Loading
 
tour-laos-luang-prabang-wat-chiang-thong-gold-sticky-rice-3-days-fd

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน (FD)

หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว - บ้านช่างไห่ - บ้านผานม - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางซี - พิธีบายศรีสู่ขวัญ - วัดเชียงทอง - วัดใหม่สุวรรณภูราม - พระราชวังเก่า - หอพระบาง

 กำหนดการเดินทาง

กันยายน 2560 08-10,15-17 ท่านละ 12,900.-
กันยายน 2560-
ตุลาคม 2560
29-01 ท่านละ 12,900.-
ตุลาคม 2560 14-16,27-29
ท่านละ 12,900.-
ตุลาคม 2560 22-24 ท่านละ 13,900.-
พฤศจิกายน 2560 10-12,17-19 ท่านละ 12,900.-
ธันวาคม 2560 03-05 ท่านละ 14,900.-
ธันวาคม 2560 08-10 ท่านละ 15,900.-
tour-laos-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-gold-sticky-rice-3-days-fd-2

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน (FD)

เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตุชัย - วังเวียง - ถนนโรตี - วังเวียง - ถ้ำจัง - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ถนนคนเดิน - ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง - พระราชวัง - หอพระบาง - วัดวิชุนราช

 กำหนดการเดินทาง

กันยายน 2560 01-03,23-25 ท่านละ 13,900.-
ตุลาคม 2560 14-16,27-29,28-30 ท่านละ 13,900.-
พฤศจิกายน 2560 24-26 ท่านละ 14,900.-
ธันวาคม 2560 08-10 ท่านละ 14,900.-
ธันวาคม 2560 29-31 ท่านละ 15,900.-
ธันวาคม 2560-มกราคม 2561 30-01 ท่านละ 15,900.-
tour-louang-pra-bang-put-rice-tham-ting-3-days-2-nights-pg

ทัวร์หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ถ่ำติ่ง 3 วัน 2 คืน (PG)

หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว - บ้านช่างไห่ - บ้านผานม - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางซี - พิธีบายศรีสู่ขวัญ - วัดเชียงทอง - วัดใหม่สุวรรณภูราม - พระราชวังเก่า - หอพระบาง

 กำหนดการเดินทาง

กันยายน 2560 02-04,09-11,16-18 ท่านละ 11,900.-
กันยายน 2560-
ตุลาคม 2560
30-02 ท่านละ 11,900.-
ตุลาคม 2560 13-15 ท่านละ 14,900.-
ตุลาคม 2560 14-16,27-29,28-30 ท่านละ 13,900.-
พฤศจิกายน 2560 03-05,04-06,10-12,11-13,17-19,24-26,25-27 ท่านละ 13,900.-
ธันวาคม 2560 01-03,02-04,15-17,16-18,22-24,23-25 ท่านละ 13,900.-
ธันวาคม 2560 08-10,09-11 ท่านละ 17,900.-
ธันวาคม 2560 29-31 ท่านละ 18,900.-
tour-laos-wat-phu-lee-pee-khon-pha-pheng-5-days

ทัวร์ลาวใต้ ปราสาทวัดพู น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 5 วัน (เริ่มกรุงเทพ)

 

โปรแกรมนำเที่ยวลาวใต้ เยี่ยมชมบ้านพี่-เมืองน้อง ดินแดนแห่งธรรมชาติของประเทศลาวที่ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของ น้ำตกคอนพะเพ็ง และ น้ำตกตาดผาส้วม อันสวยงาม ชมปราสาทหินสมัยขอมโบราณ ศิลปะแบบบาปวน ซึ่งสร้างก่อนนครวัดที่ ปราสาทหินวัดพู โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐาน และบริการอาหารแบบเมืองไทย

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม 2560 16-20 ท่านละ 6,500.-
กันยายน 2560 13-17 ท่านละ 6,500.-
ตุลาคม 2560 18-22 ท่านละ 6,500.-
tour-vieangchan-namnguem-vangvieang-bluelagoon-tamnam-5 days

ทัวร์เวียงจันทน์ น้ำงึม วังเวียง บลูลากูน ถ้ำน้ำ 5 วัน

 

