รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์อุบลและทัวร์ลาวใต้ 4 วัน (เริ่มอุบล)

7381-tour-ubon-and-tour-south-laos-4-days

โปรแกรมทัวร์อุบลควบลาวใต้  ซึ่งท่านจะไม่ผิดหวังกับการชมมหัศจรรย์แก่งหิน สามพันโบกหรือแกรนด์แคนยอนเมืองไทย เนินทรายชายโขงขนาดมหึมา หาดหินสี หลักศิลาเลข เดินทางไปนมัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เดินทางสู่ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง และในโปรแกรมทัวร์อุบลควบลาวใต้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

tour-price ท่านละ (เช็คใต้รายละเอียดโปรแกรม)
 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code TH-LAG7-4UBN

 

ทัวร์วันที่ 1) ท่องเที่ยว แม่น้ำสองสี - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - เสาเฉลียง - ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ - น้ำตกแสงจันทร์ - สามพันโบก - หาดสลึง - วัดพระโต้ (พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ)

เช้า

ต้อนรับคณะทัวร์สู่เมืองดอกบัวงาม จ.อุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่ New View Tour ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก...

นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังอำเภอโขงเจียม ชมปรากฎการณ์ แม่น้ำสองสี ที่เป็นการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำทั้งสองสายจะมีสีของน้ำต่างกันแม่น้ำมูลจะมีสีฟ้าคราม ส่วนแม่น้ำโขงจะมีสีแดงขุ่น เหมือนสีปูน ดั่งที่ได้ยินว่า "โขงสีปูนมูลสีคราม"

สมควรแก่เวลาออกเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

ชม เสาเฉลียง อยู่ก่อนถึงผาแต้มประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ และลมนับล้านปี มีลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่มากมาย ซึ่งหินดังกล่าวจะปรากฏเห็นซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยู่ในเนื้อหิน ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่า เมื่อประมาณล้านกว่าปีมาแล้ว บริเวณนี้คงจะเป็นทะเลมาก่อน ชาวบ้านบริเวณนี้เรียกเสาหินที่คล้ายดอกเห็ด นี้ว่า “เสาเฉลียง” ซึ่งแผลงมาจากคำว่า “สะเลียง” ที่หมายถึง “เสาหิน”

จากนั้นชม ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ โดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 3,000-4,000 ปี เมื่อดูจากแม่น้ำโขง จะเห็นเป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ ในบริเวณที่เป็นหน้าผา จะปรากฏภาพเขียนสีโบราณเรียงรายตามความยาวของหน้าผาติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ำกว่า 300 ภาพซึ่งเป็นจำนวนภาพเขียนสีโบราณ ที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทย และต่างประเทศลักษณะของภาพแบ่งออก ได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ภาพคนทำนา ภาพสัตว์ ภาพมือ ภาพลายเรขาคณิตและภาพตุ้ม (เครื่องมือจับปลาของชาวประมงริมโขง) จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังอำเภอโพธิ์ไทร

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหารบ้านสองคอน

บ่าย

นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ชม มหัศจรรย์แก่งหิน สามพันโบก หรือ "แกรนด์แคนยอนเมืองไทย" เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน) ทั้งนี้ ที่เรียกว่า "สามพันโบก" เพราะบนแก่งหินมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง (คำว่า "โบก" เป็นภาษาลาว แปลว่า "แอ่ง") จึงเรียกที่นี่ว่าสามพันโบก และล่องเรือชมแก่งสองคอน (ค่าล่องเรือไม่ได้รวมอยู่ในรายการ) ปากบ้อง ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำโขงแคบที่สุด ตลอดระยะทางยาวกว่า 700 กิโลเมตร โดยมีความกว้างของแม่น้ำเพียง 56 เมตร หินหัวพะเนียง เกาะหินขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขง รูปลักษณ์แปลกตาที่ขนาบข้างด้วย 2 แก่ง น้ำโขง ทำให้แม่น้ำโขงแยกออกเป็นสองสาย หรือสองคอนในภาษาท้องถิ่นหาดหงส์ เนินทรายชายโขงขนาดมหึมา หาดหินสี หลักศิลาเลข เป็นการวัดระดับน้ำโขงในสมัยฝรั่งเศส

ทุ่งหินเหลื่อม ทุ่งก้อนหินมันวาวราวกับเซรามิคธรรมชาติ

(***หากเป็นช่วงฤดูฝน จะพาคณะทัวร์ไปชม น้ำตกแสงจันทร์ หรือ น้ำตกลงรู แทน เนื่องจากสามพันโบกจะจมอยู่ใต้แม่น้ำโขงในฤดูน้ำหลาก ช่วงเดือน มิ.ย – พ.ย.) อิสระกับการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

พร้อมชมความสวยงามของหาดทรายขาวบริเวณ หาดสลึง ซึ่งเป็น หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำโขง ในฤดูแล้ง ประมาณมกราคม-มิถุนายน เมื่อน้ำในแม่น้ำโขง ลดระดับลง จะมีหาดทรายที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ในบริเวณใกล้เคียงกัน

สมควรแก่เวลานำคณะทัวร์เดินทางไปนมัสการ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ณ วัดพระโต หรือ วัดปากแซงพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยอิฐ ผสมปูนขาว ขนาดหน้าตักกว้าง 2.90 เมตร สูง 4.36 เมตร มีอายุเก่าแก่และเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนไทยและลาว ปัจจุบัน ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระโต บ้านปากแซง ตำบลพะลาน กิ่ง อำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี

17.30

นำท่านเข้าพัก โรงแรมอุบลโฮเต็ล (9 ชั้น)

19.00

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารท๊อป วิว ณ ชั้น 9 โรงแรมอุบลโฮเต็ล (9 ชั้น) ชมบรรยากาศยามราตรีของใจกลางเมืองอุบล ที่หาชมได้เพียงแห่งเดียวที่นี่ ซึ่งท่านสามารถชมวิวใจกลางงานประกวด ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงแรมแห่งนี้ พร้อมกันนี้ ที่นี่มีร้องเพลงคาราโอเกะ และฟลอร์เต้นลีลาศไว้บริการท่านฟรี !

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวท่องเที่ยวอุบลราชธานี - ด่านช่องเม็ก-วังเต่า - ปราสาทวัดพู

07.00

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ร้านสามชัยกาแฟ

นำท่านออกเดินทางสู่ด่านชายแดน ช่องเม็ก – วังเต่า ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านฝั่งไทยและด่านฝั่งลาวพร้อมนำท่านเดินทางสู่แขวงจำปาสัก ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศลาวติดชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา มีเมืองปากเซเป็นเมืองหลักของแขวง และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของลาว (รองจากเวียงจันทน์และเมืองไกสอน พมวิหาน)

นำท่าน ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านฝั่งไทยและด่านฝั่งลาว

09.00

นำท่านออกเดินทางด้วย รถปรับอากาศ VIP สู่ แขวงจำปาสัก ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศลาว ติดชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา มีเมืองปากเซเป็นเมืองหลักของแขวง และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของลาว (รองจากเวียงจันทน์และเมืองไกสอน พมวิหาน)

11.30

รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหารมณีพร

นำท่านออกเดินทางเดินทางสู่ ปราสาทวัดพู โบราณสถานในประเทศลาว ซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาว ตั้งอยู่บนเนินเขาภู หรือเรียกกันว่า ภูควาย ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาส้กประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับ เขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน

สมควรแก่เวลากลับสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

18.00

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหารเดลต้า

19.00

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ หรือ จำปาสักแกรนด์ หรือเทียบเท่า...(คืนที่ 1)...คืนนี้หลับฝันดี...ราตรีสวัสดิ์...

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยว ปากเซ - น้ำตกคอนพะเพ็ง - ต้นมณีโคตร - น้ำตกหลี่ผี - วัดพูเสร่า

07.00

สบายดี...จำปาศักดิ์ รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านออกเดินทางเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการ่าเอเชีย) เป็นน้ำตกที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแม้จะมีชั้นของหินไม่สูงมากนัก แต่กระแสน้ำที่ไหนถามโถมลงมามีความรุนแรงมาก ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมา

พร้อมชมความแข็งแรงของ ต้นมณีโคตร ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางน้ำตก ต้นไม้นี่เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คนลาวให้ความเชื่อถือในการเสียงทาย

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ ร้านอาหารบริเวณน้ำตกคอนพะเพ็ง

13.00

ออกเดินทางสู่ท่าเรือนากระสัง เพื่อต่อนั่งเรือหางยาวลัดเลาะแม่น้ำโขงสู่บ้านดอนคอน จากนั้นต่อรถห้าแถวเดินทางเลาะริมแม่น้ำโขงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะพบกับความมหัสจรรย์กับธรรมชาติกับ น้ำตกหลี่ผี พร้อมชมมหานทีสี่พันดอน ซึ่งที่นี่ท่านจะเห็นสายน้ำจำนวนมากในแก่งหลี่ผีที่ไหลถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาด้วยกำลังแรงแตกเป็นละอองสีขาวไปทั่วแก่งดูสวยงามตื่นตามาก

