รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน (TG)

8932-tour-macau-zhuhai-3-days-thai-smile

 

โปรแกรมทัวร์มาเก๊า  จะพาท่านเที่ยวชมเมืองมาเก๊าแบบจุใจ สักการะขอพรที่รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม พาท่านนั่งรถชมวิวเรียบชายหาด เที่ยวชมโบสถ์เซนต์ปอล ตึกลีอันเซนาโดที่ย่านเซนาโดสแควร์ พร้อมชมความสวยงามตลอดสองฝั่งข้างทาง สัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัส  และในโปรแกรมทัวร์มาเก๊านี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JCHA3-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินมาเก๊า – City Tour (Kun Yam Statue, Ruins of St. Paul’s, Senado Square) – Venetian – Zhuhai (-/L/D)

06.00

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ ….. สายการบินไทยสไมล์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

08.05

ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ …..

11.55

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศจีน ตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะไทปา เปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2538 หลังจากนั้นสนามบินแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดหมายหลักในการเดินทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน ในปี พ.ศ. 2549 มีผู้โดยสารประมาณ 5 ล้านคน และมีปริมาณสินค้ากว่า 2 แสนตัน
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร …..

 

พาไปสักการะ ขอพรที่ รูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Statue) รูปปั้นนี้ สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน ตั้งอยูที่ถนน Avenida Dr. Sun-Yat SenRuins of St. Paul’s ซากวิหารเซนต์พอล ซากวิหารแห่งนี้เคยถูกขนานนามว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เดิมเคยที่ตั้งของ St. Paul's College and the Cathedral of St. Paul วิหารนี้ถูกสร้างขึ้นระหว่างปีคศ. 1602-140 โดยคณะ Jesuits จากนั้นได้ทลายลงเพราะเหตุเพลิงไหม้ขณะพายุไต้ฝุ่นเข้าถล่มเมื่อวันที่ 26 มกราคม 1835 ทางกองทัพโปรตุเกสจึงได้ปล่อยทิ้งร้างไว้จากนั้นได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่ระหว่างปี 1620-1627 โดย Carlo Spinola โดยมีเพียงด้านหน้าเท่านั้น ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน 29 มรดกทางวัฒนธรรมของมาเก๊า นำท่านเดินทางไป Senado Square จตุรัสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 19-20 เป็นศูนย์กลางของสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ ซากประตูเซนต์ปอล ตึกลีอัลเซนาโด สำนักแห่งความเมตตา และโบสถ์เซนต์โดมินิค ทั้งหมดนี้สามารถเดินไปได้ด้วยเท้า ที่จริงแล้วยังสามารถเดินต่อไปเที่ยวได้ถึงคาสิโนลิสบัวเลยทีเดียว (ประมาณรถเมล์สามป้าย) รอบๆจตุรัสเป็นตึกเก่าซึ่งถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆ ร้านอาหารชื่อดัง ส่วนตามซอกซอยก็จะเป็นร้านเล็กๆ ร้าน Street Food ต่างๆ วันหยุดคนจะเยอะมากๆเพราะเป็นเหมือนจุดนัดพบก่อนจะพากันไปยังที่เที่ยวต่างๆ ชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส ให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย

18.00

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ณ ภัตตาคาร .....

18.00

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ….. หรือเทียบเท่า ( 3 ดาว )

ทัวร์วันที่ 2 City tour (Lover Road, Fisher Girl, Silk Shop, Jade Shop Baicao Tang ) (B/L/D)

07.00

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00

หลังอาหารพาท่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ นําท่านแวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล จากนั้นนำชม Silk Shop ศูนย์ผ้าไหมคุณภาพที่การันตีคุณภาพโดยรัฐบาล พบกับสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ที่ทำจากผ้าไหมจีน ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงขั้นตอนการผลิต ซึ่งคุณสมบัติของผ้าไหมจีน คืออากาศร้อนไหมจะเย็น อาการเย็นหรือหนาวไหมจะอุ่น สวมใส่สบาย ไม่ติดตัว นำท่านซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนม เลียนแบบ ในราคาแสนถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ที่ย่านหล่อหวู่สะดวกสบายกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อขายส่งฝั่งฮ่องกงและต่างประเทศ อิสระช้อปปิ้งที่ Jade Shop Baicao Tang

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร …..

13.00

เดินทางสู่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย (zhuhai underground market) ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่ มีสินค้าให้เลือกซื้อหมด ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นเข้าชมสวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิง ที่นครปักกิ่ง หลังถูกทำลายโดยพันธมิตรในปี คศ. 1860 และ เสียหายจนยากแก่การบูรณะ สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่

18.00

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ ภัตตาคาร ….

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ..... หรือเทียบเท่า ( 3 ดาว )

ทัวร์วันที่ 3 สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ (B/-/-)

07.00

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า

08.00

เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ …..

12.40

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุ
2. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ
3. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
4. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
6. มัคคุเทศก์ฝั่งลาว, ค่าเอกสารผ่านด่าน, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก / ค่าซักรีดในโรงแรม / ค่าโทรศัพท์
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ (ไกด์+คนขับรถ วันละ 100 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน)
สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 3,000 บาท

method-of-payment-northeast
เอกสารที่ต้องใช้
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือ 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
หมายเหตุ
- ชาวต่างชาติ ที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
- รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้ หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
การยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30% และค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนวณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1643 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์