โปรแกรมใหม่มาแล้ว เที่ยวเขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-บลูลากูน-ถ้ำจัง-ถ้ำน้ำ-นครหลวงเวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-ศูนย์หัตถกรรม-วัดเจ้าแม่ศรีเมือง-ร้านค้าปลอดภาษี

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม 2560 16-20 ท่านละ 8,900.-
กันยายน 2560 13-17 ท่านละ 8,900.-
ตุลาคม 2560 18-22 ท่านละ 8,900.-
tour-luang-prabang-world-heritage-town-3-days-tg

ทัวร์มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน (PG)

 

เที่ยวลาวเหนือโดยการบินไทย 3 วัน สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางสี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม และอื่นๆ อีกมากมาย

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม 2560 18-20 ท่านละ 17,500.-
กันยายน 2560 15-17 ท่านละ 17,500.-
ตุลาคม 2560 20-22 ท่านละ 17,500.-
tour-luang-prabang-5-days

ทัวร์หลวงพระบาง 5 วัน (เริ่มกรุงเทพ)

 

เที่ยวลาวเหนือ 5 วัน เริ่มกรุงเทพฯ สำหรับท่านที่ต้องการไปเที่ยวหลวงพระบางแบบสบายไม่รีบร้อน จัดเต็มโปรแกรมท่องเที่ยวครบ 3 เมือง เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพะบาง

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม 2560 16-20 ท่านละ 8,200.-
กันยายน 2560 13-17 ท่านละ 8,200.-
ตุลาคม 2560 18-22 ท่านละ 8.200.-
tour-north-laos-world-heritage-site-luang-prabang-2-nights-3-days-qv

ทัวร์ลาวเหนือ-มรดกโลก-หลวงพระบาง 2 คืน 3 วัน (QV)

โปรแกรมทัวร์ลาว สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง และอื่นๆ อีกมากมาย เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย

เดินทางได้ทุกวัน (มิถุนายน-กันยายน 2558)

2-3 ท่าน ท่านละ 18,900.-
4-5 ท่าน ท่านละ 15,900.-
6-7 ท่าน ท่านละ 14,900.-
8-9 ท่าน ท่านละ 13,900.-
10-12 ท่าน ท่านละ 14,500.-
16-20 ท่าน ท่านละ 14,900.-

**รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว (ตั้งแต่วันนี้–25 กันยายน 2558 เท่านั้น)**

tour-luang-prabang-vang-vieng-vientiane-4-day-qv

ทัวร์หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วัน (QV)

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว สัมผัสประสบการณ์การทัวร์วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว พร้อมกับการสิ้นสุดที่ทัวร์เวียงจันทน์ เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย

เดินทางได้ทุกวัน (มิถุนายน-กันยายน 2558)

2-3 ท่าน ท่านละ 21,900.-
4-5 ท่าน ท่านละ 17,900.-
6-7 ท่าน ท่านละ 16,900.-
8-9 ท่าน ท่านละ 15,900.-
10-12 ท่าน ท่านละ 16,500.-
16-20 ท่าน ท่านละ 16,900.-

**รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว (ตั้งแต่วันนี้–25 กันยายน 2558 เท่านั้น)**

tour-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-4-days-3-nights-dd

ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (DD)

เป็นโปรแกรมทัวร์ลาวเหนือที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวช่วงปี ใหม่ เป็นการเที่ยวครงสูตรของทางภาคเหนือของลาว ซึ่งจะมียกเว้นก็ทุ่งไหหิน แต่ยังไงท่านก็ยังคงสามารถเก็บที่เที่ยวหลักๆได้ครับ เช่น เมืองวังเวียง เมืองหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวงสี พระราชวังหลวง และอื่นๆในรายละเอียดโปรแกรม

 

กำหนดการเดินทาง

(กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่) ท่านละ 12,900.-

tour-south-laos-1-day-prasat-wat-phu

ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน ปราสาทหินวัดพู (เริ่มอุบล)

ชมปราสาทที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร เป็นทัวร์ลาวใต้เน้นชมสถานที่เก่าแก่

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาเช็คราคาในรายละเอียดโปรแกรม
tour-south-laos-1-day-li-phi-khorn-pa-peng-waterfalls

ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง (เริ่มอุบล)

ทัวร์ลาวใต้แบบต้นตำหรับที่ต้องมาเที่ยวที่นี่ ซึ่งน้ำตกหลี่ผีถือว่าเป็นไนแองการ่าเอเชีย และเป็นน้ำตกที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาเช็คราคาในรายละเอียดโปรแกรม
tour-south-laos-1-day-tat-fan-tad-yueng-tat-pha-surm-waterfalls

ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน น้ำตกตาดฟาน-ตาดเยือง-ตาดผาส้วม (เริ่มอุบล)

ไฮไลท์ทัวร์ลาวใต้โปรแกรมนี้ คือการแวะและรับประทานอาหารที่บริเวณน้ำตกตาดผาส้วมหรือผาส่วม ทั้งสามแหล่งนี้มีรีสอร์ทแบบธรรมชาติให้พ้กกับธรรมชาติด้วย

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาเช็คราคาในรายละเอียดโปรแกรม
tour-south-laos-2-day-li-phi-khorn-pa-peng-tat-fan-tad-yueng-tat-pha-surm-waterfalls

ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-เยือง-ผาส้วม (เริ่มอุบล)

โปรแกรมทัวร์ 2 วันนี้เป็นการเที่ยวที่เหมาะสำหรับมาวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยนำท่านนอนที่โรงแรมจำปาสัก แกรนด์หรือโรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซต์ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในลาว

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาเช็คราคาในรายละเอียดโปรแกรม
tour-south-laos-3-day-prasat-wat-phu-li-phi-khorn-pa-peng-tat-fan-tad-yueng-tat-pha-surm-waterfalls

ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน วัดพู-น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-เยือง-ผาส้วม (เริ่มอุบล)

ทัวร์ลาวใต้ให้ครบต้องทัวร์ 3 วัน ซึ่งท่านจะไม่ผิดหวังกับการชมบรรยากาศของประเทศลาวทางตอนใต้ พร้อมกันนี้ท่านสามารถปรับโปรแกรมเพื่อนอนในคืนที่ 2 เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ เช่นตาดอีตู้ รีสอร์ท, ภูเทวดา รีสอร์ท, หรือคอนพะเพ็ง รีสอร์ท

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาเช็คราคาในรายละเอียดโปรแกรม
tour-ubon-with-south-laos-3-days

ทัวร์อุบลควบลาวใต้ 3 วัน (เริ่มอุบล)

ทัวร์อุบลควบลาวใต้ 3 วัน ซึ่งท่านจะไม่ผิดหวังกับการชมปรากฎการณ์ แม่น้ำสองสี ดั่งที่ได้ยินว่า "โขงสีปูนมูลสีคราม" มหัศจรรย์แก่งหิน สามพันโบก หรือ "แกรนด์แคนยอนเมืองไทย" ของเมืองอุบล นำท่านออกเดินทางสู่แขวงจำปาสัก ตอนใต้สุดของประเทศลาวติดชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการ่าเอเชีย) ความมหัสจรรย์กับธรรมชาติกับ น้ำตกหลี่ผี พร้อมชมมหานทีสี่พันดอน และยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่พร้อมจะเดินทางในโปรแกรมนี้

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาเช็คราคาในรายละเอียดโปรแกรม
tour-ubon-and-tour-south-laos-4-days

ทัวร์อุบลและทัวร์ลาวใต้ 4 วัน (เริ่มอุบล)

ทัวร์อุบลควบลาวใต้ 4 วัน ซึ่งท่านจะไม่ผิดหวังกับการชมมหัศจรรย์แก่งหิน สามพันโบก หรือ "แกรนด์แคนยอนเมืองไทย" เนินทรายชายโขงขนาดมหึมา หาดหินสี หลักศิลาเลข เป็นการวัดระดับน้ำโขงในสมัยฝรั่งเศส เดินทางไปนมัสการ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เดินทางสู่ แขวงจำปาสัก เดินทางสู่ ปราสาทวัดพู โบราณสถานในประเทศลาว น้ำตกคอนพะเพ็ง ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่พร้อมจะเดินทางในการทัวร์ลาวทางใต้โปรแกรมนี้

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาเช็คราคาในรายละเอียดโปรแกรม
tour-south-pakse-wat-phu-tat-pha-surm-3-days-dd

ทัวร์ลาวใต้-ปากเซ-วัดพู-ตาดฟาน-ตาดผาส้วม 3 วัน (DD)

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ร่วมไหว้พระวัดพูเข้าชมปราสาทหิน สบายตา สบายใจกับความเป็นธรรมชาติของน้ำตกหลี น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกตาดฟาน น้ำตกผาส้วมที่สวยงาม อิสระกับการเที่ยวชมแสง สี เสียง เมืองปากเซยามราตรี ขากลับเข้าเมืองอุบล แวะเลือกซื้อของดี ขึ้นชื่อเมืองอุบล แหนม หมูยอ สับปะรด ผ้าไหม ฯลฯ สิ้นสุด..เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-south-laos-li-phi-con-pa-peng-5-days-2-nights

ทัวร์ลาวใต้-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง 5 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้แบบรวมกรุ๊ป เที่ยวครบทั้ง 3 วัน และรวมเดินทางไปและกลับอีก 2 วัน โปรแกรมนี้เริ่มต้นที่กรุงเทพ เที่ยวเต็มอิ่ม 3 วันในลาว เช่น ปราสาทหินวัดพู น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดผาส้วม ครบ! พร้อมแวะซื้อของสินค้าปลอดภาษีกลับบ้าน เช่น เหล้านอก บุหรี่นอก ...

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-southern-laos-land-of-waterfalls

ทัวร์เสน่ห์ลาวใต้ ดินแดนแห่งน้ำตก

ท่านที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวทัวร์ลาวใต้แบบ Private Group สำหรับโปรแกรมนี้ ติดต่อเราได้
เป็นโปรแกรมทัวร์ลาวใต้ที่เรื่มเดินทางตอนเช้า และขากลับก็เดินทางตอนกลางวัน กลับถึงกรุงเทพในตอนเย็นของวันที่ 4 พร้อมกันนี้ในโปรแกรมยังมีการแวะเที่ยวตามเส้นทางทั้งขาไปและขากลับ ดังนี้ วัดป่าไทรงาม หลวงพ่อพระชีว์ รูปหล่อหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-vientiane-1-day

ทัวร์เวียงจันทน์ 1 วัน (เริ่มหนองคาย หรือ อุดรธานี)

เป็นการทัวร์เวียงจันทน์วันเดียวในมหานครเวียงจันทน์ ซึ่งนิววิวทัวร์สามารถรับ-ส่งได้ทั้งที่ตัวเมืองอุดรธานี หรือตัวเมืองหนองคาย หรือที่หน้าด่าน

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาเช็คราคาในรายละเอียดโปรแกรม
tour-vientiane-2-day

ทัวร์นครหลวงเวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน (เริ่มหนองคาย หรือ อุดรธานี)

หากท่านต้องการชื่นชมบรรยากาศตอนค่ำคืนของลาวเหนือ แนะนำให้พักที่เวียงจันทร์ 1 คืน ซึ่งท่านจะเห็นถึงความแตกต่างของลาวเหนือและลาวใต้ หากท่านเคยไปลาวใต้มาแล้ว
โปรแกรมนี้ ท่านไม่ต้องรีบมาก พร้อมกับการทัวร์เวียงจันทน์ ณ บรรยากาศเวลาต่างๆ อย่าลืมไปชิมร้านอาหารฝรั่งเศสที่นครหลวงเวียงจันทน์ อร่อยขึ้นชื่อเหมือนไปทานที่ประเทศต้นตำรับเชียว

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาเช็คราคาในรายละเอียดโปรแกรม
tour-vientiane-vang-vieng-3-day

ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง 3 วัน 2 คืน (เริ่มหนองคาย หรือ อุดรธานี)

โปรแกรมทัวร์ลาวเหนือ 3 วัน นำท่านล่องขึ้นไปสู่เมืองวังเวียง นำท่านชมถ้ำจัง แม่น้ำซองหรือกุ๋ยหลินเมืองลาว และเขื่อนน้ำงึม ทัวร์วังเวียงเสร็จแล้ว จากนั้นนำท่านมาต่อด้วยการนำทัวร์นครหลวงเวียงจันทน์

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาเช็คราคาในรายละเอียดโปรแกรม
tour-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-4-day

ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (เริ่มหนองคาย หรือ อุดรธานี)

โปรแกรมทัวร์ลาวเหนือโปรแกรมนี้ เป็นการเดินทางลึกเข้ามาถึงเมืองหลาวพระบาง เป็นการเที่ยวล่อง เริ่มจากการทัวร์เมืองหลวงพระบาง ทัวร์วังเวียง และสิ้นสุดกับการทัวร์เวียงจันทน์ ซึ่งถือเป็นเมืองมรดกโลก พร้อมกับมีการทำบุญตักบาตรด้วยข้าวเหนียว ณ ที่เมืองเก่าแ่ก่แห่งนี้ นับว่าได้บุญกุศลมากมาย

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาเช็คราคาในรายละเอียดโปรแกรม
tour-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-tung-hai-hin-5-day

ทัวร์เวียงจันทน์–วังเวียง–หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 5 วัน 4 คืน (เริ่มหนองคาย หรือ อุดรธานี)

ลูกค้าท่านที่เคยเที่ยวลาวเหนือมาแล้ว มักจะกลับมาหาเราเพื่อเดินทางให้ลึกเข้าไปในลาว คือการไปเที่ยวชมทุ่งไหหิน ซึ่งอยู่ที่เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง เป็นทุ่งที่เต็มไปด้วยไห สร้างความแปลกตายิ่งนักสำหรับนักชมวัตถุ

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาเช็คราคาในรายละเอียดโปรแกรม
tour-world-heritage-site-luang-prabang-3-days-2-nights-pg

ทัวร์มรดกโลก-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)

โปรแกรมเดินทาง ทัวร์หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง – วัดใหม่ – พิพิธภัณฑ์ – พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์พลาซา - ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – ล่องเรือน้ำโขง – ถ้ำติ่ง – บ้านช่างไห – น้ำตกตาดกวางซี – วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - วัดเชียงทอง – บ้านมรดกโลก – บ้านผานม – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-northern-laos-luang-prabang-tukbatkaoneao-3-days-2-nights-qv

ทัวร์ลาวเหนือ-หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน (QV)

โปรแกรมทัวร์ลาวเหนือหลวงพระบาง โปรแกรมนี้ เป็นการเดินทาง สู่หลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้าง ณ ดินแดนริมน้ำโขง เดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง ให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ นำท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง นำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดค่ำ (Night Market) พร้อมที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-float-raft-north-laos-luang-prabang-vang-vieng-vientiane-4-days

ทัวร์ล่องแพลาวเหนือ-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วัน (เริ่มเชียงราย สิ้นสุดหนองคาย)

โปรแกรมทัวร์ล่องแพลาวเหนือแบบรวมกรุ๊ป ชมบรรยากาศธรรมชาติแม่น้ำโขงมุ่งหน้าสุ่งหลวงพระบาง นั้งสามล้อชมเมืองหลวงพระบาง เที่ยวเต็มอิ่ม 4 วัน เช่น ถ้ำติ่ง วัดวิชุน วัดเชียงทอง ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว พระธาตุภูสี น้ำตกตาดกวางซี ฯลฯ ก่อนกลับแวะซื้อของที่ระลึกจากลาว เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี..

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-vientiane-aircraft-go-luang-prabang-aircraft-back-vientiane-3-days

ทัวร์เวียงจันทน์-บินไปหลวงพระบาง-บินกลับเวียงจันทน์ 3 วัน (LF)

ทัวร์ลาวเหนือโปรแกรมนี้ วันแรกท่องเที่ยวเวียงจันทร์สักการะพระธาตุหลวง บ่ายๆบินตรงท่องเที่ยวและข้างคืนเมืองหลวงพระบาง แบบไม่ต้องนั่งรถให้เมื่อย วันที่สองล่องเรือลำน้ำโขงสู่ถำ่ติ่ง เที่ยวแบบเพลินๆ จนถึงวันกลับ...บินตรงจากหลวงพระบางสู่เวียงจันทร์เช่นเดิมเพื่อนำท่านเช็คอิน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วขึ้นเครื่องต่อกลับกรุงเทพ...พร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
images/download/program/tour-vientiane-vang-vieng-Luang-prabang-world-heritage-town-6-days

ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 6 วัน (เริ่มกรุงเทพฯ)

โปรแกรมทัวร์ลาวเหนือ 3 เมือง เริ่มจากกรุงเทพฯ ชมการพาทัวร์เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศลาว ชมความสวยงามของ ทัวร์วังเวียง ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น "กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว" และชม เมืองหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งองค์การยูเนสโก(UNESCO) เสนอให้เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม เมื่อปี ค.ศ.1995 (พ.ศ.2538)
สัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น...ในราคาสุดคุ้ม!!

