รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน

9218-tour-japan-6-days

ทัวร์ญี่ปุ่น ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลาก หลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-JP2-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
20.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และ สัมภาระ
23.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวสนามบินคันไซ – สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – เมืองนาโกย่า
07.00 เดินทางถึง สนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลาก หลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ  เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน(เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์”เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักอาทิเช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street
 
 Universal1  Universal2
บ่าย  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  โซน The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ โซนTHE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการใหม่ กับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด ที่จะได้ให้คุณบินได้ ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เครื่องเล่นหวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนได้รอบทิศทางถึง 360 องศาค่ะ บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิ้งดิ่งสูงสุดถึง37.8 เมตร
ค่ำ  รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก BELLEVUE GARDEN HOTEL OR SIMILAR HOTEL หรือเทียบเท่า
ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวเมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้ำยัน และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย
  ช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน้ำชา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ(รองเท้าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบำญี่ปุ่น
  นำท่านชม วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความงามของตัวปราสาทที่สะท้อนกับสระน้ำที่ใสสะอาด
 
 Watkinkakuji1  Watkinkakuji2
12.00  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจำนวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พร้อม กับ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน ที่โรงแรม
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก KASUGAI HOTEL OR SIMILAR [♨]  ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวเมืองนาโงย่า –นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานา - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ  – แช่น้ำแร่
07.00 รับประทานอาหารเช้า (6) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม สถานีรถไฟชินคันเซน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบที่เพาะ พันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากปลาไหลนานาชนิด เช่น พายปลาไหล, ปลาไหลอบซีอิ้ว
 
 Sinkansen1  Sinkansen2
บ่าย รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามเพื่อนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี (ในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลอาจมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศทั้งนี้ทั้งนั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมหน้างานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 
 Talasaprchi1  Talasaprchi2
ค่ำ เดินทางเข้าสู่ที่พัก MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น  เมนูปู
ทัวร์วันที่ 5) ท่องเที่ยวภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว – ถนนอิโจนามิกิ – ช้อปปิ้งโตเกียว
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก
  นำท่านเดินทางสัมผัสความสนุก สนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” อย่างเป็นประสบ การณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม
  ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด
12.00 รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  นำท่านชม ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมีผู้คนจำนวนมากถึง 2.5 ล้านคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี้ ทางด้านตะวันตกย่านนี้ที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้น ตึกแฝดที่เป็นสำนักงานรัฐบาลซึ่งด้านบนของตึกนี้เปิดให้ประชาชมเข้าชมฟรี ส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโชะ เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 
 Shinjuku1  Shinjuku2
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้าน อาหาร....
  เดินทางเข้าสู่ที่พัก ROSE GARDEN HOTEL OR SIMILAR หรือเทียบเท่า [3 ดาว]
ทัวร์วันที่ 5) ท่องเที่ยววัดอาซากุซะ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

นำท่านชม วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ

 
 Watrasakusa1  Watrasakusa2
  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น
12.00 อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
17.25 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
21.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน 
6. ไม่มีแจกกระเป๋า
7. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 
เงื่อนไขการชำระเงิน
1. สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท (หลังการจอง 3 วัน ทำการฯ)
2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทำการ
3. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
4. การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คือมัดจำทั้งหมด
5. ยกเลิกล่วงหน้า 30 – 44 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำท่านละ 1,000 / 2,000 บาท
6. ยกเลิกล่วงหน้า 15 – 29 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำท่านละ 3,000 / 6,000 บาท
7. ยกเลิกหลัง 14 วันก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการ 100 %
8. ยกเลิกจากกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา
method-of-payment
การยกเลิก
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านขึ้นไป
2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
3. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว 
หมายเหตุ
1. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่ากรุ๊ปประเทศญี่ปุ่น (กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน)
กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย
เอกสารในการยื่นขอ VISA JAPAN

เดินทางไปและกลับ ไม่พร้อมกรุ๊ปทางบริษัทไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ สถานทูตจะเช็คข้อมูลกับท่านโดยตรง
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (แนบพร้อมเอกสารยื่นกรุ๊ป) สำหรับวีซ่ากรุ๊ปต้องนำพาสปอร์ตกลับมารายงานกับสถานทูต
1. หนังสือเดินทางไทย อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับอย่างน้อย 3 หน้าขึ้นไป
1.1 หากเคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นนับย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาแสดงประกอบหลักฐานด้วยเช่นกัน
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟันไม่สวมแว่นดำ ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ
*** ห้ามใช้รูป ปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***
กรุณาอย่าแม็กรูปติดมากับพาสปอร์ตหรือเอกสาร และห้ามเขียนชื่อหลังรูปถ่าย หากรูปมีรอยแม็กหรือน้ำหมึก ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาในการออกหน้าวีซ่า
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนารายการหน้าเกี่ยวกับบ้านหน้าที่ 1 และ หน้าชื่อผู้เดินทาง)
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตรสำหรับผู้เดินทางอายุไม่ถึง 15 ปี
5. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
6. หลักฐานการเงิน
6.1 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจำเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้ถ่ายสำเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
*** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น ***
7. หนังสือรับรองการทำงาน
7.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
7.2 กรณีข้าราชการ หนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด ระบุตำแหน่งและเงินเดือน จากต้นสังกัด เป็นภาษาอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ
7.3 กรณีเป็นเจ้าของกิจการให้ใช้หนังสือรับรองบริษัท คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันเดินทาง
7.4 กรณีประกอบอาชีพค้าขายให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าทางสถานทูตไม่รับพิจารณาใบเสียภาษี
8. หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา
8.1 นักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
8.2 นักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน
8.3 กรณีศึกษาอยู่ต่างประเทศ ใช้บัตรนักศึกษา
9. กรณีเป็นแม่บ้าน สามารถใช้หลักฐานการเงินของตนเองหรือของสามีและหลักฐานการทำงานของสามี พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านและสมรส
10. กรณีบิดา และ มารดา ไม่ได้เดินทางไปกับบุตร แต่ออกค่าใช้จ่ายให้ เอกสารใช้ดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษ / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัก 6 เดือน หรือฝากประจำเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน)
11. กรณีญาติ หรือผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษ / สำเนาสุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจำเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน)
** หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายระบุถึงความสัมพันธ์**สำคัญมากเพราะต้องโยงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่ายกับผู้เดินทางว่าเป็นอะไรกัน จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองในการขอวีซ่า
12. พาสปอร์ตจีนแดง จะใช้เวลาดำเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอรบกวนให้ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น(เอกสารชุดนี้ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60 ปี ต้องมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่รับเข้ากรุ๊ปต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น)
ส่วนผู้ที่ทำงาน ต้องแสดงใบอนุญาตทำงานเพิ่มเติม
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า
12.1 Passport China
12.2 รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นดำ ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ
*** ห้ามใช้รูปปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***
12.3 หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งถ่ายสำเนาพร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
12.4 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้าพร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
12.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนาทุกหน้าพร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
12.6 ใบอนุญาตทำงาน Work permit ถ่ายสำเนาหน้าชื่อบริษัทที่ทำงาน พร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
12.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจำเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) .ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้ถ่ายสำเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
*** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น ***
หมายเหตุ
***ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเดินทางไป-กลับไม่พร้อมกรุ๊ปลูกค้าจะต้องยื่น*วีซ่าเดี่ยว*โดยลูกค้าจะต้องนำเอกสารตัวจริงทุกอย่างไปแสดงที่สถานทูตด้วยตัวตนเอง โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกที่สถานฑูต สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นภายใน 5 ปี อยู่รวมกัน ไป - กลับ ไม่เกิน 15 วันไม่ต้องแสดงเอกสารตัวจริง ทางบริษัทสามารถยื่นวีซ่าของท่านได้ตามปกติ
****กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดในแบบสอบถามให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการขอวีซ่า
**กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง**
***ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจจะทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่นี้
***หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฏิเสธพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทางสถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า
***ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งจะไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ
แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 
กรณียื่นวีซ่าเดี่ยวโชว์ตัว
- หากทางบริษัทฯ ตรวจเอกสารท่านแล้ว ไม่ตรงตามเงื่อนไขของการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป
- กรณีท่านต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางก่อนวันเดินทาง และไม่เคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นภายใน 5 ปี จะต้องนำเอกสารหลังฐานตัวจริงทุกอย่างพร้อมสำเนาแนบมาด้วย ณ วันที่โชว์ตัว สถานที่โชว์ตัว ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC = Japan Visa Application Center)
สถานที่ : อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน-15 กรุงเทพฯ (มีทางเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) หมายเลขโทรศัพท์ : 02-632-1541
*** เบอร์โทรติดต่อลูกค้า (สำคัญมาก)
REMARK
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น
*** กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด รวมถึงท่านที่ยื่นวีซ่าเดี่ยว ด้วยตนเอง แต่ได้มีการอ้างอิงถึงญาติซึ่งทำการยื่นวีซ่าในกรุ๊ป

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1534 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์