รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์อัมพวา 2 วัน

www.welovetogo.comวัดศรัทธาธรรม

แวะชมวัดศรัทธาธรรม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดมอญ" สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2341 ด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวมอญประมาณ 12 ครอบครัว ที่หนีสงครามกลางเมืองในพม่าเข้ามาพึ่งความร่มเย็นของแผ่นดินไทย โดยมาอาศัยในที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่ตำบลบางจะเกร็งในปัจจุบัน ต่อมาถูกทางราชการเวนคืนที่ดิน แต่ชาวมอญไม่ยอมจึงได้ต่อสู้คดีในชั้นศาล

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SKM2-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ- จังหวัดสมุทรสงคราม - วัดศรัทธาธรรม  - ดอนหอยหลอด - ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  แวะชม วัดศรัทธาธรรม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดมอญ" สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2341 ด้วยแรงศรัทธาใน        พุทธศาสนาของชาวมอญประมาณ 12 ครอบครัว ที่หนีสงครามกลางเมืองในพม่าเข้ามาพึ่งความร่มเย็นของแผ่นดิน    ไทย โดยมาอาศัยในที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่ตำบลบางจะเกร็งในปัจจุบัน ต่อมาถูกทางราชการเวนคืนที่ดิน แต่ชาวมอญไม่ยอมจึงได้ต่อสู้คดีในชั้นศาล
 
www.welovetogo.comวัดศรัทธาธรรม 
  นำท่านชม ดอนหอยหลอด พบกับความมหัศจรรย์ของสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร      และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอย มากมาย โดยเฉพาะ “หอยหลอด” นั้นถือว่ามีปริมาณมากที่สุด จึงเป็นที่มาของชื่อ “ดอนหอยหลอด” นั่นเอง ดอนหอยหลอดนั้นเกิดจากการทับถมกันของตะกอนดินปนทรายที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทรายขี้เป็ด เมื่อเป็นระยะเวลานานเข้า บริเวณนี้ได้ก่อเกิดเป็นสันดอนที่มีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร และยื่นออกไปในทะเลยาว 8 กิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอเมือง
 
www.painaidii.comดอนหอยหลอด 
  นำท่านชม ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ในเขตขอดอนหอยหลอด เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่มาสักการะเมื่อมาถึงดอยหอยหลอด ภายในศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีรูปปั้นกรมหลวงชุมพรเขต  อุดมศักดิ์ประดิษฐานอยู่ภายใน โดยเป็นที่สักการะของประชาชนชาวไทยที่มาเที่ยวดอนหอยหลอด บริเวณโดยรอบศาล ยังมีบันทึกของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
www.thailandtourismdirectory.go.thศาลชุมพร 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารลุงขันธ์ (ดอนหอยหลอด)
13.00 นำท่านกลับสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) ตลาดเช้าของอัมพวา - อุทยาน ร.2 - อุโบสถปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง - วัดบ้านแหลม หรือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร - ตลาดร่มหุบ หรือ ตลาดแม่กลอง – แวะซื้อของฝากระหว่างทาง – กรุงเทพฯ

06.30 เที่ยว ตลาดเช้าของอัมพวา ชมวิถีชีวิตอีกรูปแบบที่แตกต่างจากตลาดน้ำยามเย็น ทำบุญใส่บาตรพระยามเช้า หรือเลือกนอนพักผ่อนสบายๆ ในบรรยากาศรีสอร์ทสดชื่นยามเช้า

07.30

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

09.30  ชม อุทยาน ร.2 เป็นอุทยานบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  ชม อุโบสถปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง Unseen in Thailand ซึ่งมีต้นไมในพุทธกาล ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง ปกคลุม กราบสักการะ หลวงพ่อนิล ภายในอุโบสถ
 
www.thailandtopvote.comวัดบางกุ้ง 
  ถึงฝังท่าเรือ สามารถซื้อของฝาก ของที่ระลึก
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารน้องอุ้ม ริมแม่น้ำแม่กลอง
13.00 นำท่านชม วัดบ้านแหลม หรือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมือง บริเวณถนนเพชรสมุทร เดิมชื่อ วัดศรีจำปา เป็นวัดที่สำคัญของจังหวัด ตามพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขา ปี พ.ศ. 2307 พม่ายกทัพเข้ามาตีเมืองเพชรบุรี แต่กองทัพของกรุงศรีอยุธยาได้ยกทัพมาช่วยรักษาเมืองไว้ได้
 
www.th.tripadvisor.comวัดบ้านแหลม 
  แวะชม ตลาดร่มหุบ หรือ ตลาดแม่กลอง แต่ชาวบ้านมักจะเรียกว่า ตลาดเสี่ยงตาย เป็นตลาดที่ติดอยู่กับ สถานีรถไฟแม่กลอง และเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเทศบาลจังหวัดสมุดสงคราม
 
www.thailandtopvote.comตลาดร่มหุบ 
  อำลา อัมพวา ด้วยความประทับใจ แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 ถึง กรุงเทพฯ อย่างสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 886 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์