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-aircraft-back-vientiane-4-days

ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-บินกลับเวียงจันทน์ 4 วัน (LF)

โปรแกรมทัวร์ลาวเหนือ เดินทางไม่เหนื่อยแบบที่คิด ได้เที่ยวแบบเต็มอิ่มหลายที่ เช่น เวียงจันทน์, วังเวียง, ถ้ำจัง, ถนนคนเดินผาตั้ง, เมืองกาสี, เมืองพูคูน, หลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา ฯลฯ ยิ้มแย้มตลอดทริป.. กลับด้วยความประทับใจ

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-vientiane-4-days-pg

ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 4 วัน (PG)

โปรแกรมทัวร์ลาวเหนือโปรแกรมนี้ เป็นการเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกสบายมากกว่าสายการบินต้นทุนต่ำ พร้อมกันนี้โปรแกรมนี้ท่านยังมีบินภายในประเทศลาวโดยสายการบินลาว จากหลวงพระบางกลับมายังนครหลวงเวียงจันทน์ ทำให้ไม่ต้องนั่งรถกลับ เป็นการนั่งรถเที่ยวทางเดียว เช็คโปรแกรมนี้ได้ค่ะ

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-6-days-5-nights

ทัวร์เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน

โปรแกรมทัวร์ลาวเหนือโปรแกรมนี้ เริ่มต้นเดินทางที่กรุงเทพมหานคร เดินทางทั้งหมด 6 วัน เป็นการจอยกรุ๊ปร่วมเดินทางกับท่านอื่นๆ การไปเที่ยวลาวเหนือนี้ ช่างให้บรรยากาศในการไปท่องเที่ยวดีแท้ พร้อมกับได้ซื้อสินค้าปลอดภาษีราคาถูกๆที่หน้าด่านลาวก่อนเดินทางกลับมาเมืองไทยด้วย

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-luang-prabang-world-heritage-start-and-finish-chiangmai-3-days-qv

ทัวร์หลวงพระบาง-มรดกโลก-เริ่มและสิ้นสุดเชียงใหม่ 3 วัน (QV)

โปรแกรมทัวร์ประเทศลาว ที่เริ่มต้นรับลูกค้าและสิ้นสุดส่งลูกค้า ณ จังหวัดเชียงใหม่ โปรแกรมนี้เน้นเที่ยวสถานที่สำคัญ ที่หลวงพระบาง เช่น ชมมรดกโลกหลวงพระบาง ไหว้พระพระธาตุพูสี ร่วมทำบุญใส่บาตรเช้า ลงเรือล่องน้ำโขง เที่ยวถ้ำติ่ง เล่นน้ำตกตาดกวางซี เป็นต้น...

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
tour-udonthani-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-4-days-dd

ทัวร์อุดรธานี-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน (DD)

ทัวร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง พระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ พระธาตุแตงโม พระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ : กรุ๊ปเหมา และ/หรือ จอยกรุ๊ป (โปรแกรมทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษาและทัวร์ลาวใต้)

tour-candle-festival-&-south-laos

ทัวร์แห่เทียนพรรษา อุบล - ทัวร์ลาวใต้

และแล้วงานประเภณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 ก็ได้พร้อมที่จะจัดสำหรับกันแล้ว ซึ่งทางนิววิวทัวร์ได้นำเสนอโปรแกรมไว้ล่วงหน้า เพราะจำนวนห้องนั้นมีจำกัดมากๆ
นิววิวทัวร์รับทั้งแบบรวมกรุ๊ปและแบบกรุ๊ปส่วนตัวด้วย (Private Group / FIT)
ท่านที่สนใจที่จะทัวร์อุบล และทัวร์ลาวใต้ควบ อย่าพลาดทัวร์โปรแกรมนี้ เตรียมตัวแต่เนิ่นๆและพร้อมออกเดินทางอย่างสบายใจ ออกเดินทางเริ่มกรุงเทพมหานคร คลิ๊กเข้าชมรายละเอียดโปรแกรมก่อนตัดสินใจได้ที่ชื่อโปรแกรม
กรุ๊ปส่วนตัวแบบรถตู้หรือรถบัส สามารถติดต่อนิววิวทัวร์ได้โดยตรง เพื่อทำราคาด่วน

