.00  ถึง สนามบินเชียงใหม่
  รับประทานอาหารเช้า (1) ร้านอาหารอร่อยลืมอิ่ม
  นำคณะท่านชม การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา (ไม่รวมค่านั่งช้าง) ท่านจะชมความน่ารักแสนรู้ของช้างไทย จากการแสดงต่างๆ เช่นช้างลากซุง, ช้างวาดรูป, เตะฟุตบอล ฯลฯ
 
www.traveloka.comปางช้างแม่สา
 

แวะเที่ยวชม สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้งออร์คิด มีกล้วยไม้นานาชนิดทั้งพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์หายาก ออกดอก สวยงามตลอดทั้งปี และมีประวัติความเป็นมาของกล้วยไม้ไทย และกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างประเทศ

 
www.topchiangmai.comสวนกล้วยไม้ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ สวนอาหารสวนน้ำผึ้ง
  นำท่านกลับสู่ที่พัก
  ทำกิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) ดอยปุย - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - บ้านบ่อสร้าง หมู่บ้านทำร่ม

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 นำท่านชม ดอยปุย เป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) อยู่เลยขึ้นไปจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 4 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
  นำท่านชม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ใช้เส้นทางเดียวกันกับพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักฯ อยู่เลยจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร พระตำหนักภูพิงค์ฯ เป็นพระตำหนักที่ประทับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 
www.thairath.co.thพระตำหนักภูพิงค์ 
  นมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา
 
www.packagetourhub.comวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (3) ณ ห้องอาหารสันผักหวาน โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
13.00 นำคณะท่านออกเดินทางไป ปางช้างแม่สา
  นำคณะท่านชม การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา (ไม่รวมค่านั่งช้าง) ท่านจะชมความน่ารักแสนรู้ของช้างไทย จากการแสดงต่างๆ เช่นช้างลากซุง, ช้างวาดรูป, เตะฟุตบอล ฯลฯ
 
www.traveloka.comปางช้างแม่สา 
18.00  รับประทานอาหารเย็น (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมแชงการีล่า เชียงใหม่
ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม - ร้านมนัสนันท์เชียงใหม่ หรือ ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำคณะเดินทางไป ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง เชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ไปถึงม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็ยังมีหมอกในตอนเช้านับเป็นการต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใส และที่นี่ก็ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น วิวทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
  แวะซื้อของฝาก ของอร่อย ของที่ระลึก จากเชียงใหม่ ที่ ร้านมนัสนันท์เชียงใหม่ หรือ ตลาดวโรรส อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ใส้อั่ว ฯลฯ
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (6) ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่
17.15 เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 226
18.35 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์