รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

กรุ๊ปคุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ทัวร์เวียดนามกลาง

tour28

ทัวร์เวียดนามกลาง ในครั้งนี้จะพาลูกทัวร์สัมผัสบรรยากาศความงามของเวียดนามกลางกันแบบจุใจ และยังพาไปเรียนรู้วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเวียดนาม พาท่านท่องเที่ยวสถานที่ขึ้นชื่อของเวียดนามพร้อมชมการแสดงต่างๆมากมาย และยังพาท่านรับประทานอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของชาวเวียดนาม พร้อมที่พักสะดวกสบายและบริการระดับห้าดาว ทัวร์เวีดนามกลางครั้งนี้ได้รับความประทับใจจากลูกทัวร์มาก

 

 tour28.1

ภาพบรรยากาศขณะชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนาม

 

tour28.2

บรรยากาศการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

 

tour28.3

แวะเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองของชาวเวียดนาม

 

tour28.5

 แวะรับประทานอาหารพื้นเมืองกันมีหลากหลายอย่างให้ท่านได้ลิ้มลอง

 

 

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย