รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์สวนผึ้ง ราชบุรี 3 วัน

วัดหนองหอย

เที่ยวชม วัดหนองหอย นมัสการพระโพธิสัตวกวนอิมองค์ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล เที่ยวชม ถ้ำเขาบิน ถ้ำที่มีความงดงามมากที่สุดในราชบุรี ภายในแบ่งเป็น ห้องย่อย 8 ห้อง มีความสวยงามของหินงอกหินย้อยแปลกตามากมาย เที่ยว Scenery resort & Farm รีสอร์ทในฝัน มีมุมถ่ายรูปมากมาย

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-RBR1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ราชบุรี - วัดหนองหอย - ถ้ำเขาบิน

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ราชบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)

10.00

เที่ยวชม วัดหนองหอย นมัสการพระโพธิสัตวกวนอิมองค์ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล

 
วัดหนองหอย 

 

เที่ยวชม ถ้ำเขาบิน ถ้ำที่มีความงดงามมากที่สุดในราชบุรี ภายในแบ่งเป็น ห้องย่อย 8 ห้อง มีความสวยงามของหินงอกหินย้อยแปลกตามากมาย

 
ถ้ำเขาบิน 

12.00 

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารไปกันใหญ่ สวนผึ้ง

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารครัวตะนาวศรี 2
  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ทัวร์วันที่ 2) Scenery resort & Farm -  สวนผึ้งออร์คิด - ตลาดน้ำสวนผึ้ง The Veneto

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00

เที่ยว Scenery resort & Farm รีสอร์ทในฝัน มีมุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะ ฟาร์มแกะ และทุ่งหญ้า อันเป็นสัญลักษณ์ของรีสอร์ทแห่งนี้

 
Scenery resort & Farm1 
10.30 ชมความงามของราชินีแห่งมวลดอกไม้ ดอกกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ ณ สวนผึ้งออร์คิด
 
www.เที่ยวราชบุรี.comสวนผึ้งออร์คิด 

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารอิ่มเพลิน

13.00

เที่ยวชม ตลาดน้ำสวนผึ้ง The Veneto มีกิจกรรมมากมาย เช่น พายเรือ นวดแผนไทย และร้านขายของที่ระลึกมากมาย

 
ตลาดน้ำสวนผึ้งเวเนโต้ 
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) บ้านหอมเทียน – องค์พระปฐมเจดีย์ - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.30 ชมแหล่งผลิตเทียนหอม ณ บ้านหอมเทียน เลือกซื้อเทียนหอมหลากหลายแบบตามอัธยาศัย และถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เก๋ๆ มากมาย
 
www.เที่ยวราชบุรี.comบ้านเทียนหอม 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร.....
13.00 นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ จ. นครปฐม
14.00

นำทุกท่านไหว้ องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ ตั้งอยู่ในตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ห่างจากกรุงเทพประมาณ 60 กิโลเมตร นับว่าเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทย สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงส่งสมณทูตมาเผยแผ่พระศาสนา นักปราชญ์ทางโบราณคดีเห็นพ้องกันว่า พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ เป็นสมณทูตและมาตั้งหลักฐานประกาศหลักธรรมคำสอนที่นครปฐมป็นครั้งแรก ในพุทธศตวรรษที่ ๓ และได้สร้างพระเจดีย์ทรงบาตรคว่ำ แบบเจดีย์สาญจิในประเทศอินเดียไว้

 
องค์พระปฐมเจดีย์ 
  จากนั้นให้ท่านได้ ซื้อของดี ของฝาก เมืองนครปฐม เช่น ข้าวหลาม บะจ่าง กระบอกไม้ไผ่
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1364 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์