รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์สัตหีบ-พัทยา 3 วัน

9129-tour-sattahip-pattaya-3-days

แพคเก็จทัวร์ เกาะแสมสาร นำท่านลงเรือไป เกาะแสมสาร เพื่อ ดำน้ำดูปะการัง (ให้ท่านเตรียมชุดสำหรับดำน้ำด้วย) ขี่จักรยานเล่นรอบเกาะ และเล่นน้ำทะเล ชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านชีววิทยา เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CBI3-3BKK 

 

ทัวร์วันที่ 1) จ.อุบลราชธานี - อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี – เกาะแสมสาร - ขี่จักรยานเล่นรอบเกาะ และเล่นน้ำทะเล

24.00

พร้อมกันที่ จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

24.30

ออกเดินทางสู่ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

08.00 รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร.....
10.00  ถึง อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
  นำท่านลงเรือไป เกาะแสมสาร เพื่อ ดำน้ำดูปะการัง (ให้ท่านเตรียมชุดสำหรับดำน้ำด้วย)
 
www.sanook.comเกาะแสมสาร 
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (2) แบบกล่อง
  ขี่จักรยานเล่นรอบเกาะ และเล่นน้ำทะเล (ให้ท่านเตรียมชุดสำหรับไปเล่นน้ำด้วย)
14.00 เดินทางกลับจากเกาะ เข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารค่ำ 3) ณ ร้านอาหาร.....
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล - พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ และทะเลไทย – เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ - หาดเตยงาม หรือ หาดนางรำ - กิจกรรมสังสรรค์พนักงาน Outdoor ริมชายหาด

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.00

เดินทางออกจากที่พักไป ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านชีววิทยา เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล สำหรับการเข้าชม จะมีวิทยาการให้การรับรอง จัดให้มีการบรรยาย  ชมวีดีทัศน์  นำชมนิทรรศการ กับการเยี่ยมชมความน่ารักของเต่าทะเลที่บ่ออนุบาล  ท่านจะได้สัมผัสกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล อย่างใกล้ชิด

 
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ 
11.00 เข้าชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ และทะเลไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สากลเรียกว่า Natural History Museum อันเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุธรรมชาติ (ธรรมชาติวิทยา) ทั้งในด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ ทางทะเลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ริมทะเลบริเวณเขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยู่ตรงข้ามเกาะแสมสาร มีพื้นที่ประมาณ 16 ไร่ เป็นหนึ่งใน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ สิ่งก่อสร้างมีลักษณะเป็นอาคารไต่ระดับเขาถึงยอดเนินเป็นอาคารรูปพัด เพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพมุมกว้างของเกาะและทะเล
 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร.....
13.30 เข้าชม เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ ถือว่าเป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาในกองทัพเรือไทย เป็นเรือฐานปฏิบัติการคุ้มครองประโยชน์ของชาติทางทะเล ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเล ภารกิจที่สำคัญในยามสงคราม ทำหน้าที่เป็นเรือธง ควบคุมและ บังคับบัญชา กองเรือในทะเลทั้งหมด และยังเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน ควบคุมการปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศอีกด้วย
 
เรือรบหลวงจักรีนฤเบศ 
15.30 ออกเดินทางไป หาดเตยงาม หรือ หาดนางรำ เพื่อเดินเล่นเที่ยวชมหาด เล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชายหาดที่บรรยากาศดีมาก น้ำทะเลอาจใส น้ำทะเลมีสีฟ้าไล่โทนสวยงาม เดินมาสุดปลายหาด ก็จะมีรูปปั้นของตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ไม่ว่าจะเป็น พระอภัยมณี นางเงือก ผีเสื้อสมุทร  สุดสาคร ม้านิลมังกร
 
www.pantip.comหาดเตยงาม 
18.00  รับประทานอาหารค่ำ (6) ประภาคาร รีสอร์ท (มีกิจกรรมสังสรรค์พนักงานริมชายหาด)
ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา - จ. อุบลราชธานี
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00 Check Out ออกจากที่พัก
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร…..
13.30 เที่ยวชม ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา ถ่ายรูป เดินซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 
www.ipattaya.comตลาดน้ำ4ภาค 
15.00 ออกเดินทางกลับ จ. อุบลราชธานี
18.00 รับประทานอาหารค่ำ (9) ณ ร้านอาหาร.....
24.00 ถึง จ. อุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1893 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์