รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร 6 วัน (TG)

8953-tour-hokkaido-hakodate-otaru-sapporo-6-days-tg

 

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เปิดโลกใบใหญ่กับเส้นทางญี่ปุ่นสุดแสนโรแมนติก มนต์เสน่ห์แห่งเกาะฮอกไกโด เมืองฮาโดดาเตะ นังโร้ปเวย์ภูเขาอุสุซัง บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด สัมผัสชีวิตดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ แวะท่องเที่ยวเมืองซัปโปโร  และในโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JPAJ14-6BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - ฮอกไกโด (ชิโตเซ่)

20.30

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และ สัมภาระ

23.45

ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 670

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวฮอกไกโด - (ชิโตเซ่) - โนโบริเบ็ตสึ - หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ - หุบเขานรก จิโกคุดานิ - ฮาโกดาเตะ - อาคารอิฐแดงคาเนะโมริ - ย่านโมโตมาจิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ

08.30+1

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และ เช็คสัมภาระทุกท่านแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ตสึ (Noboribetsu)  เป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของของเกาะฮอกไกโด

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมูระ เป็นหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพ่อค้าในยุคที่มี แต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเปรียบเสมือน ผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือตำรวจในปัจจุบัน ชมสาธิตการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กับซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งกำเนิดของบ่อน้ำพุร้อน คือ จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก

นำท่านชม หุบผานรก ที่มีไอน้ำ และ ไอกำมะถันพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟหลัง

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 บนเกาะฮอกไกโด เมืองท่าที่สำคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถานที่มีคุณค่า และ ยังเป็นเมืองท่าแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นตามสนธิสัญญา สัมพันธมิตร เปรียบเสมือนประตูที่เปิดรับ วัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่ญี่ปุ่น เป็นเมืองเล็กที่น่ารักสงบอบอุ่นตั้งอยู่ระหว่าง ช่องแคบซึคารุ (Tsugaru Strait) และ อ่าวอูชิอูระ (Uchiura Bay)

นำทุกท่านเดินทางสู่ อาคารอิฐสีแดง (kanemori Red Brick Warehouse) โกดังเก็บสินค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เผาทำลายไป เมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์ และ ความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ให้ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว ภายในถูกจัดตกแต่งขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายของเมืองฮาโกดาเตะ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากเป็นที่ระลึก

นำท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตมาจิ (Motomachi) ย่านชุมชนของชาวต่างชาติตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาชิ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการค้าและตั้งรกรากในเมืองฮาโกดาเตะตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1850 ยาวมาจนถึงปัจจุบัน ภายในย่านนี้จึงมีสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกตั้งเรียงรายอยู่หลายแห่งจนรู้สึกว่าอยู่แถวยุโรป

จากนั้นนําท่าน นั่งกระเช้าชมทัศนียภาพความงามของเมืองยามราตรีบน Mt. Hakodate ที่ถือว่ามีความสวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของภูเขาในประเทศญี่ปุ่น ตามสมญา City of Light อันตระการตาด้วยแสงสีของแสงไฟจากทุกครัวเรือนประดุจดั่งดวงดาวหล่นลงบน มหาสมุทร และ ได้รับการกล่าวขาน ว่าเป็นทัศนียภาพที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก.รับรองความประทับใจทุก ท่านอย่างแน่นอน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก YUNOKAWA KANKO HOTEL SHOEN 4* (หรือ เทียบเท่า)

*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และ ยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวหอคอยโกะริวคาดุ - ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะโทยะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หอคอยโกะริวคาคุ หอคอยเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1964 ในโอกาสฉลองป้อมโกะริวคาคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ต่อมาได้มีการพัฒนากลายเป็นหอคอยที่ทันสมัยและเปิดบริการครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2006 ปัจจุบันหอคอยมีความสูง 107 เมตร เมื่อขึ้นไปยังด้านบนของหอคอย ท่านจะมองเห็นป้อมโกะริวคาคุที่เป็นรูปดาว 5 แฉกได้อย่างสวยงาม ป้อมโกะริวคาคุ หรือ ป้อมดาว 5 แฉก เป็นป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตก สร้างขึ้นในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะเพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่เกิดจากมหาอำนาจตะวันตก ไปกี่ปีต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผู้สำเร็จราชการ และ กองกำลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตั้งขึ้นใหม่

