รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เพชรบูรณ์ 2 วัน

9160-tour-phet-cha-bun-2-days

โปรแกรมทัวร์ จ. เพชรบูรณ์ 2 วัน นำท่านเข้าไปยัง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เดินเท้าไปยัง ผาชูธง ลานหินปุ่ม ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม และบนเส้นทางยังจะได้พบกับความเขียวชอุ่มของ มอสที่เขียวสดขึ้นตัดกับแนวพื้นหิน พระตำหนักเขาค้อ บนยอด เขาย่า อันงดงามดารดาษไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และเป็นจุดสูงสุดของเขาค้ออีกด้วย

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-PNB2-2BKK 

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. เพชรบูรณ์ -อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ - พระตำหนักเขาย่า - พิพิธภัณฑ์อาวุธสงคราม

06.00

พร้อมที่ จุดนัดพบ กรุงเทพฯ มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก

07.00

จากนั้นนำท่านออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบูรณ์

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2)  ณ ร้านขนมจีนหน้าวัง หล่มเก่า
  หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
  เดินทางถึง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ ขึ้นสู่เขาค้อ เชิญพิสูจน์ความมหัศจรรย์ ความแปลกประหลาดที่ต้องพบด้วยตาตนเองที่เนินมหัศจรรย์ ขึ้นสู่ เขาย่า ชม  พระตำหนักเขาย่า และทิวทัศน์บนยอดเขา สัมผัสธรรมชาติ อันสวยงาม
 
www.edtguide.comตำหนักเขาย่า 
  จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์อาวุธสงคราม และ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ รับฟังประวัติความเป็นมา และเรื่องราวการต่อสู้ในอดีต
 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก

 18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า   - ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  ชม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย อ.นครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2527 เป็นพื้นที่ที่ มีธรรมชาติแปลก และสวยงาม ทั้งยังเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์เป็นยุทธภูมิ ที่สำคัญ อันเนื่องจากความขัดแย้งของลัทธิ และแนว ความคิดทางการเมือง อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้าจึงเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่รักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ ของการสู้รบและความสวยงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ลักษณะภูมิอากาศภูหินร่องกล้ามีลักษณะภูมิอากาศคล้าย ภูกระดึงและภูหลวง เนื่องจากมีความสูง ในระดับไล่เลี่ยกัน อากาศจะหนาวเย็นเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาว อุณหภูมิ จะต่ำประมาณ 4 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอากาศจะเย็นสบาย ฝนตกชุกในฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 18-25 องศาเซลเซียส
 
www.travel.mthai.comภูหินร่องกล้า 

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร…..

13.00  แวะชม ไร่กำนัลจุล ไร่สวนเกษตรแบบผสมผสาน บุกเบิกนำเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเกษตร  อุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ประสบความสำเร็จมายาวนานถึง 80 ปี  ปัจจุบันไร่กำนันจุลเป็นศูนย์รวมของฝากสินค้าทางการเกษตรภายใต้แบรนด์ “ไร่กำนันจุล” มีให้เลือกมากมายกว่า 200 รายการ และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นรู้จักกันมานานแสนนานของไร่กำนันจุล คือ “ปลาส้ม”
  ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ อย่างสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1380 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์