รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding วังน้ำเขียว 3 วัน

www.paiduaykan.comสวนหน้าวัวสุชาดา

แวะเที่ยว ฟาร์มโชคชัย ฟาร์มโคนมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในทวิปเอเชีย ปัจจุบันได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เดินทางไปชม ไร่องุ่นพีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่ อำเภอปากช่อง เพลินตา กับความสวยงามของไร่องุ่นพีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่ อำเภอปากช่อง ท่ามกลางหุบเขาเขียวขจี รับฟังกรรมวิธีการผลิตไวน์เลิศรสจากโรงไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชม และ เลือกซื้อของฝาก

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NMA20-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ– อ. วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา – สวนหน้าวัวสุชาดา – หมู่บ้านไทยสามัคคี - ฟาร์มเห็ดหอมสด - ทำกิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกัน ณ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางไปยัง อ. วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาโดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00  จากนั้นนำท่านชม สวนหน้าวัวสุชาดา สวนหน้าวัวขนาดใหญ่คุณภาพดี ซึ่งนำสายพันธ์มาจากประเทศฮอลแลนด์ มากกว่า 30 สายพันธ์ ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ไร่องุ่นตัดสด สามารถเลือกซื้อกลับบ้านได้ตามอัธยาศัย
 
www.paiduaykan.comสวนหน้าวัวสุชาดา 
  จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปเที่ยวเชิงเกษตร ที่ หมู่บ้านไทยสามัคคี
  ชม และเลือกซื้อเห็ดหอมสดๆ จาก ฟาร์มเห็ดหอมสด ฟาร์มเห็ดมีมากมายในหมู่บ้านไทยสามัคคี อาทิ เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า เห็ดแฟนตาซี เห็ดหลินจือ เห็ดหูหนู สามารถเข้าชมในฟาร์มศึกษาขั้นตอนการผลิต จนถึงจัดจำหน่าย
 
ฟาร์มเห็ดหอมสด 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหาร…..
13.00 นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก
  ทำกิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
23.30 เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) A Cup of Love - อ. ปากช่อง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  นำท่านเที่ยวชม A Cup of Love  รีสอร์ทวังน้ำเขียว สถานที่แห่งความรัก และความอบอุ่น ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นอันดับ 7 ของโลก
 
 A Cup of Love
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร......
  ออกเดินทางต่อไปยัง อ. ปากช่อง
15.00 นำเข้าที่พัก ณ โรงแรม.....
18.00  รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร......
ทัวร์วันที่ 3)ฟาร์มโชคชัย - ไร่องุ่นพีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่ – ช้อปปิ้งซื้อของฝากกะหรี่ปั๊บ ที่ มวกเหล็ก – กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  แวะเที่ยว ฟาร์มโชคชัย ฟาร์มโคนมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในทวิปเอเชีย ปัจจุบันได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 
www.tripadvisor.co.ukฟาร์มโชคชัย 
11.00 เดินทางไปชม ไร่องุ่นพีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่ อำเภอปากช่อง เพลินตา กับความสวยงามของไร่องุ่นพีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่ อำเภอปากช่อง ท่ามกลางหุบเขาเขียวขจี รับฟังกรรมวิธีการผลิตไวน์เลิศรสจากโรงไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชม และ เลือกซื้อของฝาก
 
ไร่องุ่นพีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่ 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร.....
14.00 นำท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  พร้อมให้ท่าน ช้อปปิ้งซื้อของฝากกะหรี่ปั๊บ ที่ มวกเหล็ก
18.30 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์