จากนั้นนําท่านเดินชม ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเมืองที่ออกมาจับจ่ายสินค้า สําหรับครอบครัว ที่มีร้านจําหน่ายอาหารสด และ อาหารแห้งมากมายกว่า300 ร้านเป็นอีกบรรยากาศที่ท่านจะประทับใจในรูปแบบการจัดร้าน และ รอยยิ้มของพ่อค้า แม่ค้า รอต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่น และ เป็นกันเอง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ที่ได้รับการขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1958 มีพื้นที่ถึง 9083 เฮกเตอร์ ล้อมรอบด้วยป่าไม้ และ ภูเขาโอชิมะ ซึ่งยังเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ และ ทะเลสาบโอนุมะ ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะมาเดินป่าชมธรรมชาติ และ ใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงามที่นี่ เพราะนอกจากใบไม้ที่สวยงามแล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมให้ได้ทำตลอดปี อาทิเช่น การล่องเรือ ขี่ม้า และการปีนเขา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโทยะ เมืองตากอากาศชื่อดังของเกาะฮอกไกโดอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดการประชุม G8 ของผู้นำระดับโลกอีกมากมาย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก YUNOKAWA KANKO HOTEL SHOEN 4* (หรือ เทียบเท่า)

*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวฮาโกดาเตะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซับโปโร - โรงงานช๊อกโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ บริเวณทะเลสาบโทยะ เพื่อนำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ ชมทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟโชวะชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 1943 หรือประมาณ 60 กว่าปีเท่านั้น ถือเป็นภูเขาไฟที่มีอายุน้อยที่สุดนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ในขณะที่เกิดการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันยาวนานกว่า 2 ปีเลยทีเดียว

แล้วนำท่านสู่ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีสีน้ำตาลโชวะชินซัง นับ100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ซึ่งเป็นหมีพันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และ หมู่เกาะคูรินเท่านั้น

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร ศูนย์รวมเศรษกิจของเกาะฮอกไกโด เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุเมือง ท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เยี่ยมชม คลองสายโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหาด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

นำทุกท่านเดินทางสู่ โรงเป่าแก้ว ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้ว เพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วอันสวยงาม และ ราคาย่อมเยาว์

ต่อด้วยนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลาย และ งดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม

หลังจากนั้นนำท่านกลับ เมืองซัปโปโร เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 1,890,000 คน ณ ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และ ตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิอันเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL*4 (หรือ เทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 5) ท่องเที่ยวซับโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ - ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เลท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเกาะฮอกไกโด และ ท่านสามารถเลือกซื้อช็อคโกแลตที่มีชื่อเป็นของที่ระลึกได้

แล้วนำท่านอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับ ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญ และ กำลังใจสืบไป

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แล้วนำท่านชม อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า ซึ่งได้รับฉายาว่า “วิหารอิฐแดง” อายุร้อยกว่าปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416โดยใช้อิฐไปกว่า 5 ล้านก้อน ออกแบบในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากทำเนียบรัฐบาลของเมืองแมตซาซูเซตส์ โดยตึกหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 เป็นเวลากว่า 80 ปีก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารทำการหลังใหม่ ปัจจุบัน อาคารหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยบางห้องยังจัดแสดง เรื่องราวความเป็นมาของเมือง ข้าวของโบราณ และสัตว์ที่พบบนเกาะฮอกไกโด และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแต่ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา

แล้วนำท่านชม หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดีเยี่ยม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิตซุยเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ที่รักการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม สถานที่นี้จะเป็นที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีร้านค้ามากกว่าร้อยร้านค้า แบรนด์ต่าง ๆ จากฝั่งอเมริกาและยุโรป อาทิ Timberland, Brooks Brothers, Coach, Cole Haan, Onitsuka Tigers, Adidas และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรรอย่างจุใจ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (***เมนูสุดแสนพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดแบบไม่อั้น” พร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด และ เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างแบบไม่อั้น **พร้อมเครื่องดื่มซอฟต์ดริ้งแบบไม่อั้น**)

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL 4*(หรือ เทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 6) ท่องเที่ยวซับโปโร - สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่