พาท่านแวะ วัดพูเสร่า ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมาก มีพระเรียงรายอยู่มากมายหลายองค์ พร้อมกับพระอาทิตย์ยามเย็นบนการบรรจบกันระหว่างแม่น้ำเซโดนกับแม่น้ำโขง หรือที่เรียกกันว่าแม่น้ำสองสี

18.00

รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านอาหารแพบ้านลาว

19.00

นำท่านเข้าพัก โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ หรือ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ หรือเทียบเท่า...(คืนที่ 2)...คืนนี้หลับฝันดี...ราตรีสวัสดิ์...เช่นเคย

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยว ตลาดดาวเรือง - น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - ไร่ชา-กาแฟ - น้ำตกตาดผาส้วม - หมู่บ้านชนเผ่า - ตลาดปลอดภาษี - วังเต่า-ด่านช่องเม็ก - อุบลราชธานี - ช้อปปิ้งของฝากอุบลฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเยี่ยมชมบรรยากาศตลาดเช้า เมืองปากเซ แขวงจำปาสักชาวลาวที่ ตลาดดาวเรือง ที่ตลาดแห่งนี้ขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ร่วมทั้งอาหารการกิน พืช ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ฯลฯ และที่นี่ยังเป็น ศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของลาวใต้ มีสินค้า อาทิ เครื่องเงิน เครื่องทอง ทับทิม สินค้าจากเมืองจีน ฯลฯ

09.00

ออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดเยือง อันเป็นน้ำตกที่ที่ท่านสามารถดินชมความงามได้ใกล้ชิดถึงตัวน้ำตก ชื่นชมความงดงามของสายน้ำสีขาวที่ไหลออกมาตกกระทบกับโขดหินสีดำได้อย่างละลานตา และได้รับสมญานามว่าน้ำตก "ขาอ่อนสาวลาว"

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของแขวงจำปาสักสูงราว 120 เมตร ได้รับสมญานามว่าเป็น น้ำตก "น้องเมีย" เป็นอย่างไรต้องลองไปชม

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางชม ไร่ชา-กาแฟ ชมการสาธิตการคั่วชา ฯลฯ

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดผาส้วม จุดมุ่งมหายที่ทุกท่านรอคอย

12.30

รับประทานอาหารเที่ยง (10) ณ ร้านอาหารตาดผาส้วม ซึ่งเป็นร้านอาหารที่สามารถมองเห็นตัวน้ำตกตาดผาส้วมได้เลย ได้บรรยากาศในการรับประทานอาหารอีกบรรยายกาศหนึ่งที่สุดประทับใจ

13.30

นำท่านชม น้ำตกตาดผาส้วม น้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดทั้งปีและมีธรรมชาติป่าไม้ที่ให้ร่มเงา ความชุ่มชื่นและร่มเย็น ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสไอน้ำอันเย็นฉ่ำ

นำชม หมู่บ้านชนเผ่า ซึ่งอนุรักษ์ วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ไว้อย่างดี ทั้งเผ่าจก เผ่ากระเต็น ฯลฯ ภายในบริเวณน้ำตก

15.00

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ด่านวังเต่า 

และนำท่านช๊อปปิ้งที่ตลาดชายแดนวังเต่า ตลาดปลอดภาษี (Duty Free) พร้อมทั้งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ฝั่งไทย

17.30

จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้ง ของฝากซื้อของดีเมืองอุบลฯ เช่น หมูยอ แหนมกระดูกหมู แคปหมู ปลาส้มฯลฯ

18.00

นำส่งท่านตามจุดส่งของท่าน...ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการนิววิวทัวร์

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
2. ค่าอาหารว่าง 8 มื้อ
3. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากอุบลราชธานี
4. ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน
5. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
6. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท และค่าประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
8. มัคคุเทศก์ฝั่งไทย-ลาว, ค่าเอกสารผ่านแดน, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ (กรณีเดินทาง 2-3 ท่าน จะไม่มีไกด์ฝั่งไทย เนื่องจากพื้นที่นั่งค่อนข้างเบียดสำหรับการเดินทางโดยรถเก๋ง)
9. หมวกท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์
หมายเหตุ
1. ชาวต่างชาติที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
2. รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
เอกสารเดินทาง
1. ผู้ใหญ่ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง)
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด, พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 30 %
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment-northeast
ยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 % และค่าใช้จ่าย 25 % ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนาณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1203 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์