Loading
 
tour-wat-pak-saeng-ubon-ratchathani

วัดพระโต บ้านปากแซง พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยอิฐผสมปูนขาว ขนาดหน้าตักกว้าง 2.90 เมตร สูง 4.36 เมตร มีอายุเก่าแก่และเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนไทยและลาว ปัจจุบัน ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระโต บ้านปากแซง ต.พะลาน กิ่ง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

กำหนดวัน และเวลาจัดงาน
ระหว่าง ขึ้น 9 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 3

สถานที่จัดงาน
วัดพระโต บ้านปากแซง ต.พะลาน กิ่ง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ริมทางหลวงหมายเลข 2112 โขงเจียม - เขมราฐ

ประวัติความเป็นมา
ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งได้เล่าสืบทอดกันมากล่าวว่า มีกษัตริย์สมัยขอมพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระยาแข้วเจ็ดถัน ได้เสด็จ ล่องเรือลงมาตามลำแม่น้ำโขงในฤดูฝน พอถึงบ้านปากแซงก็ค่ำลง จึงได้หยุดประทับแรม 1 คืน วันรุ่งขึ้น พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปยังหมู่บ้าน และได้พบกับเจ้ากวนของหมู่บ้านในสมัยนั้น พระยาแข้วเจ็ดถัน ได้ตรัสถามถึงประวัติของหมู่บ้าน เจ้ากวนได้เล่าให้ฟังว่า บ้านนี้มีหาดสวยงามกว้างใหญ่ ในฤดูแล้งหาดทรายจะโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำ และหาดทรายแห่งนี้มีสิ่งอัศจรรย์อยู่คือ ถ้าปีใดหาดทรายโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำระหว่างหมู่บ้าน ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อพระองค์ได้ทราบก็เกิดศรัทธาในใจว่า สักวันหนึ่งจะต้องย้อนกลับมาสร้างหมู่บ้านนี้ให้เป็นเมือง

ในราว พ.ศ. 1154 พระองค์ ก็ได้เสด็จมาพร้อมด้วยข้าทาสบริวารเป็นจำนวนมาก เมื่อเสด็จมาถึงพระองค์จึงได้มอบให้เจ้าแสง (คงจะเป็นนายชั้นผู้ใหญ่) เป็นคนควบคุมการก่อสร้างพร้อมกันนี้ก็ได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่ง ซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อประมาณ พ.ศ. 1180 และขนานนามว่า พระอินทร์ใส่โฉม (ต่อมาเรียกพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ) เมื่อเจ้าแสงก็ถึงกรรมลงชาวเมืองได้สร้างหอหลักเมืองขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และขนานนามว่า หอแสง ต่อมาวัดแห่งนี้ก็ขาดคนบูรณะและกลายเป็นวัดร้าง จนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายร้อยปี ควาญช้างในหมู่บ้านนี้ ได้ไปพบพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวและได้บอกบุญชาวบ้านร่วมกันบูรณะวัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดพระโต”

tour-wat-pak-saeng-ubon-ratchathani

กิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว นมัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ การออกร้านจำหน่ายสินค้าและการแสดงมหรสพสมโภช

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญใกล้เคียงบริเวณที่จัดงาน หาดทรายแก่งหินในลำน้ำโขงบริเวณหน้าวัดแก่งกระเบา บ้านคันพะลน ตำบลนาตาล ชมภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้ำตาลาว บ้านค้อ ตำบลกองโพนและภูถ้ำทอง บ้านค้อ ตำบลกองโพน

การเดินทางจากตัวจังหวัด ใช้ทางหลวงหมายเลข 2050 ผ่านตระอำเภอตระการพืชผล เลี้ยวขวา ผ่านกิ่ง อำเภอนาตาล แล้วซ้ายไปตามทางหลวงเลขที่ 2112 ระยะทางโดยรวมประมาณ 115 กม.
สนใจท่องเที่ยวงานนมัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อที่ปากแซง
ติดต่อ กิ่งอำเภอนาตาล โทร.045-305084 หรือ
สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอนาตาล โทร.045-305069

หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากผู้ประกอบการ ก่อนใช้บริการ