รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

กรุ๊ปทัวร์ศรีราชา108 แลนด์อุบล

tour25

การทัวร์อุบลในครั้งนี้  เป็นการทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในอุบลชมบรรยากาศความสวยงาม พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของชาวอุบล พร้อมทั้งยังได้รับประทานอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของชาวอุบล ที่พักสะดวกสบายบริการประทับใจลูกค้าเป็นอย่างมาก ทัวร์อุบลในครั้งนี้ลูกทัวร์ประทับใจเป็นอย่างมาก

 

tour25.1

ภาพบรรยากาศขณะเดินทางไปยังสถานที่่องเที่ยว 

 

tour25.2

ภาพบรรยากาศความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย