Loading
 

คำแนะนำในการจองทัวร์

(กรณีต้องการเดินทางแบบจอยกรุ๊ป)

- ควรโทรมาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของเราแต่เนิ่นๆ เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบว่ามีที่นั่งเหลือหรือไม่ หรือ ณ วันที่ที่ลูกค้าต้องการจะเดินทาง ทางเราสามารถเปิดกรุ๊ปออกทัวร์ได้ไหม

- ในกรณีต้องการไปทัวร์ช่วงเทศกาล ควรโทรตรวจสอบกับทางเราแต่เนิ่นๆ เพื่อทำการสำรองที่นั่ง

(กรณีต้องการเดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัว)

- ท่านสามารถกำหนดวันที่ในการเดินทางเองได้ แต่ควรติดต่อเราแต่เนิ่นๆ เพื่อทำการเช็คราคา และตั๋วเครื่องบิน

- ช่วงเทศกาล ทุกอย่างค่อนข้างจะจำกัด ทั้งตั๋วเครื่องบิน โรงแรม รถ ไกด์ พนักงานออกทัวร์ การติดต่อและมัดจำทัวร์แต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งจำเป็น)

 

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน

1. เช็ครายละเอียดโปรแกรมที่ท่านสนใจ หลายๆโปรแกรมมีเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่จะมีความต่างในรายละเอียด เช่น สายการบิน, ร้านอาหาร, โรงแรมที่พัก, เกรดของโรงแรม ด้วยเหตุนี้ ราคาค่าบริการจึงผันแปรไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ การเช็ครายละเอียดโปรแกรมทัวร์อย่างละเอียด จะทำให้ท่านสามารถแยกแยะได้กับรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ที่เหมือนกันกับเจ้าอื่นๆ

2. ติดต่อเรา โดยการโทรมาที่ 02-733-3996, 02-733-0683, 085-515-4949 หรือทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. การโทรเข้ามาจะได้รับคำตอบที่ไวกว่า ส่วนทางอีเมล์ก็จะมีตอบหรือติดต่อกลับอย่างช้าในวันทำการถัดไป พร้อมกันนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเช็คเพื่อคอนเฟิร์มราคา ที่ว่าง และอื่นๆ

3. ทำการกรอกแบบฟอร์มจองทัวร์ ซึ่งแบบฟอร์มจองทัวร์ท่านสามารถรับได้ตามนี้
- กดดาวน์โหลดได้ที่นี่
- ไปโหลดที่รายละเีอียดโปรแกรมทัีวร์ในทุกๆโปรแกรมทัวร์ ซึ่งนะอยู่ด้านต้นๆของข้อมูล ซึ่งจะเป็นรูป
download-booking-program-tour
- ติดต่อให้เราแฟ็กซ์หรืออีเมล์ไปให้
แล้วแฟ็กซ์ยืนยันการจองมาที่เบอร์ 02-733-3099 หรือสแกนด์แล้วส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมกับโทรแจ้งการส่งใบจองทางอีเมล์มาที่เบอร์โทร 02-733-3996, 02-733-0683, 085-515-4949

ทำการจ่ายเงินมัดจำ ซึ่งจะมีช่องทางดังนี้...
method-of-payment

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในแฟกซ์ หรืออีเมลล์
1. แจ้งชื่อ-สกุล (ภาษาไทย กรณีเดินทางในประเทศ / ภาษาอังกฤษ กรณีเดินทางต่างประเทศ), หมายเลขบัตรประชาชน (กรณีเดินทางในประเทศ หรือประเทศลาว) หรือ หมายเลขพาร์สปอร์ต (กรณีเดินทางต่างประเทศ), วัน-เดือน-ปีเกิด (แจ้งแบบภาษาไทยและปี พ.ศ. กรณีเดินทางในประเทศ หรือประเทศลาว / แจ้งแบบภาษาอังกฤษและปี ค.ศ. กรณีเดินทางต่างประเทศ) เพื่อใช้ประกอบเอกสารในการทำประกันภัยการเดินทาง
2. ชื่อโปรแกรมทัวร์และโค๊ต (ถ้ามีโค๊ต)
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้

 

หมายเหตุสำคัญสำหรับการซื้อทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบิน และการจ่ายเงิน

- นิววิวทัวร์ไม่มีนโยบายการผ่อนชำระ ทางนิววิวทัวร์ต้องได้รับการชำระเงิน 100% เท่านั้น จึงจะทำการออกทัวร์ได้ และเช่นเดียวกับการออกตั๋ว
- นิววิวทัวร์ไม่มีนโยบายรับเงินสด การจ่ายเงินในทุกๆกรณีต้องระบุจ่ายในนาม 'บริษัท อุบลพัฒนา จำกัด' เท่านั้น
เมื่อจ่ายเงินแล้ว ต้องมีการคอนเฟิร์มการจ่ายเงินมาที่ทางบริษัท ตามเงื่อนไขด้านบน ไม่เช่นนั้นทางนิววิวทัวร์จะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการชำระเข้ามาในนามท่านใด (เนื่องจากมีการสั่งซื้อเข้ามาหลากหลายท่าน)