tour-candle-festival-ubon-south-laos-4-day

ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี-ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมนี้เป็นการทัวร์ลาวใต้ 2 วัน และชมประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบล 1 วัน ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร โปรแกรมนี้สำหรับท่านที่หยุดได้น้อยวันลงมา
สำหรับโปรแกรมนี้จะไม่มีไปปราสาทหินวัดพู
กรุ๊ปส่วนตัวก็เดินทางได้ ติดต่อเข้ามาได้
กรุ๊ปส่วนตัวแบบรถตู้หรือรถบัส สามารถติดต่อนิววิวทัวร์ได้โดยตรง เพื่อทำราคาด่วน

tour-candle-festival-tour-south-laos-wat-phu-li-phi-khorn-pa-peng-waterfalls-3-days

ทัวร์แห่เทียนอุบล ทัวร์ลาวใต้ วัดพู หลี่ผี คอนพะเพ็ง 3 วัน (เริ่มอุบล)

ทัวร์ลาว 2 วัน เริ่มออกทัวร์ที่ตัวเมืองอุบลราชธานี โปรแกรมนี้ท่านเลือกที่จะไม่ไปน้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง และน้ำตกตาดผาส้วม หลังจากการไปท่องเที่ยวเพื่อนบ้านลาว ต่อด้วยการชมงานพิธีแห่เทียน ซึ่งจะแห่ผ่านหน้าโรงแรมที่เราพัก ซึ่งเป็นโรงแรมเดียวที่แห่ผ่าน และเราจองไว้สำหรับกรุ๊ปทัวร์ของนิววิวทัวร์เราทุกปี
รับจองล่วงหน้าสำหรับรวมกรุ๊ปหรือกรุ๊ปส่วนตัว
กรุ๊ปส่วนตัวแบบรถตู้หรือรถบัส สามารถติดต่อนิววิวทัวร์ได้โดยตรง เพื่อทำราคาด่วน

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาเช็คราคาในรายละเอียดโปรแกรม
tour-candle-festival-tour-south-laos-li-phi-khorn-pa-peng-tat-pha-surm-waterfalls-3-days

ทัวร์แห่เทียนอุบล ทัวร์ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ตาดผาส้วม 3 วัน (เริ่มอุบล)

สำหรับท่านที่อายุมากแล้ว และไม่ต้องการเดินมาก ก็สามารถเลือกที่จะไม่ไปปราสาทหินวัดพู เดินชมน้ำตกสบายๆทั้ง 2 วันในลาว จากนั้นมาต่อด้วยการดูงานแห่เทียนพรรษา ซึ่งเราพักอยู่ตรงกันตรงบริเวณงาน เดินเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงตัวงานแล้ว
จองมาสำหรับกรุ๊ปออกเดินทาง 8 ท่านสำหรับราคานี้ เรามีทั้งสำหรับรวมกรุ๊ปหรือกรุ๊ปส่วนตัว
กรุ๊ปส่วนตัวแบบรถตู้หรือรถบัส สามารถติดต่อนิววิวทัวร์ได้โดยตรง เพื่อทำราคาด่วน

 

ทัวร์จอยกรุ๊ปหมดอายุการเดินทาง
ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาเช็คราคาในรายละเอียดโปรแกรม
tour-candle-festival-tour-south-laos-4-days

ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา อุบล ทัวร์ครบลาวใต้ 4 วัน (เริ่มอุบล)

โปรแกรมทัวร์แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี พร้อมกับการท่องเที่ยวลาวใต้ทัวร์แบบครบทุกจุดไฮไลท์สำคัญๆ เช่น ปราสาทหินวัดพู น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตากตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง และน้ำตกตาดผาส้วม
ออกเดินทางที่ 8 ท่าน สำหรับรวมกรุ๊ปหรือกรุ๊ปส่วนตัว
กรุ๊ปส่วนตัวแบบรถตู้หรือรถบัส สามารถติดต่อนิววิวทัวร์ได้โดยตรง เพื่อทำราคาด่วน

รับทำแลนด์ทัวร์ลาว