รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์อุบล 1 วัน โปรแกรมเที่ยวผาแต้ม-สามพันโบก (เริ่มอุบล)

190-tour-ubon-1-day-program-pha-tam-sam-phan-bok

โปรแกรมทัวร์อุบล ยอดนิยมตลอดกาล ถ้ามาทัวร์อุบลต้องมาทั้งสองแห่งนี้ ตามรอยพี่เบิร์ด ธงชัยในโฆษณา ททท ที่สามพันโบกและอีกแห่งคืออุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมภาพสีก่อนประวิติศาสตร์ที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย  และในโปรแกรมทัวร์อุบลนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-UBN3-1UBN

 

ทัวร์วันเดียว ท่องเที่ยว แม่น้ำสองสี - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - เสาเฉลียง - ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ - น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกรู) - สามพันโบก - หาดสลึง - วัดพระใต้ (พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ)

เช้า

ต้อนรับคณะทัวร์สู่เมืองดอกบัวงาม จ.อุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่ New View Tour ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก...

นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังอำเภอโขงเจียม ชมปรากฎการณ์ แม่น้ำสองสี ที่เป็นการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำทั้งสองสายจะมีสีของน้ำต่างกันแม่น้ำมูลจะมีสีฟ้าคราม ส่วนแม่น้ำโขงจะมีสีแดงขุ่น เหมือนสีปูน ดั่งที่ได้ยินว่า "โขงสีปูนมูลสีคราม"

สมควรแก่เวลาออกเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชม เสาเฉลียง อยู่ก่อนถึงผาแต้มประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ และลมนับล้านปี มีลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่มากมาย ซึ่งหินดังกล่าวจะปรากฏเห็นซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยู่ในเนื้อหิน ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่า เมื่อประมาณล้านกว่าปีมาแล้ว บริเวณนี้คงจะเป็นทะเลมาก่อน ชาวบ้านบริเวณนี้เรียกเสาหินที่คล้ายดอกเห็ด นี้ว่า “เสาเฉลียง” ซึ่งแผลงมาจากคำว่า “สะเลียง” ที่หมายถึง “เสาหิน”

จากนั้นชม ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ โดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 3,000-4,000 ปี เมื่อดูจากแม่น้ำโขง จะเห็นเป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ ในบริเวณที่เป็นหน้าผา จะปรากฏภาพเขียนสีโบราณเรียงรายตามความยาวของหน้าผาติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ำกว่า 300 ภาพซึ่งเป็นจำนวนภาพเขียนสีโบราณ ที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทย และต่างประเทศลักษณะของภาพแบ่งออก ได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ภาพคนทำนา ภาพสัตว์ ภาพมือ ภาพลายเรขาคณิตและภาพตุ้ม (เครื่องมือจับปลาของชาวประมงริมโขง) จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังอำเภอโพธิ์ไทร

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหารบ้านสองคอน

บ่าย

นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ชม มหัศจรรย์แก่งหิน สามพันโบก หรือ "แกรนด์แคนยอนเมืองไทย" เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน) ทั้งนี้ ที่เรียกว่า "สามพันโบก" เพราะบนแก่งหินมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง (คำว่า "โบก" เป็นภาษาลาว แปลว่า "แอ่ง") จึงเรียกที่นี่ว่าสามพันโบก และล่องเรือชมแก่งสองคอน (ค่าล่องเรือไม่ได้รวมอยู่ในรายการ) ปากบ้อง ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำโขงแคบที่สุด ตลอดระยะทางยาวกว่า 700 กิโลเมตร โดยมีความกว้างของแม่น้ำเพียง 56 เมตร หินหัวพะเนียง เกาะหินขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขง รูปลักษณ์แปลกตาที่ขนาบข้างด้วย 2 แก่ง น้ำโขง ทำให้แม่น้ำโขงแยกออกเป็นสองสาย หรือสองคอนในภาษาท้องถิ่นหาดหงส์ เนินทรายชายโขงขนาดมหึมา หาดหินสี หลักศิลาเลข เป็นการวัดระดับน้ำโขงในสมัยฝรั่งเศส

ทุ่งหินเหลื่อม ทุ่งก้อนหินมันวาวราวกับเซรามิคธรรมชาติ

(***หากเป็นช่วงฤดูฝน จะพาคณะทัวร์ไปชม น้ำตกแสงจันทร์ หรือ น้ำตกลงรู แทน เนื่องจาก; สามพันโบก จะจมอยู่ใต้แม่น้ำโขงในฤดูน้ำหลาก ช่วงเดือน มิ.ย. - พ.ย.)

อิสระกับการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก พร้อมชมความสวยงามของหาดทรายขาวบริเวณ หาดสลึง ซึ่งเป็น หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำโขง ในฤดูแล้ง ประมาณมกราคม-มิถุนายน เมื่อน้ำในแม่น้ำโขง ลดระดับลง จะมีหาดทรายที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ในบริเวณใกล้เคียงกัน

สมควรแก่เวลานำคณะทัวร์เดินทางไปนมัสการ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อวัดใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยอิฐ ผสมปูนขาว ขนาดหน้าตักกว้าง 2.90 เมตร สูง 4.36 เมตร มีอายุเก่าแก่และเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนไทยและลาว ปัจจุบัน ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระโต บ้านปากแซง ตำบลพะลาน กิ่ง อำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี

สมควรแก่เวลาขอจบรายการท่องเที่ยว พร้อมส่งท่านยังจุดหมายในตัวเมือง จ.อุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพและความประทับใจหรือซื้อโปรแกรมเที่ยวต่อ เชิญเลือกตามอัธยาศัย

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
3. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากอุบลราชธานี
4. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
5. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท และค่าประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
7. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
8. หมวกท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์
หมายเหตุ
1. ชาวต่างชาติที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
2. รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 30 %
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment-northeast
ยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 % และค่าใช้จ่าย 25 % ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนาณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 420 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์