รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding ชุมพร 3 วัน

www.balconythailand.comเจ้าพ่อเขาใหญ่

แวะชม ยอดเขาธงชัย อันเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศและพระพุทธกิติสิริชัยที่งามเด่นเป็นสง่านั้น แต่เดิมเป็นเพียงป่ารกชัฏ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆ เช่น เก้ง โครำ และค่างจำนวนมาก แต่เนื่องจากยอดเขาธงชัยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ดี (ในศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย) นั่นก็คือมีลักษณะเป็นหัวมังกรโดยมีลำตัว (ชายหาดบ้านกรูด) ทอดยาวจนไปสุดที่ปลายหาง (หาดแม่รำพึงที่อำเภอบางสะพาน)

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CPN1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - ยอดเขาธงชัย - จ. ชุมพร – จุดชมวิวเขามัทรี  - ศาลกรมหลวงชุมพร ฯ - กิจกรรม Team Building

04.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

05.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ชุมพร โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00 

แวะชม ยอดเขาธงชัย อันเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศและพระพุทธกิติสิริชัยที่งามเด่นเป็นสง่านั้น แต่เดิมเป็นเพียงป่ารกชัฏ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆ เช่น เก้ง โครำ และค่างจำนวนมาก แต่เนื่องจากยอดเขาธงชัยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ดี (ในศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย) นั่นก็คือมีลักษณะเป็นหัวมังกรโดยมีลำตัว (ชายหาดบ้านกรูด) ทอดยาวจนไปสุดที่ปลายหาง (หาดแม่รำพึงที่อำเภอบางสะพาน) ซึ่งสามารถมองเห็นภาพดังกล่าวได้จากชายหาดบ้านกรูดเท่านั้น ยอดเขาธงชัย ยังมีลักษณะคล้ายกับหลังเต่าที่ยื่นออกมาในทะเล ซึ่งมังกรและเต่า

 
www.mediastudio.co.thยอดเขาธงชัย 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารประมง ซีฟู้ด
 

นำท่านชม จุดชมวิวเขามัทรี อยู่บนเส้นทาง ชุมพร - ปากน้ำ – หาดทราย ที่นี่เป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ของชุมพร สามารถชมวิวทิวทัศน์ ได้ 360 องศา

 
www.flickr.comจุดชมวิวมัทรี 
  นำท่านชม ศาลกรมหลวงชุมพร ฯ  ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายรีหาดทรายยาว ทรายขาวสะอาด ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือ ทั้งปวงและ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปอนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯหลังเก่าและ หลังใหม่ ที่สร้างขึ้นบนเนินเขา ซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์  ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออก สู่ทะเล จึงเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชัดเจนตลอดเวิ้งอ่าว
 
www.balconythailand.comเจ้าพ่อเขาใหญ่ 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  กิจกรรม Team Building (เล็กน้อย)
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) อ่าวทุ่งมหา - เกาะร้านเป็ด ดำน้ำ -  เกาะร้านไก่ – ดำชมปะการังสาหร่ายสีเขียวมรกต – เกาะเวียง - ดำน้ำเกาะเวียง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 ขึ้นเรือ อ่าวทุ่งมหา ระว่างเดินทางมีเกาะแกงให้ชมหลายเกาะ
09.00  ถึง เกาะร้านเป็ด ดำน้ำ ชมทุ่งดอกไม้ทะเลปะการังหลากหลาย และฉลามวาฬถ้าโชคดี ประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง
  นั่งเรือต่อไป เกาะร้านไก่ 15 นาที ดำน้า อ่าวมรกต ดำชมปะการังสาหร่ายสีเขียวมรกต และ ภูเขาใต้น้ำปลาสวยงามมากมาย ประมาณ1-1.30ชั่วโมง
 
www.kohsichang.go.thหาดถ้ำพัง 
  นั่งเรือต่อไป เกาะเวียง
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร.....แบบห้อยขากินปู ที่ เกาะเวียง หรือ เกาะพระ อาหารเป็นซีฟูด
  ถ้ามีเวลาเหลือพอ ดำน้ำเกาะเวียง ต่อ 30 นาที -1ชั่วโมง กลับถึงฝั่งไม่เกิน 15.00 น.
  หรือถ้าหากไม่ต้องการไปดำน้ำ
16.00 นำท่านเข้าที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) ศาลพ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร – เขาช่องกระจก – วัดตาลเจ็ดยอด - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  นำท่านชม ศาลพ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร เป็นอีกสถานที่นึงที่มีองค์พระพิฆเนศเก่าแก่ประดิษฐานอยู่เป็นที่นับถือของคนชุมพรและบุคคลทั่วไป ศาลตั้งอยู่ติดถนนเพชรเกษม เวลาคนเดินทางสัญจรผ่านก็จะได้ยินเสียงแตรรถบีบเพื่อเป็นการสักการะแทบจะทุกคันเพราะเชื่อว่าจะทำให้เดินทางปลอดภัย เดินทางไปที่ไหนก็จะมีแต่โชคลาภ
 
www.zthailand.comศาลพ่อตาหินช้าง 
  นำท่านชม เขาช่องกระจก เป็นภูเขาขนาดย่อมสูง 245 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ริมอ่าวประจวบฯ ในบริเวณ วัดธรรมิการามวรวิหาร ยอดเขามีช่องทะลุโปร่งคล้ายกรอบกระจก ทางขึ้นเป็นบันไดคอนกรีต จำนวน 396 ขั้น ในปี 2497 พระเทพสุทธิโมลี(หลวงพ่อปิ่น) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร ได้รับมอบเขาช่องกระจกจากจังหวัดให้อยู่ในความดูและรักษาของวัด
 
www.matichon.co.thเขาช่องกระจก 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารฟ้าทะลายโจร
  นำท่านชม วัดตาลเจ็ดยอด เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลก การเดินทางไปวัดตาลเจ็ดยอด ถือว่าสะดวกมาก เพราะอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 273 - 274 ของถนนเพชรเกษม อ. สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ แค่เลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวก็จะเห็นรูปปั้นองค์โตตั้งตระหง่าน กลางทุ่งนา และป่าเขา ใครที่ผ่านไปแถวสามร้อยยอดก็อย่าลืมแวะไปทำาบุญกราบไหว้พระขอพรให้สบายใจกันด้วย
 
www.chillpainai.comวัดตาลเจ็ดยอด 
14.00 เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 รับประทานอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร.....
20.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์