10.30

ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671

16.15

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
3. ค่าอาหารตามรายการ
4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
6. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
7. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(แบบกรุ๊ปทัวร์) สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น
เงื่อนไขการคุ้มครอง
หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ   
ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 6 เดือนหรือเกิน 75 ปีขึ้นไป
ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบัสเท่านั้น)
10. ฟรี!! น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน 
6. ไม่มีแจกกระเป๋า
7. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 40 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1. กรุณาชาระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 35 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นแบบโชว์ตัว(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน)
ลูกค้าทุกท่านต้องเตรียมเอกสารตัวจริงเพื่อประกอบการยื่นวีซ่าญี่ปุ่น ณ วันนัดยื่นวีซ่า
***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย***
1.หนังสือเดินทางไทย อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับอย่างน้อย 3 หน้าขึ้นไป
1.1 หากเคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นนับย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาแสดงประกอบหลักฐานด้วยเช่นกัน
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟันไม่สวมแว่นดา ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ*** ห้ามใช้รูป ปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (สาเนารายการหน้าเกี่ยวกับบ้านหน้าที่ 1 และ หน้าชื่อ ผู้เดินทาง) สำเนาพร้อมตัวจริง
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตรสาหรับผู้เดินทางอายุไม่ถึง 15 ปี สำเนาพร้อมตัวจริง
5. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร สำเนาพร้อมตัวจริง
6. หลักฐานการเงิน
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจาเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้ถ่ายสาเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย สำเนาพร้อมตัวจริง *** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น ***
7. หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น ห้ามแสกน หรือ ปริ้นท์จากคอมพิวเตอร์
7.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มทางาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
7.2 กรณีข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และ ระยะเวลาวันลาพักร้อน จากต้นสังกัด) เป็นภาษาอังกฤษพร้อมสาเนาบัตรข้าราชการ
7.3 กรณีเกษียนอายุราชการ กรุณายื่นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำเนาพร้อมตัวจริง
7.4 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ใช้หนังสือรับรองบริษัท คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันเดินทาง
7.5 กรณีประกอบอาชีพค้าขายให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าทางสถานทูตไม่รับพิจารณาใบเสียภาษี
8.หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา
8.1 นักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่พึ่งสำเร็จการศึกษาให้หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและหนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้า ของผู้อุปการะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
8.2 นักเรียนอายุต่ากว่า 16 ปี ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน
8.3 กรณีศึกษาอยู่ต่างประเทศ ใช้บัตรนักศึกษา
9.กรณีเป็นแม่บ้าน สามารถใช้หลักฐานการเงินของตนเองหรือของสามีและหลักฐานการทางานของสามี พร้อมแนบสาเนาทะเบียนบ้านและสมรส สำเนาพร้อมตัวจริง
10.กรณีบิดา และ มารดา ไม่ได้เดินทางไปกับบุตร แต่ออกค่าใช้จ่ายให้ เอกสารใช้ดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองการทางานตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษ / สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัก 6 เดือน หรือฝากประจาเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) สำเนาพร้อมตัวจริง
11. กรณีญาติ หรือผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองการทางานตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ / สำเนาสุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจาเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ** หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายระบุถึงความสัมพันธ์**สาคัญมากเพราะต้องโยงถึงวามสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่ายกับผู้เดินทางว่าเป็นอะไรกัน จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองในการขอวีซ่า สำเนาพร้อมตัวจริง
12. กรณีผู้ยื่นประกอบอาชีพอิสระ กรุณาทำหนังสืออธิบ่ายอาชีพและรายได้โดยละเอียดพร้อมแสดงสมุดบัญชีเงินฝากสำเนาพร้อมตัวจริง
13. พาสปอร์ตจีนแดง จะใช้เวลาดำเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอรบกวนให้ส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น (เอกสารชุดนี้ทางบริษัทเป็นผู้ดาเนินการให้ ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60 ปี ต้องมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่รับเข้ากรุ๊ปต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น) ส่วนผู้ที่ทำงาน ต้องแสดงใบอนุญาตทางานเพิ่มเติม
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า
1. Passport China
2. รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นดา ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูป ปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***
3. หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งถ่ายสาเนาพร้อมนาตัวจริงไปสถานทูต
4. ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายสาเนาทุกหน้าพร้อมนาตัวจริงไปสถานทูต
5. ทะเบียนบ้าน ถ่ายสาเนาทุกหน้าพร้อมนาตัวจริงไปสถานทูต
6. ใบอนุญาตทางาน Work permit ถ่ายสาเนาหน้าชื่อบริษัทที่ทางาน พร้อมนาตัวจริงไปสถานทูต
7. สมุดบัญชีเงินฝาก สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจาเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้ถ่ายสาเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย *** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น ***
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 2,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
• กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา)
• ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน
• กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว
• เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 20,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
• พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1956 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์